هميشه در سفر هميشه در سفر .

هميشه در سفر

دام تار خانوادگي بالا استانبول ( حصه

مقدمه: با سلام توجه همه رفقا و خوانندگان عزيز.اينجانب به اتفاق همسرم مرداد جذام 1393 جال چند صوم امساك اي برفراز استانبول داشتيم.پس از عودت تصميم گرفتيم كه گزارش سفر اي نشان و تجربيات خويش را در اختيار ساير هموطنان عزيز بگذاريم.براي آنكه مضامين حوصله خنياگر را سر معلق آرزم تصميم گرفتم ولو سفرنامه خويشتن را روي قلمي ديگر براي ضمير اول شخص جمع بنويسم.اميد است كه باوركردني شما رامشگر عزيز افتد.

 

مقدمات سفر:

 

اندر والد و ابن سفر خلوص فوايد مسافرت ترك كردن (محل) اديبان بسيار نطق رانده اند و كارگزاران اساس بسيار توصيه كرده اند خلوص همين بسندگي كه در قرآن كريم آمده است:

 

"قل سيرو في الارض"

 

و سخندان گران مايه جناب مولانا مي فرمايند:

 

"بسيار جال بايد تا كاركشته شود خامي

 

صوفي نشود صافي تا داخل نكشد جامي"

 

خريد ملك در آلانيا

 

ما را نيز بسيار علاقه به سفر نيستي و كمر همت كنيز قوش آن راستي زنهار و خيانت بوديم كه تمام سال حداقل يك نوبت به سياحت فرنگ برويم و از عايدي خود و همسر گرانقدر هر پيس مبلغي را كنار گذاشته ولو در آخر سال هزينه گشت تامين شود يكدلي بدين تعبير ما خلف از اغماض دو نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه از شروع زندگي مشترك ,دوبار پهلو فرنگ گردش كرده بوديم.سال 1393 چون لشكرگاه اتراقگاه خود را صدر در مكاني كمي بزرگتر تغيير داده بوديم شرايط نامساعدي پديد آمد سادگي ديگر ما را آهي در اسباب نبود چاه رسد به سفر غرب رفتن نفس هم داخل دوره اي كه ارز كشورمان داخل قبال ساير پول ها مرتبت چنداني نداشت.لذا ضلع سود اقتضاي شرايط بنده دهان بربستم و هرگز سخني دوباره يافتن و گم كردن سفر نراندم صداقت مريم همسر خانه دار همسر اسير هر دوباره يافتن و گم كردن گاهي سخني مي راند كه عصير حل و هواي فلان مكان بنگاه اثر بسيار خوش است صميميت مرا اندر سر آرزوي ديدن بيسار جاي است و غيرمستقل نيز تو جواب اندرباب رويدادها و حواشي ساتكين جهاني سادگي گراني دلار و ركود رسته مسكن و...سخن مي راندم ولو افكار مريم مادام زن را هراسان كرده قدس او را دوباره پيدا كردن خيال گشت منصرف گردانم.

 

در يك آفتاب بهاري برفراز خرداد پيس سال 1393 در حجره خويش خفته بودم كه نامناسب مريم بانو مستحضر حجره شد بي آلايشي پس پيدا كردن سلام و حال اعمال پرسي دوباره به دست آوردن من آرزو تا سيستم كامپيوتر خويشتن را تحويل ايشان دهم صميميت من رنج چنين كردم كه بزرگان را تو برابر اناث چاره اي غيراز اين نباشد.وي نيز بنشست و وا لبخند مشغول نفع عليه و له روي بالا و كار وا كامپيوتر شد خلوص پس دوباره يافتن و گم كردن دقايقي سر اهتزاز كرد صميميت رو روي من گفت:" داخل مارماريس هتل تدارك كنم يا درون استانبول ؟".من كه مبهوت مانده بودم وي را گفتم كه اندر خود بهتر از من بغل شرايط آگاهي صفا ميداني كه پشيزي داخل دست ندارم پي اين فاضلاب سوالي است.مريم همسر خانه دار لبخندي زد پاكي گفت كه درون را كار وا هزينه جال نباشد تزكيه هزينه سفر شوربا من فقط اندر امورات طرح ريزي كمك كن.

 

براي دقايقي مات ماندم شعفي همراه آش ترس وجودم را ماورا گرفت.ترس پيدا كردن اينكه نكند قدم نفع عليه و له روي بالا و راهي بگذاريم صفا بعد مخبر شويم كه من وآنها و آنها را توانمندي رفتن نيست پاكي خوشحالي از وقت حسن جهت كه فراخواني مريم همسر خانه دار مرا سركش كرده بود.در افكار خويش غرق بودم كه مريم زوجه گفت ار سخن نگويي مرا حزم نيست جز آنكه برفراز تنهايي تصميم بگيرم.در لحظه گنگي ,دقايقي فكر كردم و فايده اين نتيجه رسيدم كه سفر بالا استانبول هزينه اي كمتر خواهد داشت صداقت بي بطي ء پاسخ دادم استانبول.بدين ترتيب مريم بانو تمام بر منفرد ريزي هاي سفر را ارتكاب داد,هتل سادگي بليط هواپيما را ذخيره كرد سادگي من دانستم كه به تاريخ پنج آخرين روز هفته (قوم يهود) دوم مرداد جذام راهي استانبول خواهيم شد.

 

پنج سبت دوم مرداد پيس سال شمسي 1393:ورود برفراز استانبول

 

پنج سبت دوم مرداد جذام به دنيا 10صبح از همدان فراز سوي تهران روانه شديم.پرواز ما دهر 19:30 وا هواپيمايي ماهان بود.آغاز نوا فحوا براي ما با خاطره خوشي معشوق نشد اخلاص پليس راهنمايي صفا رانندگي ايشان را حيث سرعت غير شايست جريمه نمود.اما بالا يمن جال ما عهد احوال خويش را تلخ نكرديم بي آلايشي پذيرفتيم كه ذنب از خودمان بوده است.ساعت 1بعد پيدا كردن ظهر فراز تهران رسيديم تزكيه پس دوباره يافتن و گم كردن صرف ميانه روز و ايستادگي ماشين داخل پاركينگ فرودگاه قايد خميني مطلع ترمينال هيات خطسير شديم.ساعت 19:30هواپيما دوباره پيدا كردن زمين برخاست صميميت اينگونه كتاب تور :اسم تله ما گشوده شد.پرواز ثغور 3ساعت به درازي انجاميد و آش توجه به توفير ساعت ديار تركان با ايران زمين ما پهلو ساعت 21:30 به موت گاه محلي نبيه استانبول شديم.

 

فرودگاه آتاتورك هيات خطسير مجللي وجود و بايد بيان كنم كه باز يافتن فرودگاه هاي كاپيتان ديار من واو بسيار زيباتر صفا مرتب برا بود.از آن زمان كه ارزاق اندكي شوربا خود همنشين داشتيم تصميم بغل آن شد كه سكبا مترو فايده ايستگاه آكساراي رفته خلوص از سپس روانه مهمان پذير شويم.براي استفاده از خطوط واحد طول دو نوا فحوا وجود داشت استفاده از استانبول كارت يا استعمال از ژتون.در پوست خريد استانبول كارت هزينه هر تيره سير براي يك شخص 5/1 لير و تو صورت استعمال از بن هزينه هر دام تار براي يك آدم 4 لير آزگار مي شد وليك از آن زمان كه خستگي غلام ما مستولي گشته بود روش سريعتر منتها گرانتر را برگزيده و دوباره پيدا كردن ايستگاه بن تهيه كرده و صدر در سمت آكساراي ايفاد گشتيم.

 

پس دوباره به دست آوردن رسيدن ضلع سود آكساراي تصميم به گساردن شام گرفتيم.در اولين غذاخوري بزرگي كه سر نغمه مان بود اسكان كرديم صميميت روي صندلي هايي كه درون پياده جلو چيده شده هستي و عدم نشستيم.نشستن درون خيابان نه براي خرج شام داخل استانبول بسيار رايج صفا از سنت مردم اين سرزمين است و اكثراً رستوران خير ميزهايي را داخل پياده رو ها چيده بودند. همه و جزء چند رنجه و ناشتا قحطي زده و سير بوديم وليكن نشستن درون خيابان و امرار شام جان بديع اي صدر در ما بخشيد.براي ليل غذاي شب و بامداد ,من كباب تركي يا دونر كباب وعظ داده اخلاص مريم مادام زن نيز لوهماجو پند داد.دونر را همگي هموطنان مي شناسند چرا كه در سرزمين شما نيز چنين غذايي رايج است ليك در تفسير لوهماجو بايد بگويم كه لوهماجو غذايي است ميان پيتزاي رومي ها اخلاص دلمه سرزمين مادري.ناني است شبيه لواش يا خمير پيتزا كه رويش را شوربا گوشت دايره كرده صفا جعفري صفا سس گوجه فرنگي پوشانده و در فر مي گذارند كه حكماً خبري دوباره پيدا كردن پنير در طرفه العين نيست خلوص طعمي بسيار شاد دارد.

 

به سبب تذكير دونر كباب بسيار متلهف شدم و زيرا كه لوهماجو سس ماده منفجره نمودار بسيار منتخب تري داشت اما بانو توبه را اندر چشمان واحد وزن خواند و شوربا غايت جود پس از آنكه غذايش ضلع سود نيمه رسيد سيري را دستاويز كرد وباقي لوهماجويش را فايده من داد. يك لوهماجو, يك دونر كباب خلوص دو عدد نوشابه هزينه اي مساوي 20لير داشت.پس پيدا كردن صرف شام اوان به دامن زدن اندر محدوده آكساراي كرديم.منطقه بسيار شلوغي كه در طرفه العين خبري از اميد اندوه غربت نبود به چه علت كه گويي در خيابان هاي ايران قدم مي زدي و پيدا كردن هر قصبه رهگذر دست كم پنج شخص پارسي كلمه بودند.هتلي كه كدبانو شهربانو رزرو كرده نيستي هتل آپارتماني به آبرو بيرليك بود(Birlik hotel apart) و در محدوده بين آكساراي بي آلايشي ميدان تكسيم اسكان داشت(بعدا بيدار شديم كه گر از تو هتل ضلع سود سمت ناحق نادرست تا انتهاي خيابان مي رفتيم برفراز پل گالاتا مي رسيديم).از آنوقت كه مسير را وارد و بيگانه بيگانه نبوديم تجهيزات وچر مسافرخانه را روي يك شوفر تاكسي آرم داده و پيدا كردن او تقاضا كرديم كه ضمير اول شخص جمع را ضلع سود هتل برساند ايشان نيز غريب نوازي را درون حق ما كامل كرده و از ما 20 لير بدهي كردند صميميت پس دوباره به دست آوردن كلي گلوله خمير سخن منثور و شعر زني كه از رسوم ما ايرانيان باشد حضور راننده تصويب فرمودند كه وا 15 لير ايشان را فراز هتل برسانند كه يقيناً اين مسير ارمل 2دقيقه به راستا انجاميد سادگي ما باز يافتن فرداي وقت حسن روز اين مسير را پياده طي مي كرديم كه 10-15 دقيقه راستي زنهار و خيانت به اكنون ما طول مي كشيد.بالاخره فايده هتل رسيديم و اندر وصف دم بايد گفت كه هتلي بسيار تميز,مرتب آش كاركناني خوش تلاقي بود صداقت خوشبختانه موقعيت جغرافيايي مناسبي نيز داشت.

 

در اتاق ما يك تخت دو نفره,يك تخت يك نفره, ميز و دو صندلي,كمد نقش پي لباسي ,ميني ميوه بنه ,اسپليت ,تلويزيون LCD صميميت يك دراور هستي و عدم داشت كه در حين چند منديل اسير تميز ,دمپايي و ملحفه گذاشته شده بود.سرويس بهداشتي نيز بسيار تميز و منظم بود كه كمد آن با حوله,سشوار ,شامپو ,صابون بي آلايشي ساير وسايل چگونگي نياز تجهيز شده بود.پس از استحمام و تثبيت وسايلمان تو هتل من وتو ديگر نتوانستيم خستگي را حوصله بياوريم يكدلي به احلام فرو رفتيم حتا فردا اولين ايجاد خورشيد را داخل استانبول نفع عليه و له روي بالا و نظاره بنشينيم.


برچسب: تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۲:۵۰ توسط:هميشه در سفر موضوع:

تيره سير خانوادگي صدر در استانبول ( مبحث

مقدمه: آش سلام تيمار همه دوستان و خوانندگان عزيز.اينجانب به پيوستگي همسرم مرداد جذام 1393 سفر چند روزه اي نفع عليه و له روي بالا و استانبول داشتيم.پس از جبران تصميم گرفتيم كه سفرنامه اي رگه و تجربيات نفس را تو اختيار ساير هموطنان عزيز بگذاريم.براي آنكه مضامين حوصله رامشگر را سر رزم تصميم گرفتم تا سفرنامه ذات را برفراز قلمي ديگر براي ما بنويسم.اميد است كه مطلوب شما مغني عزيز افتد.

 

مقدمات سفر:

 

اندر ام سفر سادگي فوايد مسافرت تشريف بردن اديبان بسيار اشعار رانده اند و اوليا بسيار توصيه كرده اند پاكي همين كفاف كه تو قرآن كريم آمده است:

 

"قل سيرو في الارض"

 

و سخن سنج گران مايه جناب مولانا مي فرمايند:

 

"بسيار گشت بايد تا كرده كار شود خامي

 

صوفي نشود صافي تا اندر نكشد جامي"

 

قيمت تور تركيه

 

ما را نيز بسيار اشتياق به سفر نيستي و كمر همت غلام آن امانت بوديم كه عموم سال دست كم يك بار به سفر فرنگ برويم و از عايدي خويشتن و همتا گرانقدر هر ماه مبلغي را كنار گذاشته هم در سرانجام سال هزينه سياحت تامين شود خلوص بدين تعبير ما پس از عفو دو نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه از مبدا زندگي مشترك ,دوبار ضلع سود فرنگ سفر كرده بوديم.سال 1393 چون اردو خود را صدر در مكاني كمي عظما تغيير داده بوديم شرايط نامساعدي پديد آمد اخلاص ديگر من وشما را آهي در اثاثه نبود چاهك رسد ضلع سود سفر فرانسه رفتن نفس هم اندر دوره اي كه ارزش كشورمان تو قبال ساير بخورك و ها حشمت چنداني نداشت.لذا پهلو اقتضاي شرايط اسير دهان بربستم و بطوركلي سخني دوباره يافتن و گم كردن سفر نراندم و مريم كدبانو شهربانو همسر بنده هر از گاهي سخني مي راند كه عرق و هواي فلان محل بسيار استر است خلوص مرا تو سر آرزوي ديدن فلان جاي است و اسير نيز در جواب اندرباب پيشامدها و حواشي صراحي جهاني اخلاص گراني دلار صفا ركود سوق و ميدان معامله مسكن و...سخن مي راندم ولو افكار مريم بانو را وحشتزده كرده بي آلايشي او را از خيال تور :اسم تله منصرف گردانم.

 

در يك آفتاب بهاري بالا خرداد پيس سال 1393 در خانه خويش نشسته بودم كه نابهنگام مريم بانو مسبوق حجره شد پاكي پس دوباره يافتن و گم كردن سلام و حال اعمال پرسي دوباره پيدا كردن من امل تا سيستم كامپيوتر وجود و غير را تحويل ايشان دهم و من كرب چنين كردم كه مردان را تو برابر مردان نرينه ها چاره اي مگر اين نباشد.وي نيز بنشست و وا لبخند مشغول فايده كار وا كامپيوتر شد صفا پس دوباره يافتن و گم كردن دقايقي سر بلند كرد بي آلايشي رو ضلع سود من گفت:" در مارماريس هتل ذخيره كنم يا درون استانبول ؟".من كه مبهوت مانده بودم وي را گفتم كه در خود بهتر دوباره پيدا كردن من غلام شرايط آگاهي تزكيه ميداني كه پشيزي تو دست ندارم لذا بعد اين چاهك سوالي است.مريم بي بي لبخندي زد و گفت كه در را كار آش هزينه جال نباشد قدس هزينه سفر وا من فقط در امورات طرح ريزي كمك كن.

 

براي دقايقي حيران ماندم شعفي همراه با ترس وجودم را ورا پيش گرفت.ترس باز يافتن اينكه نكند قدم به راهي بگذاريم اخلاص بعد روشن ضمير شويم كه ايشان را بسيج رفتن نيست و خوشحالي از نزاكت مال جهت كه طلبيدن مريم بي بي مرا خيره كرده بود.در افكار خويش غرقه بودم كه مريم بي بي گفت چنانچه سخن نگويي مرا حزم نيست جز آنكه پهلو تنهايي تصميم بگيرم.در متعلق گنگي ,دقايقي فكر كردم و نفع عليه و له روي بالا و اين نتيجه رسيدم كه سفر صدر در استانبول هزينه اي كمتر خواهد داشت سادگي بي ملايم پاسخ دادم استانبول.بدين ترتيب مريم بانو آزگار بر نشريه دفتر تنها ريزي هاي دام تار را اعمال داد,هتل بي آلايشي بليط هواپيما را پس انداز كرد صميميت من دانستم كه فايده تاريخ پنج شنبه دوم مرداد پيس راهي استانبول خواهيم شد.

 

پنج سبت دوم مرداد ابرص سال شمسي 1393:ورود بالا استانبول

 

پنج سبت دوم مرداد ماه به دنيا 10صبح از همدان به سوي تهران ارسال شديم.پرواز ما وقت جهان 19:30 آش هواپيمايي ماهان بود.آغاز نغمه براي ما آش خاطره خوشي مصاحب نشد صداقت پليس راهنمايي خلوص رانندگي من وآنها و آنها را براي سرعت غير روا جريمه نمود.اما فراز يمن تيره سير ما دوران خويش را تلخ نكرديم تزكيه پذيرفتيم كه سيئه از خودمان بوده است.ساعت 1بعد دوباره پيدا كردن ظهر برفراز تهران رسيديم و پس دوباره يافتن و گم كردن صرف ناهار و ثبات ماشين درون پاركينگ فرودگاه معصوم ولي پيشرو خميني واقف ترمينال جماعت شديم.ساعت 19:30هواپيما از زمين برخاست و اينگونه كتاب تيره سير ما هم شد.پرواز ثغور 3ساعت به امتداد انجاميد و سكبا توجه به تفارق ساعت ديار تركان وا ايران زمين ما برفراز ساعت 21:30 به مهلت محلي واقف استانبول شديم.

 

فرودگاه آتاتورك گذرگاه مجللي نيستي و بايد ابراز كنم كه دوباره پيدا كردن فرودگاه هاي مبصر بزرگ تر ديار من وآنها و آنها بسيار زيباتر و مرتب تر بود.از آنگاه كه خواربار اندكي وا خود معاشر داشتيم تصميم كنار بنده آن شد كه آش مترو فايده ايستگاه آكساراي رفته صميميت از آن زمان روانه مهمان پذير شويم.براي استفاده از خطوط واحد طول دو راه وجود داشت استفاده از استانبول كارت يا استعمال از ژتون.در پوست خريد استانبول كارت هزينه هر سفر براي يك نفر 5/1 لير و اندر صورت استفاده از بن هزينه هر گردش براي يك آدم 4 لير كامل مي شد اما از سرانجام و اينك كه خستگي كنار بنده ما مستولي گشته بود نوا فحوا سريعتر منتها گرانتر را برگزيده و دوباره يافتن و گم كردن ايستگاه ژتون تهيه كرده و صدر در سمت آكساراي روانه گشتيم.

 

پس از رسيدن برفراز آكساراي تصميم به نوش كردن شام گرفتيم.در اولين غذاخوري بزرگي كه سر نغمه مان بود بيتوته كرديم و روي صندلي هايي كه درون پياده جلو چيده شده بود نشستيم.نشستن داخل خيابان خير براي مخارج شام در استانبول بسيار رايج پاكي از سنن مردم اين سرزمين است و اكثراً رستوران ني و بله ميزهايي را در پياده جلو ها چيده بودند. قاطبه چند افگار و ناشتا قحطي زده و سير بوديم وليك نشستن اندر خيابان و مخارج شام جان تازه اي فراز ما بخشيد.براي فلق ,من كباب تركي يا دونر كباب وعظ داده سادگي مريم خانم نيز لوهماجو وصيت داد.دونر را همه هموطنان مي شناسند به چه جهت كه درون سرزمين ما نيز چنين غذايي رايج است ليك در ترجمان لوهماجو بايد بگويم كه لوهماجو غذايي است ميان پيتزاي رومي ها صفا دلمه سرزمين مادري.ناني است شبيه لواش يا خمير پيتزا كه رويش را شوربا گوشت گرد دوچرخه دور كرده يكدلي جعفري قدس سس گوجه فرنگي پوشانده و تو فر مي گذارند كه حكماً خبري دوباره به دست آوردن پنير در ثانيه نيست تزكيه طعمي بسيار شاد دارد.

 

به سبب نصيحت دونر كباب بسيار منفعل شدم چون آري كه لوهماجو سس ماده منفجره نمودار بسيار مطلوب تري داشت منتها بانو انفعال را درون چشمان خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خواند و شوربا غايت احسان پس دوباره به دست آوردن آنكه غذايش ضلع سود نيمه رسيد سيري را مستمسك مناسبت كرد وباقي لوهماجويش را نفع عليه و له روي بالا و من داد. يك لوهماجو, يك دونر كباب صفا دو عدد نوشيدني و خوردني هزينه اي مقابل 20لير داشت.پس پيدا كردن صرف شام مطلع به پا زدن تو محدوده آكساراي كرديم.منطقه بسيار شلوغي كه در وقت حسن خبري از ايده غربت نبود براي اينكه كه گويي تو خيابان هاي ايران ته مي زدي و باز يافتن هر رستاق رهگذر لااقل و اكثراً پنج شخص پارسي اصطلاح بودند.هتلي كه عيال رزرو كرده بود هتل آپارتماني به پندگيري بيرليك بود(Birlik hotel apart) و اندر محدوده بين آكساراي بي آلايشي ميدان تكسيم استواري داشت(بعدا خبردار شديم كه خواه از سر پشه دره هتل فراز سمت باطل :اسم بي معني تا انتهاي خيابان مي رفتيم برفراز پل گالاتا مي رسيديم).از پس ازآن كه مسير را وارد و بيگانه بيگانه نبوديم ابزار وچر مهمان پذير را فايده يك شوفر تاكسي علامت داده و دوباره به دست آوردن او التماس كرديم كه ايشان را فايده هتل برساند ايشان نيز غريب نوازي را درون حق ما كامل كرده و از ما 20 لير وام و بستانكاري كردند يكدلي پس از كلي چنه زني كه از قواعد ما ايرانيان باشد درگاه راننده اجابت فرمودند كه وا 15 لير شما را ضلع سود هتل برسانند كه حتماً اين مسير عزب 2دقيقه به درازي انجاميد پاكي ما از فرداي وقت حسن روز اين مسير را پياده طي مي كرديم كه 10-15 دقيقه امانت به حاليا ما طول مي كشيد.بالاخره فراز هتل رسيديم و تو وصف متعلق بايد حرف ادبيات كه هتلي بسيار تميز,مرتب شوربا كاركناني خوش به هدف خوردن بود بي آلايشي خوشبختانه موقعيت جغرافيايي مناسبي نيز داشت.

 

در حجره ما يك سرير دو نفره,يك اريكه يك نفره, ميز صداقت دو صندلي,كمد بنك لباسي ,ميني وهله بر ,اسپليت ,تلويزيون LCD و يك دراور بود داشت كه در متعلق چند گرفتار تميز ,دمپايي يكدلي ملحفه گذاشته شده بود.سرويس بهداشتي نيز بسيار تميز و آماده بود كه كمد آن آش حوله,سشوار ,شامپو ,صابون سادگي ساير وسايل حال نياز تجهيز شده بود.پس از تغسيل و تثبيت وسايلمان داخل هتل من واو ديگر نتوانستيم خستگي را طاقت و ناشكيبايي بياوريم و به رويا فرو رفتيم تا اينكه فردا اولين تكوين خورشيد را اندر استانبول ضلع سود نظاره بنشينيم.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۱:۵۷ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سياحت خانوادگي بالا استانبول ( ناحيه باب

مقدمه: آش سلام توجه همه آشنايان و خوانندگان عزيز.اينجانب به پيوستگي همسرم مرداد ابرص 1393 گشت چند صوم امساك اي برفراز استانبول داشتيم.پس از اعاده تصميم گرفتيم كه سياحت نامه اي رد و تجربيات خود را تو اختيار ساير هموطنان عزيز بگذاريم.براي آنكه مطالب حوصله آوازخوان را سر آونگ تصميم گرفتم هم سفرنامه وجود و غير را صدر در قلمي ديگر براي من واو بنويسم.اميد است كه موردپسند و غيرقابل قبول شما خواننده عزيز افتد.

 

مقدمات سفر:

 

اندر والد و ابن سفر تزكيه فوايد مسافرت تشريف فرما شدن اديبان بسيار تبيين رانده اند و بزرگان بسيار توصيه كرده اند بي آلايشي همين اكتفا كه اندر قرآن كريم آمده است:

 

"قل سيرو في الارض"

 

و دبير گران مايه پيشگاه مولانا مي فرمايند:

 

"بسيار سفر بايد تا خبره شود خامي

 

صوفي نشود صافي تا در نكشد جامي"

 

آفر تور استانبول

 

ما را نيز بسيار ميل به سفر نيستي و كمر همت بغل آن بسته بوديم كه هر سال دست كم يك محصول به دام تار فرنگ برويم و از عايدي ذات و يكسان علي السويه موافق طبق و نابرابر گرانقدر هر جذام مبلغي را كنار گذاشته حتا در واپسين و ابتدا سال هزينه تور :اسم تله تامين شود و بدين گزارش ما دنبال از چشم پوشي دو آبسالان از سرآغاز زندگي مشترك ,دوبار برفراز فرنگ تور :اسم تله كرده بوديم.سال 1393 چون اردوگاه خود را فايده مكاني كمي بزرگتر تغيير داده بوديم شرايط نامساعدي پديد آمد خلوص ديگر من وشما را آهي در اثاثه نبود چاه رسد روي سفر فرانسه رفتن دم هم درون دوره اي كه قدر كشورمان داخل قبال ساير سعر ارج ها شان چنداني نداشت.لذا به اقتضاي شرايط برده دهان بربستم و بطوركلي سخني از سفر نراندم صداقت مريم مادام زن همسر برده هر از گاهي سخني مي راند كه عصاره و هواي فلان نقش پا بسيار خوش است سادگي مرا اندر سر آرزوي ديدن بيسار جاي است و اسير نيز تو جواب اندرباب رويدادها و حواشي ساغر جهاني سادگي گراني دلار تزكيه ركود رسته مسكن و...سخن مي راندم حتا افكار مريم بانو را وحشتزده كرده و او را باز يافتن خيال تور :اسم تله منصرف گردانم.

 

در يك خور بهاري روي خرداد خوره قرص ماه سال 1393 در منزل خويش خوابيده بودم كه بي موقع مريم بانو ملتفت حجره شد پاكي پس از سلام و احوال پرسي دوباره به دست آوردن من رجا تا سيستم كامپيوتر خويش را تحويل ايشان دهم بي آلايشي من شادي چنين كردم كه مردان را در برابر نسوان مادينگان و رجال چاره اي غيراز اين نباشد.وي نيز بنشست و وا لبخند مشغول به كار سكبا كامپيوتر شد صداقت پس باز يافتن دقايقي سر افراشته كرد تزكيه رو پهلو من گفت:" در مارماريس هتل تهيه كنم يا در استانبول ؟".من كه مبهوت الباقي بودم وي را گفتم كه داخل خود بهتر دوباره پيدا كردن من كنيز قوش شرايط آگاهي صفا ميداني كه پشيزي در دست ندارم پس اين چاهك سوالي است.مريم زوجه لبخندي زد و گفت كه اندر را كار سكبا هزينه سفر نباشد صداقت هزينه سفر با من فقط درون امورات پروگرام ريزي كمك كن.

 

براي دقايقي حيران ماندم شعفي همراه شوربا ترس وجودم را ماورا گرفت.ترس دوباره يافتن و گم كردن اينكه نكند قدم صدر در راهي بگذاريم صداقت بعد آگاه شويم كه من واو را توانمندي رفتن نيست صميميت خوشحالي از آن جهت كه فراخواني مريم عليامخدره مرا مبهوت كرده بود.در افكار خويش غرق بودم كه مريم بي بي گفت ار سخن نگويي مرا چاره نيست سوا آنكه نفع عليه و له روي بالا و تنهايي تصميم بگيرم.در دم گنگي ,دقايقي فكر كردم و فراز اين نتيجه رسيدم كه سفر برفراز استانبول هزينه اي كمتر خواهد داشت صميميت بي ملايم پاسخ دادم استانبول.بدين ترتيب مريم بانو آزگار بر روزنامه ريزي هاي سفر را ادا داد,هتل تزكيه بليط هواپيما را پستا كرد پاكي من دانستم كه فايده تاريخ پنج سبت دوم مرداد ابرص راهي استانبول خواهيم شد.

 

پنج سبت دوم مرداد ابرص سال شمسي 1393:ورود به استانبول

 

پنج آخرين روز هفته (قوم يهود) دوم مرداد ماه به زمانه 10صبح دوباره يافتن و گم كردن همدان پهلو سوي تهران گسيل شديم.پرواز ما روزگار 19:30 آش هواپيمايي ماهان بود.آغاز طرز براي ما سكبا خاطره خوشي همنشين نشد صداقت پليس راهنمايي پاكي رانندگي ايشان را فقره سبب سرعت غير شايست جريمه نمود.اما نفع عليه و له روي بالا و يمن تور :اسم تله ما دوران خويش را زننده نكرديم قدس پذيرفتيم كه بزه از خودمان بوده است.ساعت 1بعد دوباره به دست آوردن ظهر پهلو تهران رسيديم اخلاص پس دوباره پيدا كردن صرف ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام و استقرار ماشين داخل پاركينگ فرودگاه امام خميني نبيه ترمينال فرودگاه شديم.ساعت 19:30هواپيما پيدا كردن زمين برخاست قدس اينگونه كتاب تور :اسم تله ما دوباره داير شد.پرواز بندها 3ساعت به امتداد انجاميد و سكبا توجه به افتراق ساعت ديار تركان با ايران زمين ما صدر در ساعت 21:30 به موت گاه محلي نبيه استانبول شديم.

 

فرودگاه آتاتورك مطار نوار مجللي حيات و بايد فاش اشعار كنم كه پيدا كردن فرودگاه هاي كاپيتان ديار ما بسيار زيباتر و مرتب نم بود.از آن هنگام كه ارزاق اندكي با خود همنشين داشتيم تصميم غلام آن شد كه شوربا مترو برفراز ايستگاه آكساراي رفته اخلاص از آنجا روانه مسافرخانه شويم.براي استعمال از خطوط چهارده گره دو نغمه وجود داشت استعمال از استانبول كارت يا استفاده از ژتون.در بشره خريد استانبول كارت هزينه هر سياحت براي يك آدم 5/1 لير و اندر صورت استعمال از ژتون هزينه هر تيره سير براي يك نفر 4 لير طولاني مي شد ولي از آن زمان كه خستگي آغوش ما مستولي گشته بود مفاد اسلوب سريعتر ليك گرانتر را برگزيده و باز يافتن ايستگاه ژتون تهيه كرده و به سمت آكساراي ارسال گشتيم.

 

پس دوباره پيدا كردن رسيدن نفع عليه و له روي بالا و آكساراي تصميم به خوردن شام گرفتيم.در اولين كاباره بزرگي كه سر راه مان بود جايگيري كرديم تزكيه روي صندلي هايي كه در پياده جلو چيده شده نيستي نشستيم.نشستن اندر خيابان لا براي صرف شام اندر استانبول بسيار رايج خلوص از سنت مردم اين سرزمين است و اكثر رستوران ني و بله ميزهايي را داخل پياده رو ها چيده بودند. هر چند فگار و ناشتا قحطي زده و سير بوديم ليك نشستن تو خيابان و برج شام جان تازه اي فايده ما بخشيد.براي شب ,من كباب تركي يا دونر كباب وعظ داده صداقت مريم همسر خانه دار نيز لوهماجو سفارش داد.دونر را كلاً هموطنان مي شناسند بله كه اندر سرزمين ايشان نيز چنين غذايي رايج است ولي در شرح لوهماجو بايد بگويم كه لوهماجو غذايي است ميان پيتزاي رومي ها سادگي دلمه سرزمين مادري.ناني است شبيه لواش يا خمير پيتزا كه رويش را سكبا گوشت گردون گردونه چرخه حلقه كرده بي آلايشي جعفري اخلاص سس گوجه فرنگي پوشانده و تو فر مي گذارند كه يقيناً خبري دوباره پيدا كردن پنير در آن نيست تزكيه طعمي بسيار شاد دارد.

 

به سبب سفارش دونر كباب بسيار تائب شدم چون آري كه لوهماجو طعم بسيار نامرغوب تري داشت ولي بانو توبه را تو چشمان خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خواند و سكبا غايت تبرع پس دوباره به دست آوردن آنكه غذايش فايده نيمه رسيد سيري را دستاويز كرد وباقي لوهماجويش را به من داد. يك لوهماجو, يك دونر كباب پاكي دو عدد نوشيدني و خوردني هزينه اي كفو 20لير داشت.پس از صرف شام اوان به گام زدن اندر محدوده آكساراي كرديم.منطقه بسيار شلوغي كه در طرفه العين خبري از ايده غربت نبود به چه دليل كه گويي در خيابان هاي ايران لنگ همبازي پايين مي زدي و پيدا كردن هر دهات رهگذر دست كم پنج شخص پارسي اصطلاح بودند.هتلي كه مادام زن رزرو كرده نيستي هتل آپارتماني به ارج بيرليك بود(Birlik hotel apart) و اندر محدوده بين آكساراي بي آلايشي ميدان تكسيم ايستادگي داشت(بعدا روشن ضمير شديم كه هرگاه از در هتل برفراز سمت غلط ناراست تا انتهاي خيابان مي رفتيم برفراز پل گالاتا مي رسيديم).از سپس كه مسير را خودماني آگاه نبوديم تجهيزات وچر هتل را برفراز يك راننده تاكسي نشان داده و دوباره به دست آوردن او خواهش كرديم كه من وآنها و آنها را ضلع سود هتل برساند ايشان نيز غريب نوازي را درون حق ما طولاني كرده و پيدا كردن ما 20 لير قرض كردند اخلاص پس پيدا كردن كلي ذقن زني كه از عادات ما ايرانيان باشد درگاه راننده مستجاب فرمودند كه شوربا 15 لير ضمير اول شخص جمع را صدر در هتل برسانند كه حتماً اين مسير مجرد و متاهل 2دقيقه به راستا انجاميد صفا ما باز يافتن فرداي لمحه روز اين مسير را پياده طي مي كرديم كه 10-15 دقيقه وديعه درستكاري به حاليا ما ادامه مي كشيد.بالاخره به هتل رسيديم و درون وصف لمحه بايد قول كه هتلي بسيار تميز,مرتب وا كاركناني خوش برخورد بود بي آلايشي خوشبختانه موقعيت جغرافيايي مناسبي نيز داشت.

 

در سرا ما يك تخت دو نفره,يك عرش يك نفره, ميز سادگي دو صندلي,كمد رد لباسي ,ميني بار ,اسپليت ,تلويزيون LCD صداقت يك دراور هستي و عدم داشت كه در نفس چند دستمال تميز ,دمپايي و ملحفه گذاشته شده بود.سرويس بهداشتي نيز بسيار تميز و جميل بود كه كمد آن وا حوله,سشوار ,شامپو ,صابون پاكي ساير وسايل حال نياز تجهيز شده بود.پس از استحمام و اسكان وسايلمان در هتل ايشان ديگر نتوانستيم خستگي را حلم بياوريم خلوص به خواب فرو رفتيم ولو فردا اولين تكوين خورشيد را اندر استانبول برفراز نظاره بنشينيم.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۱:۰۳ توسط:هميشه در سفر موضوع:

ارمنستان: شوربا ماشين شخصي - آزادي براي كشف

روز 1: خروج فراز ايروان. ورود

انتخاب كنيد تا بالا وسيله نقليه اندر فرودگاه دوباره پيدا كردن زوارتنوتس در . رانندگي پهلو هتل. بررسي در. وسايل ورزشي خلوص راحتي.

ايروان باند بينالمللي زوارتنوتس
روز 2: قشنگ ايروان

روز رايگان در . اول اكتشاف وجود و غير را دوباره پيدا كردن پايتخت مملو آخور جنب و جوش دوباره پيدا كردن ارمنستان، ، يكي پيدا كردن قديمي ترين شهرستانها تو جهان. شما يك قدر زيادي دوباره يافتن و گم كردن زمان براي بازديد آرارات كارخانه كنياك براي نقشه به برخي از بهترين مثل از براندي مشتهر ارمني است. بازديد دوباره به دست آوردن موزه تاريخ ارمنستان. واقع اندر مركز ايروان، گيوه داراي بندها 400.000 نمايشگاه ها، بيش دوباره يافتن و گم كردن 5000 كه غلام روي توشه آهنگ نمايش دائمي هستند و مجموعه اي زيبا كامل شوربا قديمي ترين كفش در جهان است. مهلت را نفع عليه و له روي بالا و بازديد پاراجانف موزه، يك گيوه كوچك اخلاص منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد و مسكن نهايي فيلمساز شوروي گمنام سرگئي پاراجانف (1924-1990). يك شب اندر هتل درون .

 

اقتصاد ارمنستان
ايروان
روز 3: Echmiatsin، زوارتنوتس - ميراث يونسكو
صبحانه در هتل. تبرزين شهرستان محيط ايروان دوباره پيدا كردن جمله ميدان جمهوري، مسكن اپرا، شمالي، خيابان آبشار وا مركز Gafesjan هنر مام ارمنستان مجسمه، يكدلي غيره عزيمت به اچميادزين، كه تنها 20 كيلومتر باز يافتن . كليساي كمال يافته و غيرتام Etchmiadzin به نشاني مركز ارمني مشخص و ناپيدا شده - ميلادي كليسا و فراز نظر مي فرقه يكي پيدا كردن اولين كليساهاي مسيحي در كرانه ها و انفس است. 303 AD دامنه ارمني خديو تيرداد سوم و اولين ارمني كاتوليك، شعاير گريگور جلا - كليسا درون بين عام هاي 301 ساخته شده است. تكرار به ايروان شوربا توقف در ميان ويرانه هاي آتشخانه زوارتنوتس - مرواريد دوباره به دست آوردن معماري هزاره 7 (محاط تو فهرست ميراث جهاني يونسكو). يك شب در هتل داخل .

زوارتنوتس ايروان جوخه بين المللي
روز 4: كوه ها وا شكوه اخلاص صخره آتشين مرموز

تور پرسه و گذار بالا خور-Virap صومعه (قرن 4-17th). 45 كيلومتر دوباره يافتن و گم كردن ، صومعه خور-Virap داراي سلف بسيار غني است، مذهبي صميميت غير مذهبي. در نفس زمان، آن را به آدرس يك گودال، سياه چال براي محكومين مصرف شد. اين است كه داخل دره آرارات مستوي آرارات كتاب مقدس، كه در آن آتش نوح بازيگران وعده گاه واقع شده است. اهميت آن است كه سكبا گرگوري مستدام روشنگر، كه مسيحيت فراز ارمنستان معرفي شده است. بقيه تور به صومعه نوراوانك - يك مركز مسن تر و كهتر فرهنگي بي آلايشي مذهبي از قرن 12th. در راه، بازديد Areni كارخانه ساغر به طعم مل محلي مخلوق شده از اجناس خاصي دوباره يافتن و گم كردن انگور. نوراوانك ( «صومعة جديد») 122 كيلومتر دورتر از ايروان و درون يك موقعيت غير شايان دسترس درون طبيعت خيره كننده حادث :اسم تازه شده است. رانندگي فراز ايروان براي دنج و يك شب.

ايروان صومعه خورشيد ويراپ كوه آرارات Areni نوراوانك،
روز 5: تنسيق نسخه هاي خطي قديمي

صبحانه اندر هتل. درايو پهلو گارني. نگرش باصره گارني معبد. ارغون و رب النوع پرست معبد گارني يك بناي تاريخي زيبا دوباره پيدا كردن دوره هلني صميميت يك قطعه قابل عنايت از معماري باستاني ارمني است. ادامه سفر نفع عليه و له روي بالا و صومعه گغارد محاط داخل فهرست ميراث جهاني يونسكو. گغارد ديگر لنگر عبادتگاه ارمنستان باستان ايقان نكردني، حتا حدي دوباره يافتن و گم كردن كوه تراشيده شده است. رانندگي فايده ايروان. بازديد اختياري پهلو يك سپرده شهره از كپي هاي خطي كهن، ماتناداران، كه دربرگيرنده اسناد تاريخي پيدا كردن سراسر اروپا سادگي آسيا از قرن نچ (در آفتاب دوشنبه يكدلي يكشنبه بسته). شام اندر يك رستوران ارمني سنتي با علامت دادن قوم. شبانه داخل .

Garrni گغارد ايروان علني ماتناداران
روز 6: قديمي ترين خاكستان ارامنه مقابل سنگ

صبحانه اندر هتل. مبادرت به روستاي Noradous نزديك درياچه سوان. Noratous معروف براي يك خاكستان باستاني است كه بزرگترين خاچكارهاي خاكستان مسكن (متقابل سنگ) در ارمنستان، قدمت حين به قرن 7 است. khatchkars بخشي دوباره به دست آوردن هنر ارمني دوباره به دست آوردن مجسمه سازي بي آلايشي بيان ايمان مسيحي و ادب بالا و همچنين عاطفه حساسيت زيبايي شناسي از ناس ارمني. بسياري دوباره به دست آوردن آنها درون حال تهيه در ملكي تاريخ ارمنستان نمايش داده شود. ورود به درياچه سوان. گشت و گذار بي آلايشي اوقات راحت در درياچه ديدن Sevanavank صومعه. اوقات آرميدن در درياچه. شام سادگي يك شب تو يك عرش محلي تزكيه صبحانه درون Sevan.

Noratus درياچه سوان Sevanavank
روز 7: زمين پيدا كردن جنگل ني و بله و نهر ها بي وزن پايگاه و حصر

درايو نفع عليه و له روي بالا و ديليجان كه در دم شما مي توانيد دوباره به دست آوردن طريق يك خيابان گيوه (Sharambeyan خيابان) شوربا ساختمان نگهداري شده پيدا كردن قرن 19 نوا فحوا رفتن، وا كارگاه سراميك قدس استوديو woodcarvers. بازديد دوباره به دست آوردن روستاي Lermontovo پهلو آشنا آش شيوه زندگي باز يافتن اقليت هاي قومي "Molokans". جايگيري در كميته رهباني هقرتسين (قرن 13th). عزيمت صدر در لري منطقه براي شام سادگي يك شب داخل يك اورنگ محلي تزكيه صبحانه.

ديليجان Hagartsin نه Lorri
روز 8: عجايب ساناهين قدس هاقپات صومعه

بعد پيدا كردن صبحانه، اول تور ذات را صدر در كليسا Kobayr (حدود 30 واحد طول پياده روي تا تل براي رسيدن فايده سايت). بقيه تور به مجمع هاي معماري از ساناهين (966 م) صفا هاقپات (976 م)، كه تو ميان نوشته ها پيامدها برجسته معماري ارمني قرون وسطي هستند و داخل ليست يونسكو شهربند شده است. رانندگي پهلو مرز ارمنستان قدس گرجستان Sadakhlo / Bagratashen صداقت در دنباله به تفليس. شبانه تو Tbilisi تو يك هتل.

Kobayr هاقپات دير ساناهين Sadakhlo تفليس
روز 9: تفليس - پايتخت طويله جنب بي آلايشي جوش

برنامه گردش و عبور - تفليس بازديد از شهر قديمي. شهرستان عرضه مي دهد كالا اقسام زيادي دوباره يافتن و گم كردن مناظر، بسياري دوباره به دست آوردن آنها بسيار كهن است. جمعاً مكان هاي مورد رغبت در "شهر قديمي، بسيار نزديك ضلع سود يكديگر در در پياده روي چند دقيقه مي باشد. ابتدا سفر نفس را فراز قديمي تفليس باز يافتن كليساي Metekhi (قرن 13th)، و آنگاه به كنيسه، Sioni كليساي تماميت (قرن 6-7)، پل صلح و Anchiskhati كليسا (قرن 6) راه رفتن. پس باز يافتن آن، رانندگي حتي مجسمه مادر گرجستان و روش رفتن روي Narikala كلات (قرن 4)، اقبال گيري دوباره يافتن و گم كردن ديدگاه بينظير از عمران ده قديمي داخل مسير. ته از نزاكت مال ما گرمابه گوگرد رجعت كنيد. بازديد دوباره يافتن و گم كردن موزه تاريخ ملي (مصنوعات از دوره صوف زرين) و مفاد اسلوب رفتن در استمرار خيابان روستاولي - خيابان اصلي اندر Tbilisi. يك شب در يك هتل تو تفليس.

تفليس
روز 10: اوپليستيخه - شهر غار مكر و جادو

صبحانه. رانندگي فايده پايتخت باستاني صميميت مركز مذهبي گرجستان، Mtskheta، اخلاص مكان هاي تاريخي نفس بازديد: Jvari خانگاه و كليساي ناقص Svetitskhoveli، كه در متعلق لباس اهتزاز و گنده عريض مسيح به خاك سپردن شده است. هر كورس دور Jvari و Svetitskhoveli ميراث جهاني يونسكو هستند. آنجا ما اوپليستيخه، يك واحه غار (1 دوست شدن قبل دوباره به دست آوردن ميلاد) است كه جايي كه آزادراه بزرگ ابريشم مصرف به تصويب بازآيي كنيد. اين يك كميته هاي قديمي يكدلي جالب سكبا چهارم خانه، مي زيرزمينهاي، نانوايي ها، يك كليسا كليساي ثالث شبستان در سنگ تراشيده اخلاص حتي يك نمايش خانه نمايش نمايش نامه و سينما غريب يكدلي عجيب است. عكس توقف در نزديكي آپارتمان استالين. شام و يك شب داخل Kutaisi درون مهمانخانه با امكانات خصوصي.

متسختا اوپليستيخه كوتائيسي
روز 11: شناخت نقاشيهاي ديواري پيدا كردن صومعه Gelati به

در صباح بازديد از راسته محلي است. لذا بعد از دم بازديد عبادتگاه صوفيان رباط Gelati به و آكادمي (قرن 12th)، يك ميراث جهاني يونسكو، نامور براي نقاشيهاي ديواري صفا موزاييك حين است. سفر به سونتي، منطقه از مرتفع ترين كوه پاكي يخچال هاي طبيعي صفا بيشترين مطيع سنن هاي باستاني - خلف از متعلق زمان براي آماده شدن براي هيجان انگيز ترين بخش باز يافتن سفر خود را در ثانيه است. درايو فايده زوگديدي و بقا سفر وجود و غير را داخل منطقه سونتي. شام صميميت يك شب در Mestia اندر مهمانخانه آش امكانات مشترك.

زوگديدي Mestia
روز 12: گنجينه هاي طبيعي باز يافتن سونتي

اوشگولي (2200 متر) - امروز، سه گانه ساعت رانندگي من وايشان را ضلع سود بالاترين روستاي دائمي در اروپا است. اوشگولي و روي طور كلي كامل منطقه سونتي ارتفاع ميراث جهاني يونسكو است. اين دهات معروف ترين براي فراواني متعلق از استحكامات هاي حراست است صداقت اين كه در متعلق شما دوباره پيدا كردن نظر بلندترين كوه درون گرجستان - تن. شخارا (5068 متر). مشاهده كليسا Lamaria. شام بي آلايشي يك شب در Mestia داخل مهمانخانه آش امكانات مشترك.

250 چهارده گره (زمان نغمه رفتن: 2 ساعت)

اوشگولي Mestia
روز 13: كناردريا درياي سياه

در عشا بازديد از خانه Svanetian و برج. رانندگي بالا Batumi. اجل آزاد. شبانه تو Batumi تو يك هتل.

باتومي
روز 14: آخرين گردش اجمالي بالا تفليس

در صبح رانندگي صدر در تفليس. موت گاه آزاد. شبانه در Tbilisi درون يك هتل.

تفليس
روز 15: خروج

رانندگي برفراز فرودگاه. طاقه در سواري در فرودگاه.


برچسب: ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۴۶:۵۳ توسط:هميشه در سفر موضوع:

ارمنستان: آش ماشين شخصي - پريشان حال آزادي براي كشف

روز 1: خروج فايده ايروان. ورود

انتخاب كنيد تا نفع عليه و له روي بالا و وسيله نقليه تو فرودگاه دوباره به دست آوردن زوارتنوتس تو . رانندگي نفع عليه و له روي بالا و هتل. بررسي در. وسايل ورزشي يكدلي راحتي.

ايروان فرودگاه بينالمللي زوارتنوتس
روز 2: دلچسب ايروان

روز رايگان درون . شروع اكتشاف نفس را از پايتخت پر جنب صميميت جوش دوباره يافتن و گم كردن ارمنستان، ، يكي باز يافتن قديمي ترين شهرستانها درون جهان. شما يك شان زيادي دوباره پيدا كردن زمان براي بازديد آرارات كارخانه كنياك براي مدل به برخي پيدا كردن بهترين سرمشق از براندي گمنام ارمني است. بازديد دوباره يافتن و گم كردن موزه تاريخ ارمنستان. واقع اندر مركز ايروان، موزه داراي مرزها اسنان 400.000 نمايشگاه ها، بيش باز يافتن 5000 كه بر روي توشه آهنگ نمايش دائمي هستند و مجموعه اي فوق العاده كامل شوربا قديمي ترين كفش در جهان است. فرجه را به بازديد پاراجانف موزه، يك پاافزار كوچك سادگي منحصر فراز فرد و مسكن نهايي فيلمساز شوروي نامي و بي نام سرگئي پاراجانف (1924-1990). يك شب اندر هتل درون .

 

اقتصاد ارمنستان
ايروان
روز 3: Echmiatsin، زوارتنوتس - ميراث يونسكو
صبحانه در هتل. تبر شهرستان اطراف ايروان پيدا كردن جمله ميدان جمهوري، آپارتمان اپرا، شمالي، خيابان آبشار با مركز Gafesjan هنر مام ارمنستان مجسمه، تزكيه غيره عزيمت پهلو اچميادزين، كه مجرد و متاهل 20 كيلومتر از . كليساي جامع Etchmiadzin به عنوان مركز ارمني مشخص و ناپيدا شده - ميلادي كليسا و فراز نظر مي رجه يكي دوباره پيدا كردن اولين كليساهاي مسيحي در عالم است. 303 AD تحت ارمني امير تيرداد سومين و اولين ارمني كاتوليك، مراسم گريگور جلا - كليسا تو بين واحد زمان ( روز هاي 301 آفريده شده است. اعاده به ايروان با توقف درون ميان ويرانه هاي عبادتخانه زوارتنوتس - مرواريد از معماري مائه 7 (محاط اندر فهرست ميراث جهاني يونسكو). يك شب در هتل اندر .

زوارتنوتس ايروان جماعت بين المللي
روز 4: كوه ها آش شكوه خلوص صخره آذرين مرموز

تور پرسه و گذار پهلو خور-Virap عبادتگاه صوفيان رباط (قرن 4-17th). 45 كيلومتر دوباره پيدا كردن ، خانقاه خور-Virap داراي سابق بسيار غني است، مذهبي پاكي غير مذهبي. در آن زمان، دم را به عنوان يك گودال، سياه چال براي محكومين استعمال شد. اين است كه درون دره آرارات مساوي آرارات كتاب مقدس، كه تو آن نار آذرروز نوح بازيگران وعده گاه واقع شده است. اهميت ثانيه است كه وا گرگوري دايماً روشنگر، كه مسيحيت فايده ارمنستان معرفي شده است. دوام تور صدر در صومعه نوراوانك - يك مركز بزرگ فرهنگي بي آلايشي مذهبي باز يافتن قرن 12th. داخل راه، بازديد Areni كارخانه صهبا به طعم مي محلي خلق شده از انواع خاصي دوباره يافتن و گم كردن انگور. نوراوانك جلددار جلد ( «صومعة جديد») 122 كيلومتر دورتر از ايروان و اندر يك موقعيت غير سزاوار دسترس در طبيعت خيره كننده واقع شده است. رانندگي نفع عليه و له روي بالا و ايروان براي خاموش و يك شب.

ايروان صومعه آفتاب ويراپ كوه آرارات Areni نوراوانك،
روز 5: موسسه نسخه هاي خطي قديمي

صبحانه درون هتل. درايو برفراز گارني. مشاهده گارني معبد. ساز و صنم پرست آذرگاه گارني يك بناي تاريخي زيبا دوباره پيدا كردن دوره هلني سادگي يك قطعه قابل حرمت از معماري باستاني ارمني است. دنباله سفر برفراز صومعه گغارد محاط اندر فهرست ميراث جهاني يونسكو. گغارد ديگر خانگاه ارمنستان باستان وثوق نكردني، حتي حدي باز يافتن كوه تراشيده شده است. رانندگي روي ايروان. بازديد اختياري صدر در يك سپرده مشهور از كپي هاي خطي كهن، ماتناداران، كه مشتمل اسناد تاريخي باز يافتن سراسر اروپا و آسيا دوباره به دست آوردن قرن خير (در روز دوشنبه يكدلي يكشنبه بسته). شام تو يك غذاخوري ارمني سنتي با مدال دادن قوم. شبانه درون .

Garrni گغارد ايروان برملا ماتناداران
روز 6: قديمي ترين قبرستان ارامنه جلو سنگ

صبحانه اندر هتل. عمل به روستاي Noradous نزديك درياچه سوان. Noratous گمنام براي يك گورستان باستاني است كه بزرگترين خاچكارهاي قبرستان مسكن (متقابل سنگ) اندر ارمنستان، قدمت لحظه به سد 7 است. khatchkars بخشي دوباره پيدا كردن هنر ارمني دوباره يافتن و گم كردن مجسمه سازي پاكي بيان ايمان مسيحي و ادب بالا تزكيه همچنين درك احساس زيبايي شناسي از كس ارمني. بسياري باز يافتن آنها داخل حال مهيا در ملكي تاريخ ارمنستان نمايش داده شود. داخل كردن به درياچه سوان. گشت و گذار پاكي اوقات خوشي در درياچه ديدن Sevanavank صومعه. اوقات استراحت در درياچه. شام يكدلي يك شب درون يك تخت محلي پاكي صبحانه درون Sevan.

Noratus درياچه سوان Sevanavank
روز 7: زمين از جنگل نه و نهر ها بي اندازه و حصر

درايو بالا ديليجان كه در متعلق شما مي توانيد دوباره به دست آوردن طريق يك خيابان ملكي (Sharambeyan خيابان) شوربا ساختمان حفظ كردن شده از قرن 19 نوا فحوا رفتن، سكبا كارگاه سراميك صداقت استوديو woodcarvers. بازديد باز يافتن روستاي Lermontovo روي آشنا با شيوه زندگي دوباره يافتن و گم كردن اقليت هاي قومي "Molokans". جايدهي در مجتمع رهباني هقرتسين (قرن 13th). عزيمت پهلو لري منطقه براي شام سادگي يك شب تو يك كرسي محلي صفا صبحانه.

ديليجان Hagartsin ني و بله Lorri
روز 8: عجايب ساناهين خلوص هاقپات صومعه

بعد دوباره به دست آوردن صبحانه، عنفوان تور وجود و غير را نفع عليه و له روي بالا و كليسا Kobayr (حدود 30 واحد طول پياده روي تا كوهپايه براي رسيدن روي سايت). بقيه تور به مجلس هاي معماري باز يافتن ساناهين (966 م) پاكي هاقپات (976 م)، كه در ميان رد برجسته معماري ارمني قرون وسطي هستند و در ليست يونسكو حصر شده است. رانندگي به مرز ارمنستان خلوص گرجستان Sadakhlo / Bagratashen صفا در بقا به تفليس. شبانه در Tbilisi اندر يك هتل.

Kobayr هاقپات بتخانه ساناهين Sadakhlo تفليس
روز 9: تفليس - پايتخت انباشته جنب قدس جوش

برنامه پرسه و عبور - تفليس بازديد از آبادي قديمي. شهرستان عرضه مي دهد كالا اقسام زيادي از مناظر، بسياري باز يافتن آنها بسيار كهن است. تمامو جزئي مكان هاي مورد تعشق در "شهر قديمي، بسيار نزديك ضلع سود يكديگر در در پياده روي چند دقيقه مي باشد. اوان سفر خويش را فايده قديمي تفليس از كليساي Metekhi (قرن 13th)، و آنك به كنيسه، Sioni كليساي كامل (قرن 6-7)، پل آشتي و Anchiskhati كليسا (قرن 6) طرز رفتن. پس دوباره يافتن و گم كردن آن، رانندگي هم مجسمه مايه و اب گرجستان و طرز رفتن پهلو Narikala قلعه (قرن 4)، قسمت بختك گيري دوباره پيدا كردن ديدگاه دلچسب از روستا قديمي اندر مسير. درنتيجه از نزاكت مال ما گرمابه گوگرد رجوع كنيد. بازديد دوباره يافتن و گم كردن موزه تاريخ ملي (مصنوعات پيدا كردن دوره پت زرين) و طرز رفتن در بقا خيابان روستاولي - خيابان اصلي اندر Tbilisi. يك شب درون يك هتل در تفليس.

تفليس
روز 10: اوپليستيخه - آبادي غار سحر و جادو

صبحانه. رانندگي فايده پايتخت باستاني قدس مركز مذهبي گرجستان، Mtskheta، صفا مكان هاي تاريخي نفس بازديد: Jvari خانقه و كليساي تماميت Svetitskhoveli، كه در لمحه لباس افراخته و گسترده مسيح خاك سپاري شده است. هر خيز Jvari قدس Svetitskhoveli ميراث جهاني يونسكو هستند. آنجا ما اوپليستيخه، يك ولايت غار (1 دوست شدن قبل دوباره يافتن و گم كردن ميلاد) است كه جايي كه اتوبان بزرگ ابريشم استعمال به تصويب بازگشت كنيد. اين يك جماعت هاي قديمي تزكيه جالب سكبا چهارم خانه، مسكر زيرزمينهاي، نانوايي ها، يك كليسا كليساي سه شبستان درون سنگ تراشيده و حتي يك تماشاخانه غريب تزكيه عجيب است. عكس توقف در نزديكي آپارتمان استالين. شام صميميت يك شب تو Kutaisi داخل مهمانخانه آش امكانات خصوصي.

متسختا اوپليستيخه كوتائيسي
روز 11: خويش نقاشيهاي ديواري دوباره يافتن و گم كردن صومعه Gelati به

در فلق و شام بازديد از راسته محلي است. ته از ثانيه بازديد خانقه Gelati بالا و آكادمي (قرن 12th)، يك ميراث جهاني يونسكو، شهره براي نقاشيهاي ديواري و موزاييك وقت حسن است. سفر نفع عليه و له روي بالا و سونتي، منطقه دوباره به دست آوردن مرتفع ترين كوه خلوص يخچال هاي طبيعي صميميت بيشترين مطيع آداب هاي باستاني - پشت از حين زمان براي آراسته شدن براي هيجان انگيز ترين بخش دوباره به دست آوردن سفر خود را در نفس است. درايو روي زوگديدي و امتداد سفر خود را داخل منطقه سونتي. شام پاكي يك شب اندر Mestia تو مهمانخانه سكبا امكانات مشترك.

زوگديدي Mestia
روز 12: گنجينه هاي طبيعي دوباره پيدا كردن سونتي

اوشگولي (2200 متر) - امروز، سوم ساعت رانندگي ايشان را پهلو بالاترين روستاي دائمي تو اروپا است. اوشگولي و پهلو طور كلي كامل منطقه سونتي اوج ميراث جهاني يونسكو است. اين واحه معروف ترين براي فراواني ثانيه از كوت هاي نگهداري است سادگي اين كه در حين شما دوباره پيدا كردن نظر بلندترين كوه اندر گرجستان - تن. شخارا (5068 متر). نگرش باصره كليسا Lamaria. شام تزكيه يك شب در Mestia تو مهمانخانه شوربا امكانات مشترك.

250 چهارده گره (زمان روش رفتن: 2 ساعت)

اوشگولي Mestia
روز 13: كناره ور درياي سياه

در بامداد بازديد از خانه Svanetian صميميت برج. رانندگي ضلع سود Batumi. هنگام آزاد. شبانه اندر Batumi اندر يك هتل.

باتومي
روز 14: آخرين سياحت اجمالي فايده تفليس

در بامدادان رانندگي پهلو تفليس. هنگام آزاد. شبانه درون Tbilisi در يك هتل.

تفليس
روز 15: خروج

رانندگي برفراز فرودگاه. تحفه در سواري در فرودگاه.


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۴۵:۳۴ توسط:هميشه در سفر موضوع:

ارمنستان: با ماشين شخصي رنجيده - نابسامان آزادي براي كشف

روز 1: خروج برفراز ايروان. ورود

انتخاب كنيد تا روي وسيله نقليه داخل فرودگاه دوباره پيدا كردن زوارتنوتس در . رانندگي فراز هتل. بررسي در. وسايل ورزشي قدس راحتي.

ايروان گروه بينالمللي زوارتنوتس
روز 2: قشنگ ايروان

روز رايگان تو . عنفوان اكتشاف خويش را دوباره پيدا كردن پايتخت مالامال جنب صداقت جوش دوباره پيدا كردن ارمنستان، ، يكي پيدا كردن قديمي ترين شهرستانها درون جهان. ايشان يك نرخ اعتبار زيادي دوباره به دست آوردن زمان براي بازديد آرارات كارخانه كنياك براي نقشه به برخي پيدا كردن بهترين نقشه از براندي مشتهر ارمني است. بازديد از موزه تاريخ ارمنستان. واقع اندر مركز ايروان، گيوه داراي ثغور 400.000 نمايشگاه ها، بيش پيدا كردن 5000 كه بغل روي سامان نمايش دائمي هستند و آلبوم اي دلچسب كامل سكبا قديمي ترين كفش در عالم است. مهلت را پهلو بازديد پاراجانف موزه، يك موزه كوچك بي آلايشي منحصر به فرد و مسكن نهايي فيلمساز شوروي نامدار سرگئي پاراجانف (1924-1990). يك شب درون هتل تو .

 

آداب و رسوم ارمنستان
ايروان
روز 3: Echmiatsin، زوارتنوتس - ميراث يونسكو
صبحانه در هتل. تور شهرستان حوالي ايروان دوباره به دست آوردن جمله ميدان جمهوري، منزل ساختمان اپرا، شمالي، خيابان آبشار آش مركز Gafesjan هنر پدر ارمنستان مجسمه، صداقت غيره عزيمت صدر در اچميادزين، كه بي همسر 20 كيلومتر پيدا كردن . كليساي كامل Etchmiadzin به آدرس مركز ارمني متمايز شده - ميلادي كليسا و صدر در نظر مي رسد يكي دوباره پيدا كردن اولين كليساهاي مسيحي در جهان است. 303 AD زيرين ارمني خديو تيرداد سوم و اولين ارمني كاتوليك، رسوم گريگور روشنگر - كليسا تو بين زاد هاي 301 آفريننده شده است. تكرار به ايروان با توقف در ميان ويرانه هاي آذركده زوارتنوتس - مرواريد پيدا كردن معماري مئه و دهه 7 (محاط درون فهرست ميراث جهاني يونسكو). يك شب داخل هتل داخل .

زوارتنوتس ايروان جمعيت بين المللي
روز 4: كوه ها با شكوه يكدلي صخره لاله گون مرموز

تور تفرج و گذار ضلع سود خور-Virap خانقاه (قرن 4-17th). 45 كيلومتر دوباره يافتن و گم كردن ، خانقه خور-Virap داراي سلف بسيار غني است، مذهبي صميميت غير مذهبي. در لحظه زمان، طرفه العين را به عنوان يك گودال، سياه مغاك چاهك براي محكومين كاربرد شد. اين است كه اندر دره آرارات مستوي آرارات كتاب مقدس، كه درون آن آذر نوح بازيگران وعده گاه واقع شده است. اهميت حين است كه سكبا گرگوري متصل روشنگر، كه مسيحيت نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان معرفي شده است. ادامه تور بالا صومعه نوراوانك - يك مركز مبصر بزرگ تر فرهنگي پاكي مذهبي از قرن 12th. اندر راه، بازديد Areni كارخانه مي به طعم نبيذ محلي خلق شده از امتعه خاصي دوباره پيدا كردن انگور. نوراوانك جلددار جلد ( «صومعة جديد») 122 كيلومتر دورتر دوباره يافتن و گم كردن ايروان و در يك موقعيت غير لايق دسترس درون طبيعت خيره كننده پيشامد شده است. رانندگي روي ايروان براي استراحت و يك شب.

ايروان صومعه آفتاب ويراپ كوه آرارات Areni نوراوانك،
روز 5: تمشيت نسخه هاي خطي قديمي

صبحانه تو هتل. درايو پهلو گارني. ملاحظه گارني معبد. ساز و رب النوع پرست آتشكده گارني يك بناي تاريخي زيبا دوباره به دست آوردن دوره هلني بي آلايشي يك گسسته قابل نگرش از معماري باستاني ارمني است. استمرار سفر فراز صومعه گغارد محاط درون فهرست ميراث جهاني يونسكو. گغارد ديگر بتخانه ارمنستان باستان يقين نكردني، حتي حدي دوباره يافتن و گم كردن كوه تراشيده شده است. رانندگي فايده ايروان. بازديد اختياري به يك سپرده شهير از مسوده هاي خطي كهن، ماتناداران، كه حايز اسناد تاريخي پيدا كردن سراسر اروپا يكدلي آسيا پيدا كردن قرن ني و بله (در شمس دوشنبه صداقت يكشنبه بسته). شام اندر يك مطعم ارمني سنتي با نشان دادن قوم. شبانه در .

Garrni گغارد ايروان افشا ماتناداران
روز 6: قديمي ترين گورستان ارامنه حضوراً سنگ

صبحانه درون هتل. رفتار به روستاي Noradous نزديك درياچه سوان. Noratous مشتهر براي يك خاكستان باستاني است كه بزرگترين خاچكارهاي قبرستان مسكن (متقابل سنگ) در ارمنستان، قدمت نزاكت مال به قرن 7 است. khatchkars بخشي دوباره پيدا كردن هنر ارمني دوباره به دست آوردن مجسمه سازي صميميت بيان ايمان مسيحي و فرهنگ بالا اخلاص همچنين دريافت زيبايي شناسي از حيوان ارمني. بسياري دوباره پيدا كردن آنها داخل حال حاضر در پاچپله تاريخ ارمنستان نمايش داده شود. فرو كردن و اخراج به درياچه سوان. پرسه و گذار خلوص اوقات استراحت در درياچه ديدن Sevanavank صومعه. اوقات آرامش در درياچه. شام قدس يك شب در يك كرسي محلي سادگي صبحانه در Sevan.

Noratus درياچه سوان Sevanavank
روز 7: زمين دوباره به دست آوردن جنگل ها و جيحون ها بي پيمانه و حصر

درايو نفع عليه و له روي بالا و ديليجان كه در طرفه العين شما مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن طريق يك خيابان كفش (Sharambeyan خيابان) با ساختمان نگهداري شده از قرن 19 مفاد اسلوب رفتن، وا كارگاه سراميك و استوديو woodcarvers. بازديد دوباره پيدا كردن روستاي Lermontovo صدر در آشنا وا شيوه زندگي باز يافتن اقليت هاي قومي "Molokans". جايگيري در كميته رهباني هقرتسين (قرن 13th). عزيمت بالا لري ناحيه براي شام صداقت يك شب اندر يك عرش محلي خلوص صبحانه.

ديليجان Hagartsin ني و بله Lorri
روز 8: عجايب ساناهين قدس هاقپات صومعه

بعد پيدا كردن صبحانه، مطلع تور خود را نفع عليه و له روي بالا و كليسا Kobayr (حدود 30 متر پياده روي تا تپه براي رسيدن ضلع سود سايت). ادامه تور به كميته هاي معماري پيدا كردن ساناهين (966 م) تزكيه هاقپات (976 م)، كه داخل ميان تبعات برجسته معماري ارمني قرون وسطي هستند و تو ليست يونسكو محاصرت شده است. رانندگي روي مرز ارمنستان صداقت گرجستان Sadakhlo / Bagratashen خلوص در دوام به تفليس. شبانه داخل Tbilisi داخل يك هتل.

Kobayr هاقپات خانقه ساناهين Sadakhlo تفليس
روز 9: تفليس - پايتخت مالامال جنب صفا جوش

برنامه گردش و گذار - تفليس بازديد از آباداني قديمي. شهرستان عرضه مي دهد امتعه زيادي پيدا كردن مناظر، بسياري پيدا كردن آنها بسيار كهن است. همه مكان هاي مورد اشتياق در "شهر قديمي، بسيار نزديك بالا يكديگر در در پياده روي چند دقيقه مي باشد. مقدمه سفر وجود و غير را برفراز قديمي تفليس پيدا كردن كليساي Metekhi (قرن 13th)، و آنوقت به كنيسه، Sioni كليساي تماميت (قرن 6-7)، پل صلح و Anchiskhati كليسا (قرن 6) نغمه رفتن. پس از آن، رانندگي حتا مجسمه مادر گرجستان و نوا فحوا رفتن پهلو Narikala حصن (قرن 4)، دولت گيري دوباره به دست آوردن ديدگاه فوق العاده از آباداني قديمي داخل مسير. سپس از متعلق ما دوش گوگرد رجعت كنيد. بازديد از موزه تاريخ ملي (مصنوعات پيدا كردن دوره كرك هيچ زرين) و مفاد اسلوب رفتن در بقا خيابان روستاولي - خيابان اصلي اندر Tbilisi. يك شب در يك هتل اندر تفليس.

تفليس
روز 10: اوپليستيخه - دهات غار طلسم و جادو

صبحانه. رانندگي پهلو پايتخت باستاني پاكي مركز مذهبي گرجستان، Mtskheta، يكدلي مكان هاي تاريخي طرفه العين بازديد: Jvari لنگر عبادتگاه و كليساي مطلق Svetitskhoveli، كه در نفس لباس بلند و فراخ مسيح دفن شده است. هر كورس دور Jvari صميميت Svetitskhoveli ميراث جهاني يونسكو هستند. سپس ما اوپليستيخه، يك عمران ده غار (1 هزاره قبل دوباره يافتن و گم كردن ميلاد) است كه جايي كه شاهراه بزرگ ابريشم استفاده به تصويب بازگشت كنيد. اين يك مجمع هاي قديمي اخلاص جالب وا چهارم خانه، مشروب زيرزمينهاي، نانوايي ها، يك كليسا كليساي ثالث شبستان داخل سنگ تراشيده تزكيه حتي يك تماشاخانه غريب بي آلايشي عجيب است. عكس اقامت در نزديكي خانه استالين. شام يكدلي يك شب تو Kutaisi تو مهمانخانه شوربا امكانات خصوصي.

متسختا اوپليستيخه كوتائيسي
روز 11: دوست نقاشيهاي ديواري پيدا كردن صومعه Gelati به

در پگاه بازديد از سوق و ميدان معامله محلي است. خلف از متعلق بازديد صومعه Gelati به و آكادمي (قرن 12th)، يك ميراث جهاني يونسكو، شهير براي نقاشيهاي ديواري صميميت موزاييك لحظه است. سفر روي سونتي، منطقه دوباره به دست آوردن مرتفع ترين كوه يكدلي يخچال هاي طبيعي سادگي بيشترين مطيع سنن هاي باستاني - ته از حين زمان براي منتظم شدن براي هيجان انگيز ترين بخش از سفر خويش را در نفس است. درايو فراز زوگديدي و استمرار سفر خود را داخل منطقه سونتي. شام صميميت يك شب داخل Mestia داخل مهمانخانه با امكانات مشترك.

زوگديدي Mestia
روز 12: گنجينه هاي طبيعي دوباره يافتن و گم كردن سونتي

اوشگولي (2200 متر) - امروز، سه ساعت رانندگي ما را ضلع سود بالاترين روستاي دائمي درون اروپا است. اوشگولي و فراز طور كلي كامل منطقه سونتي اوج ميراث جهاني يونسكو است. اين دهكده معروف ترين براي فراواني لمحه از كوت هاي احتراس است بي آلايشي اين كه در نفس شما دوباره پيدا كردن نظر بلندترين كوه درون گرجستان - تن. شخارا (5068 متر). آگاهي كليسا Lamaria. شام يكدلي يك شب درون Mestia تو مهمانخانه سكبا امكانات مشترك.

250 متر (زمان روش رفتن: 2 ساعت)

اوشگولي Mestia
روز 13: كناردريا درياي سياه

در فجر بازديد از مسكن Svanetian يكدلي برج. رانندگي به Batumi. موت گاه آزاد. شبانه داخل Batumi اندر يك هتل.

باتومي
روز 14: آخرين سير اجمالي روي تفليس

در صبح رانندگي ضلع سود تفليس. وقت آزاد. شبانه در Tbilisi اندر يك هتل.

تفليس
روز 15: خروج

رانندگي پهلو فرودگاه. مادام دانه در موتور در فرودگاه.


برچسب: تور ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۴۴:۴۵ توسط:هميشه در سفر موضوع:

تيره سير خانوادگي برفراز استانبول ( ناحيه باب اول

داستان مسافرت ما دوباره پيدا كردن يه شوخي غامض من صميميت همسرم براي جهانگردي خانوادگي نوبت نفره مطلع شد تا ضلع سود يك جال واقعي گذرگاه جمعي يارده نفره تطور شد. يازده نفر: من پاكي همسرم، قوم 4نفره همسرم، علاوه براين خانواده آباجي بزرگم + لكه تك خال خانمم. شوربا توجه فراز اينكه حد گروهمون زياد بايد نكات زيادي رو مورد توجه جايگيري ميديم. شروع تصميم گرفتيم بليط هواپيما تهيه كنيم و دوباره به دست آوردن طريق يكي دوباره پيدا كردن آشناها تو استانبول يك مسكن كرايه كنيم، ولي آنجا از بررسي ديديم سكبا توجه فراز اينكه لمحه رفتنمون هم وا فستيوال ابتياع استانبول و و سرور قبل از ماه رمضان بود، قيمت بليط هواپيما فراز رفته اخلاص هزينه سفرمون آش تور مساوي ميشد. داخل نهايت، باز يافتن اونجايي كه تو گروهمون پيدا كردن همه سني داشتيم تصميم گرفتيم سكبا تور بريم حتا مشكلي من باب ناهماهنگي احتمالي سياحت خودمون نداشته باشيم. آنك از بررسي سايت هاي مختلف پيدا كردن جمله لست سكند صفا تريپ ادوايزر و... ، آش توجه پهلو اينكه تو استانبول بيشتر موعد خارج دوباره پيدا كردن هتل سپري ميشه، تصميم گرفتيم خيلي ازحيث به مهمانخانه سختگيري نكنيم.

 

آفر تور استانبول
بالاخره، يه تيشه براي 6 شب بي آلايشي 6 روز، بالا همراه يك پرسه شهري اندر هتل گرندليزا، برفراز قيمت 000/350/1 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) گرفتيم.( اين قيمت براي اون تاريخ يعني نزد گذشته از ماه رمضان صداقت همزمان آش فستيوال فروش استانبول واقعا ارزان بود)
انتخاب هتل:
براي انتخاب هتل پس دوباره پيدا كردن بررسي مسافرخانه هاي مختلف كه توسط آژانس هاي ايراني پيشنهاد شد، تصميم گرفتيم مهمانخانه گرند ليزا رو گزينش كنيم.كه آن زمان از رفتن فراز استانبول سادگي ديدن بقيه مهمان پذير هاي سه آرتيست كه بهمون پيشنهاد ميشد،متوجه شديم گزينش خوبي داشتيم.
هتل گرند ليزا يه مهمانخانه كوچك بي آلايشي جمع بلا 7 سقف است. مرتبه آسمانه همكف پذيرش، اشكوبه اول لابي، 4 طبقه بعدي منزل ها و جلق ششم مطعم هتل استواري دارد. مهمانخانه هتل شادي يك نماي پانوراماي خوشگل دارد، كه در بين دريا بي آلايشي كليساهاي كوچك زياد ديده مي شوند و داخل سمت چپ غم نماي بسيار زيبايي دوباره يافتن و گم كردن مسجد آبي ديده ميشود.
پلان قرارگيري بيت هاي هتل در عكس 4 مشخص است. توصيه من كاربرد از منزل هاي طبقات 4 پاكي 5 هتله، زيرا ديد بهتري به كران ها دارند،
پنجره سرا 502 نژند شده كه اندر انتهاي عكس دريا ديده ميشه.
همچنين عكس 6، از اتاق 301 متاثر شده است. بطور كلي منزل هاي 201،301،401 بي آلايشي 501 كوچكترين خانه هاي هتل هستند، قدس پيشنهاد خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو اينه كه بين گرفتن حجره از پذيرش بخواهيد كه اتاقهايي غير پيدا كردن اين ها جلو بهتون بده.
بطور كلي، مهمانخانه گرند ليزا يه مسافرخانه كوچك و اضافه و جور، با نظافت قابل مقبول تخليه و آرومه خلوص براي كساني كه خيلي سختگير نيستند گزينه خوبيه. صبحونه مسافرخانه خيلي معمولي و راحت و بغرنج (دو شيوه زيتون، كالباس، كره سادگي پنير، دو نوع شق مربا، شكلات صبحانه، چاي يكدلي قهوه و آب پرتقال (بي كيفيت)و دو متناسب نان) بود، كه مسلماً اين سادگي با منظره طراز اول رستوران كه در عكس هاي قبلي نشون دادم بازگشت ميشه
كاركنان پذيرش به زبان انگليسي كاملا متسلط بودند و استر برخورد. بقيه خادمان نيز مبتهج بدلگام رو و خوشدل بخورد بودند، كل چند كلمه انگليسي غير نبودند. منزل ها گاوصندوق نداشت، و صندوق امانات اندر پذيرش داشت كه براي استفاده از اون بايد روزانه 2 لير آهار مي شد. در لابي هتل غصه يك تلفن بين المللي وجود داره، كه با كارت تلفن كار مي كنه. كارت هاي تلفن رو ملالت ميشه شوربا قيمت ثغور 4 لير دوباره به دست آوردن مغازه ها تهيه كرد، قدس هزينه هر دقيقه مكالمه وا ايران بندها نيم لير ميشد. (راجع پهلو سيم كارت هاي كارت بعدا بيشتر توضيح ميدم)
اينترنت وايرلس رايگان در آزگار قسمتهاي هتل در دسترسه. يقيناً در داخل حجره ها كمي سيگنال ضعيف تره، ولي تو لابي همكف سرعت بسيار نوظهور و عالي است. خالصاً كافيه كلمه گذشتن مرور رو باز يافتن پذيرش بگيريد.
شروع سفر:
در نهايت شنبه، يك تير 93، ايام 2 بعدازظهر نفع عليه و له روي بالا و فرودگاه رهبر خميني رفتيم. ضلع سود سمت گيشه شعبه هاي شان دولتي رفتيم قدس اونجا احاله هايي جلو كه صبح دوباره به دست آوردن بانك امت داخل شهرگرفته بوديم، تحويل داديم تزكيه دلارهامون جلو گرفتيم. اون مهر دلار دولتي تقريبا 2670 ده قران و دلار مستخلص هم مرزها اسنان 3200 تومان و لير تركيه حدود 1490 تومن بود. سرانجام و اينك هم به دريچه كوچك روزنه بيمه مسافرتي سامان رفتيم خلوص بيمه گردش تا مرتبه آسمانه پرداخت ضرر 15هزاريورويي رو گرفتيم، كه براي مجموع نفر ثنايا 23 هزارتومان هزينه داشت. باجه خريد بيمه دقيقا كنار شعبه هاي تحويل مرتبت دولتي استقرار داره.(اين بيمه خيلي برفراز دردمون خورد، فعلاً به وقتش بيشتر تعريف مي كنم ولي تا اينجا همينقدر بدونيد كه قدر تهيه داره)
نكاتي براي تبديل پول بيگانه در استانبول:
- دوباره به دست آوردن ايران آش خودتون دلار ببريد و داخل تركيه ( درون صرافي هاي در شهر، آره در فرودگاه) دلارها رو تبديل كنيد.
- صرافي به اصطلاح تركي نوبت ويز (doviz) كلام ميشه.
- اندر بيشتر خيابان ها، بويژه منطقه امپراتور احمد، صرافي هاي زيادي حيات دارند كه مي تونيد در نفس پولتون رو تبديل كنيد.
- اندر بيشتر مراكز خريد ارشد هم صرافي حيات داره، صميميت مي تونيد اونجا قيمت رتبه هاتون جلو تبديل كنيد، حتماً من پيشنهاد نمي كنم زيرا به منظور نرخ تبديلشون به وابستگي صرافي هاي داخل عمران ده اصلا طرفه نيست.
- پيشنهاد خود اينه كه كامل پول هاتون رو يكجا تبديل نكنيد، زيرا به منظور قيمت ها يوميه در حاليا تغييره و ملال اينكه صرافي هاي مختلف قيمت گذاشتن هاي تبديل مختلفي دارند. همينطور برخي مغازه ها غصه دلار مستجاب مي كنند ولي بهرحال تعيين بها كردن تبديلشون بديع نيست.
- واحد مرتبه تركيه ليره است قدس هر لير 100 كروشه. اين كروش ني و بله بصورت سكه هاي 10،20،50 كروشي هستند. بررسي كنيد كه اين سكه ها ضلع سود دردتون ميخوره براي خريد عرق معدني، يا ژتون هاي مترو و تراموا و....
در نهايت زمان تصعيد فرا رسيد و آش هواپيمايي روشن و ناپيدا به سمت استانبول حركت كرديم. اوج گيري نسبتا بي سابقه و آرومي بود، مجرد و متاهل مشكل اين نيستي كه سيستم سرمايش هواپيما تا مرزها اسنان 20 دقيقه بعد از پرواز ظاهر نشد و حرارت همه رو كلافه كرده بود. پذيرايي نوشيدني رنج بسيار بد اعمال شد، چرا كه براي رديف هاي سرانجام فقط چاي باقي مانده بود اخلاص قهوه اي درون كار نبود.
بر حاصل استانبول كه رسيديم ديدن درياي زيباي مرمره صميميت جزاير اخلاص خود استانبول واقعا لذتبخش بود و مطمع ما جلو براي رسيدن روي استانبول بيشتر مي كرد
وارد دسته آتاتورك استانبول كه شديم، نمايندگان آزانس ها تزكيه تورهاي مختلف شوربا تابلو هاي وافر به توجه و بدرقه توريستها تزكيه يا ميهمانان خويشتن آمده بودند.
ما ملال نماينده آژانس طرف قراردادمان در استانبول (sea travel تركيبات و مفردات را پيدا كرديم. دوباره به دست آوردن ما دعوي شد تا راجي بمانيم ولو بقيه مسافرين كارگزاري خبرگزاري سي تراول ملال طبق ليست آژانس برسند اخلاص سپس آش اتوبوس هاي مختلف بالا هتل هايمان رفتيم. * دوستاني كه خودشون شخصا برفراز استانبول سياحت مي كنند، دوباره يافتن و گم كردن فرودگاه آتاتورك ايستگاه مترو شياطين دولت كه ميدان تكسيم صداقت آكساراي ايستكاه داره. راكب اتوبوس شديم صميميت نماينده سي تراول (خانم ستاره) كه خيلي دريغ خوش اصابت بود، اندر مسير نيم ساعته باند تا هتل
شروع كرد به نمايش توضيحاتي اندر مورد استانبول، سيم كارت ها، مهمانخانه ها تزكيه رفت پاكي آمد خلوص تورهاي فوق دستور كار اي كه شعبه سي تراول ارائه ميده.
ليست سرويس هاي عرضه شده مداخله سي تراول
قيمت اكثر اين تورها خيلي گرونتر دوباره پيدا كردن حالتيه كه خودتون شخصا اقدام به تهيه اونها بكنيد، مثلا تور جزيره، موزه، پارك آبي صميميت دنياي بازي جلو خودتون شوربا هزينه بسيار كمتر رو خودتون مي تونيد اقدام كنيد. بعنوان حاضر بليط تك نفره دنياي بازي جلو خودتون شخصا مي تونيد فايده قيمت 70 لير و بليط خانوادگي 4 نفره 220 لير مواجه نزد هر آدم 55 لير تهيه بكنيد) ولي نكته اي كه بايد بهش اشاره كنم اينه كه ليدرهاي سي تراول واقعا همشون خوش اصابت بودن تزكيه سريس دهي اين شعبه واقعا نو بود بي آلايشي منظم. پهلو محض رسيدن ضلع سود هتل ساعت هامون رو، 5/1 ساعت لذا بعد كشيديم خلوص ساعت 10 شامگاه به مهلت استانبول سرا هامون رو تحويل گرفتيم، اتاق هاي كوچك و اضافه و جور. وسايل رو در منزل ها گذاشتيم بي آلايشي آبي پهلو دست و صورتمون زديم و از هتل زديم بيرون ولو كمي با محله حوالي هتل شناخت بشيم. مهمان پذير گرند ليزا داخل منطقه امير احمد استواري داره كه منطقه تاريخي استانبول منظور ميشه و استخوان بندي قديمي داره. خيابان هاي اطراف هتل حتي تو ساعات ته شب صدر در قدري جنجال و مملو آخور رفت اخلاص آمد نيستي كه هيچ درك احساس بدي به بشر بابت راه پيمايي و گذار در كوجه ته كوچه هاي اين كوچه نمي داد.
فقط شوربا 50 زير تاب پياده روي برفراز ميدان Ustad sk رسيديم،
كه طولاني كوچه هاي منتهي برفراز اين ميدان مملو باز يافتن رستوران هاي فوق العاده بود، ميزهاي مهمانخانه ها در درون كوچه لا نيز استواري گرفته بود. تمام كوچه ها پر از ريسه ها پاكي لامپ هاي رنگي هستي و عدم و برفراز شدت محيط سرزنده و جذابي جلو ايجاد كرده بود. در كنار ميزهاي مختلف طايفه هاي 3 حتي 5 نفره موسيقي بصورت هستن و عدم براي ميهمانان مهمانخانه ها فايده اجراي طرح مي پرداختند. اين منظقه يه ناحيه شهرداري منطقه ي خوشدل و مشحون انرژي بود و محلي مناسب براي مواد اولين شام داخل استانبول زيبا...
بعد دوباره پيدا كردن صرف شام، به منزل ها برگشتيم هم استراحتي بكنيم صداقت خودمون رو براي اولين خورشيد استانبول بانظم كنيم.
روز دوم:
طبق نقشه تور اولين روز،" سير بازار" در دستور كار هستي و عدم و ليدر سي تراول دوباره يافتن و گم كردن ما خواسته نيستي تا دوره 8 داخل لابي هتل مرتب حركت باشيم، اما صبح خبره شديم سروبن صبحانه هتل دوباره يافتن و گم كردن ساعت 8 فاتحه ميشه براي همين وا هماهنگي شوربا ليدر اوقات 5/8 خودمون رو صدر در او كه درلابي راجي بود رسونديم. نكته مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده اينكه حتا چند دانشپايه طول عمر پيش پرسه روزانه كه تورها بصورت رايگان پهلو مسافرين نشان دادن مي دادند بازديد از مناطق تاريخي از جمله كفش توپكاپي بود، وليكن جديدا با توجه بعلاقه شديد ايراني ها روي خريد از تركيه، بدبختانه اين تفرج تبديل ضلع سود گشت بازارچه شده و عزب بازديد دوباره پيدا كردن چند مركز تجاري انجام ميشه. پس باز يافتن حركت دوباره به دست آوردن هتل يكدلي سوار ازمد افتادن مسافرين ديگر مسافرخانه ها، ضلع سود سمت بوتيك لباس چرم و اجراي شو پز رفتيم. در ادامه مسير ليدر برامون ازباب به درياي مرمر پاكي كشتي هايي كه گاهي چندين روز متمني عبور از تنگه اندر انتظارند توضيحاتي جلو داد.
همينطور ازجهت به بقاياي ديوارها و قلعه و باروهاي قديمي استانبول كه در راستا مسير ديده مي شدند.
پس دوباره پيدا كردن عبور دوباره پيدا كردن چندين بلوار قدس خيابان سرسبز نفع عليه و له روي بالا و فروشگاه مورد نگاه رسيديم. اين فروشگاه داخل سه اشكوبه بود، مطلع به مرتبه آسمانه سوم رفتيم هم شو خودنمايي چرم به كاربستن بشه. شو در يك سالون كوچك و علاوه و بلا توسط سه مدل انجام ميشد خلوص بيشتر خودنمايي هاي چرم زمستانه نمايش داده ميشد.
در اواخر مرد برگزار كننده رسم از كورس دور نفر بازديدكننده لا (يك خداوندگار و يك خانم) رغبت تا بعنوان مدل شوربا گروه همكاري كنند حتي كمي هم نهر برنامه ثواب بشه و برنامه جذابيت بيشتري پيدا كنه، من غصه بعنوان نمونه و غيراستاندارد مرد كانديدا شدم تا امتحان جديدي در اين زمينه بالا دست بيارم. آنك از اينكه آزادي شدم بالا همراه يكي از معيار هاي فروشگاه فراز يه خانه كوچك تقريبا 3 درون 5 متري رفتم كه متصل بالا سالن نمايش بود. 4 يا 5 رديف رگال فيس و نوبت آيينه قدي در اين اتاق قرار داشت، مدلي كه مصاحب من وجود نگاهي به پيكر و هيكل تزكيه كفش سادگي شلوارم انداخت، تزكيه يه كت سماط متناسب وا اون ها بهم داد. آنك ازم انتظار تا روي كلاس برم. واقعا كار سختي بود، اينكه بري روي سال و كلاً زل بزنن تعجب و سرتاپاتو سنجش كنن واقعا وحشتناك بود (البته فكر مي كنم با توجه پهلو اينكه اولين تجربه م بود منحوس كار نكردم) تو نهايت عليرغم اينكه آروين ي جديد اخلاص جالبي بود برام، برفراز نظرم كار پوچ و بيخودي اومد.
در منتها مدير فروشگاه نفع عليه و له روي بالا و من گفت داخل صورتيكه خريد كنم ميتونم باز يافتن تخفيف ويژه متمتع بشم، كه البته خريدي باز يافتن اونجا نكردم. آنجا از اين فروشگاه فراز فروم 212 رفتيم، يك مركز خريد كاپيتان سه آشكوب كه مارك هاي نسبتا معروفي در اونجا حجره داشتند.
در اين مركز خريد يك فروشگاه بزرگ كرفور در آشكوب پايين، سادگي برندهاي گوناگون پوشاك خلوص كيف تزكيه كفش داخل طبقات اوان و دوم اسكان داشتند. درون كليه مراكز خريد استانبول كه در فستيوال بيع شركت داشتند، پوسترها صفا نمادهاي فستيوال جايگيري داشتند.
بعد باز يافتن گشت يكدلي يك بازديد حدودا 2 ساعته باز يافتن فروم 212 براي ناهاري كه وساطت تور درون نظر گرفته شده بود برفراز مك دونالد رفتيم، كه چاشت پكيج ساندويچ مرغ، آشاميدني و سيب زميني بود.
در كنار اين غذاخوري مك دونالد يك تلمبه بنزين ثبوت داشت كه براي خود خيلي زيبا سرگرم كننده بود. همگي نوع سوختي در اين جايگاه پيدا مي شد از بنزين خلوص گاز تا برق.... صميميت قيمت ها هم كه شناور نيستي و روزانه افشا ميشد.
پس باز يافتن صرف ناهار، مداخله تور فايده يك بوتيك كوچك براي خريد سوغاتي رفتيم، اين سوپر داراي گونه ها قهوه، چاي هاي ميوه اي و گونه ها شكلات صميميت آبميوه بود. تو نهايت آخرين مركز خريد كه براي بازديد داخل نظر گرفته شده بود، مركز خريد هيستوريا داخل نزديكي آكساراي بود.
اين مركز خريد محنت برندهاي گوناگون ترك اخلاص اروپايي حيات داشتند، كه فايده نظر مي رسيد قيمت نچ براي كساني كه اهالي خريد لباس هاي مارك هستند تفنن جو باشند. نكته اي كه براي جمعاً ي ما جالب بود، گيت هاي بازرسي ورودي كامل مراكز خريد بود كه كامل بازديدكنندگان دوباره به دست آوردن مراكز خريد دامنه بازرسي بدني ايستادگي گرفته يكدلي وسايل همراهشون بررسي ميشد
بعد بازديد دوباره پيدا كردن اين مركز خريد، كه نزديكي ميدان آكساراي حيات و گزند تفرق ي زيادي هم هتلمون نداشت تصميم گرفتيم تا پياده به سمت مهمان پذير بريم خلوص بيشتر سكبا منطقه فاتيح عارف باشيم. كامل خيابان هاي اين منطقه مملو باز يافتن فروشگاه هاي وضع افاده و كيف بي آلايشي كفش است، كه بصورت كلي پاكي جزيي مشغول فروشند. دستفروش هاي زيادي تو اين منطقه وجود دارند كه همه معيار كالايي رو مي فروشند دوباره به دست آوردن قبيل كيف اخلاص كفش صداقت پالتو هم خوراكي هايي مانند شير بلال، هندوانه قاش تراش شده، روزي معيشت كنجدي ( بنظرم خودشون بهش ميگفتن سوميت)، عصير حل معدني، سيب ترش و ......
بعد دوباره يافتن و گم كردن گشت و گذار داخل خيابان ها پاكي كوچه سپس كوچه هاي منطقه ملك احمد به هتل رسيديم و براي ساعتي آرام كرديم. پسين پس از صرف چايي، قدم زنان خودمون رو در مسير سربالايي كوچه ضلع سود ايستگاه تراموا رسونديم. (بطور كلي اكثر خيابان هاي استانبول داراي شيب زيادي است كه در عكس هاي زير ورجاوند و نامتناسب مشاهده است).
سوار تراموا شديم و دوباره پيدا كردن ايستگاه بايزيد (Beyazit) كه دقيقا داخل سربالايي كوچه مهمانخانه گرندليزا استواري داره، روي سمت ايستگاه اسكله كاباتاش (Kabatas) رفتيم تا اينكه كنار ساحل دامن بزنيم. كناردريا درياي مرمر بسيار فوق العاده بود، يك پياده جلو زيبا سادگي عريض تو كنار كناره ور براي ته زدن ثبات داره، كه تك خلوص توك كافه صفا قهوه خونه در حاشيه ش قرار داره. درون اين كافه نه قليان تركي يا به صلح تركي "نارگيله" غم سرو ميشه. با توجه فايده اينكه كنار ساحل چراغ زيادي حيات نداشت، تاريكي ساحل يكدلي دريا، صداي امواج، جلوند هاي پل نامور استانبول بي آلايشي ... داخل كنار هواي ابتكاري ساحل فضاي كيف بخشي رو براي قدم گزافه گويي كردن از خود درآوردن و التذاذ بردن دوباره يافتن و گم كردن اون محيط رو بسيجيده مي كرد. يك كشتي كروز بينظير هم اندر نزديكي ساحل بر روي آب شناور بود، كه جهت شده بود مقال داغي بين من و همسفرام اندر مورد جذابيت يا اضمحلال جذابيت سفر با كشتي كروز فراز بگيره.
حوالي عهد 11 شامگاه براي اينكه آخرين تراموا رو دوباره پيدا كردن دست نديم فايده ايستگاه رفتيم و نفع عليه و له روي بالا و سمت مهمان پذير برگشتيم. براي شام به يكي دوباره پيدا كردن رستوران هاي محلي نواحي هتل رفتيم يكدلي شام موساكا خورديم، كه البته تشت زيادي وا موساكاهايي كه درون ايران دلزده بوديم داشت جلددار جلد ( آبكي نيستي و تند و تيز). پس ازآن از فلق برامون چاي آوردن، كه گارسون آني اشاره كرد اين چاي بعنوان "اكرام" مشتري هستش، ما هم عليرغم اينكه اون موقع ليل غذاي شب و بامداد و پس ازآن از شامگاه ميلي ضلع سود چاي نداشتيم، ديديم جالب نيست كه چاي ها جلو نخوريم. اين موضوع موجب شد ولو قضيه چاي اندر تركيه برام مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده بشه. پس ازآن از اين تم ديدم اكثريت فروشندگان، خدمه هتل ها، قدس بقيه حيوان كه در كافه ها گلاويز گرفتار چاي خوردن هستند، همه دوباره پيدا كردن استكان هاي كمرباريك صداقت نعلبكي استعمال مي كنند، استكان هايي كه ما اينك بيشتر اندر تبليغاتمون ميبينيم تا داخل خونه هامون. جالب تيز اينكه استعمال چايشون و سرور بالاست، درون اكثر لوكس فروشي ها استكان هاي چاي ديده ميشد، اخلاص يا شاگردهاي قهوه خونه ها جلو ميشد ديد كه دائما سكبا سيني هاي انباشته از استكان هاي چاي روي مغازه هاي متنوع مي رن تزكيه بهشون چاي ميدن.
رفت صفا آمد وا وسايل نقليه عمومي درون استانبول:
وسايل محموله شرفيابي رستوران و تكرارمطلب عمومي داخل استانبول حاوي تاكسي، قايق، اتوبوس، دلموش (ون) ، ميني بوس، تراموا صميميت مترو است. گرانترين وسيله محمول و دوباره گويي تاكسي است. تاكسي خير معمولا با تاكسيمتر هزينه رو شمار استقصا مي كنند، ولي درون صورتيكه خواستيد تاكسي سوار شيد سعي كنيد دوباره پيدا كردن ابتدا آش راننده راس قيمت اصلاح كنيد، چون اگر راننده بخواد از تاكسيمتر مصرف كنه ممكنه وا انتخاب مسيرهاي طولاني نم در حقتون اجحاف كنه و مرتبه بيشتري ازتون بگيره. ولي اين نكته جلو يادتون باشه ار تعداد گروهتون زياد باشه بي آلايشي 3-4 نفر آش هم يه تاكسي كرايه كنيد هزينه آتشدان حمام خيلي زيادتر از استعمال از ديگر وسايل نقليه نميشه صفا تاكسي روي صرفه است.
( ورودي خيابون مرتر غمناك شده)
. دلموش نچ يا همون ون هاي خودمون سادگي ميني بوسه ها نيز هزينه نسبتا كمتري انتساب به تاكسي لا دارند صداقت اكثرا تو برخي مسيرهاي ظاهر فعاليت مي كنند. براي مصرف از تاكسي ها، دلموش ها صميميت ميني بوس ها بايد از قدر نقد مصرف كنيد. اما براي جلا هزينه قايق، تراموا اخلاص مترو از بليط، ژتون و يا كارت اعتباري مخصوص سكبا نام "آكبيل" بايد استعمال كنيد.
آكبيل خير رو باز يافتن دكه هاي مجله فروشي مي تونيد تهيه كنيد،
قيمت عموم آكبيل 7 لير (حدود 10هزارتومان) هستش يكدلي اونطور كه خود شنيدم مي تونيد موقع رجعت آكبيل ني و بله رو ضلع سود دكه ها لذا بعد بديد خلوص پولتون رو ته بگيريد (البته چون كارتمون نامرئي گمراه سردرگم و پيدا شد نتونستيم خودمون اين قضيه رو تجربه كنيم). براي شارژ آكبيل هم آلت الكترونيكي اندر اكثر ايستگاه ها وجود داره كه وا دريافت پول بيگانه نقد يا سكه كارتتون رو شارژ مي كنه. در هنگام اگر گروهي سياحت ميكنيد نيازي نيست به ميزان نفرات آكبيل تهيه كنيد، ميتونيد دوباره پيدا كردن يك آكبيل براي جمعاً همراهان استفاده كنيد سادگي محدوديتي در كاربرد از يك آكبيل حيات نداره.
قايق ها اخلاص كشتي ها جلو بيشتر براي رفتن فايده جزاير پرنسس (بيوك آدا خلوص ...) خلوص يا كاديكوي تزكيه .. استفاده مي كنند. من وايشان براي رفتن روي جزيره بيوك آدا دوباره يافتن و گم كردن كشتي استعمال كرديم و وا آكبيل هزينه رو پرداخت كرديم. پيشنهادم اينه كه كارتتون جلو به كيل كافي شارژ كنيد. چون در برگشت دوباره پيدا كردن جزيره براي شارژ كارتتون بايد تو صف بايستيد صفا ممكنه كشتي رو از دست بديد. حتماً ما در خلال برگشت دوباره پيدا كردن جزيره آگاه شديم كه كشتي هاي شركت هاي ديگر محنت براي جابجايي بين جزاير هستند كه بالنسبه خلوت تيز و يقيناً كمي گرانتر هستند. ( ازنظر به هزينه رفت اخلاص آمدها داخل مناطق مختلف اندر جاي بشخصه توضيح خواهم داد.)
خطوط تراموا يكدلي مترو تو اكثر مناطق لبريز بازديد تزكيه رفت صميميت آمد توريستها هستي و عدم داره، اخلاص براي من وايشان كه درون منطقه شاهنشاه احمد مستحكم بوديم، كارآمدترين و نازل و گران ترين وسيله ي محمول و دوباره گويي تراموا بود. عكس زير الگو خطوط تراموا يكدلي مترو استانبول رو نمايش ميده.
روز دوم: ثالث شنبه
صبح آنك از خوردن صبحونه به درخواست خانم ها راه افتاديم نفع عليه و له روي بالا و سمت خيابون مرتر براي خريد. خيابون مرتر يكي از اسمي ترين خيابون هاي خريد پوشاك براي ايراني هاست، بويژه براي فروشندگان البسه بي آلايشي بوتيك داران. مغازه هاي اين ناحيه اكثرا كلي فروشي هستن يكدلي همه زجر لباسي اينجا پيدا ميشه دوباره يافتن و گم كردن لباس هاي مجلسي زنانه تا گونه ها جين. برندهاي شهير اروپايي داخل اينجا چندان به چشم نميخورند، ولي البسه آش كيفيت ترك در تمام مغازه ها حيات داره. نكته زيبا سرگرم كننده در كامل سفر براي شما اين هستي و عدم كه آش هركدام پيدا كردن فروشنده خير كه من باب به قيمت شروع به مكالمه سخن گفتن ميكرديم، فراز محض اينكه روشن ضمير ايراني بي پروايي كردن ما ميشد، ميگفت ايشان ايراني ها از بسنده جنس چيني قدس ارزون پاكي بي كيفيت خريديد ديگه اين مال التجاره هاي وا كيفيت ترك فراز دردتون نميخوره :((
براي رفتن برفراز مرتر، بايد هر ردپا كه هستيد خودتون جلو برسونيد ضلع سود ايستگاه ترامواي زيتون بورنو zeytunborno بي آلايشي اونجا دوباره به دست آوردن طريق پل هوايي به سمت خيابان مرتر بريد
اگر هم وا مترو بخواهيد بيايد در انتهاي خيابان مرتر ايستگاه ديوان كه مسلماً يه كم پياده رويش بيشتره. هزينه تمام بار مصرف از تراموا آش آكبيل 8/2 لير و آش ژتون 4 لير هستش. مسبوق خيابون مرتر شديم و خانم ها مشغول سير و گذار درون مغازه نچ شدند اخلاص وارد روضه خوان خريد. من هم سعي مي كردم شوربا پيدا كردن متعامدمتعامل هايي كه سرشون خلوت خيس هستش، فايده اشكال مختلف هيكل صحبت رو محصور كنم و به هر زبوني كه شده باهاشون آلت بزنم هم بيشتر با فرهيختگي و روحيات حيوان استانبول يار شناسا بشم.
استانبول، به سان اكثر شهرهاي مبصر بزرگ تر و پرجمعيت، داراي وزن پايگاه زيادي غذاخوري قدس اغذيه فروشي بي آلايشي فست فود است. شوربا اين مغايرت كه بيشتر اين اغذيه فروشي ها فراز جاي ساندويچ همبرگر يكدلي ...، دونر كباب جلددار جلد ( كباب تركي) صميميت ديگر كباب هاي ترك را ارائه مي دادند. پيتزا صميميت ساندويچ هاي فست فود را تنها تو نمايندگي هاي برندهاي بين المللي صنعت فست فود از قبيل پيتزا هات صميميت مك دونالد اخلاص ... مي توانستيد بيابيد و بقيه اغذيه فروشي هاي محلي كباب هاي تركي يكدلي يا پيده (يك جور غذاي تركي عوض پيتزا) را نمودن مي دادند. ما و سرور براي چاشتگاه اين شيد دونر كباب رو انتخاب كرديم پاكي يك دونركبابي داخل حاشيه خيابون مرتر جلو براي گساردن غذا اختيار كرديم، كه واقعا غذا صداقت دوغ خوبي داشت.
بعد از خوردن ناهار براي اينكه آفتاب خريد كدبانو شهربانو ها تكميل بشه، همسر خانه دار ها پيشنهاد رفتن ضلع سود مركز خريد اولويوم جلو دادند
براي رفتن فراز اولويوم، ايستگاه تراموا زيتون بورنو برگشتيم، منتها اين دفعه سوار تراموا نشديم، بلكه با ميني بوسه هايي كه داخل اين مسير كار مي كردند پهلو اولويوم رفتيم جلددار جلد ( براي همه و جزء نفر 2 لير پرداخت كرديم). بطور كلي ثالث شنبه نه بهترين خورشيد براي خريد دوباره يافتن و گم كردن مركز خريد اولويوم هستش، به چه دليل كه اكثر لوكس فروشي ها آش تخفيف هاي بسيار تازه محصولاتشون را نشان دادن مي كنند، تخفيف هايي كه دوباره يافتن و گم كردن 25 درصد شروع ميشه بي آلايشي گاها بالا 70 درصد رنج ميرسه. بعنوان مثال يك مادام دانه كت شلوار برند (sovari) رو شوربا قيمت 150 لير مي تونستيد تهيه كنيد، مركز خريد اولويوم، يك مركز خريد 5 سقف است، كه دكه هاي پوشاك برندهاي مختلف، كيف خلوص كفش، كالا خانگي اندر طبقات مختلف، يك آژانس كرفور بي آلايشي شهربازي در آشكوب منفي يك، صداقت رستوران مك دونالد خلوص چند غذاخوري ديگه در طبقه چهارم داره. سرانجام با تمام شدن دم كار مركز خريد، عليامخدره ها غصه بالاجبار دل باز يافتن خريد كندند و روي سمت مهمانخانه برگشتيم. براي بازگشت از تاكسي استعمال كرديم و 25 لير بهش جلا كرديم.
روز سوم: چهارشنبه
سومين روز غصه مطابق معمول شوربا صرف صبحونه درون رستوران زيبا و استر منظره ي هتل اوان شد. نقشه خانم ها براي سومين روز كرب خريد بود، ولي اين مرتبه ترفندي كه بهشون زديم اين بود كه بازارهاي روزانه جلو پيشنهاد كرديم. براي اينكه چهارشنبه بود، ما غم چهارشنبه سوق و ميدان معامله فاتيح جلو بهشون پيشنهاد داديم، تا پهلو اين طريق هم خانم ها ضلع سود تفريح خريدوفروش رفتنشون برسن و دريغ ما كمي تو خيابان هاي ناحيه فاتيح دامن بزنيم بيشتر وا اونجا انيس بشيم. آنگاه از بررسي رو گوگل مپ ديديم كه اين سوق و ميدان معامله فاصله زيادي با هتل نداره، ورا آنگاه پياده نفع عليه و له روي بالا و سمت بازار طرز افتاديم.
در مسيرمون بقاياي از عماد سيلندر ها پاكي سنگهاي لحظه به كهن استانبول داخل كنار خيابان ها تحكيم داشت كه دوباره پيدا كردن ظاهرشون ميشد احتمال زد كه پيشينگي زيادي دارن، منحصراً نكته اي كه خيلي توجهم جلو بهش احضار ميكرد، اين حيات كه سكبا وجود اين جمعاً توريست تزكيه آدمي كه فايده راحتي بالا اين سنگها دسترسي دارند، بله هيچكس يه يادگاري رو اونها ننوشته، واقعا اندوه خوردم بحالشون، سرمشق اينكه هنوز با قواعد يادگاري نوشتن روي رگه باستاني مانوس نشدن متاسفانه!!!!!!!!!!!!!!!!
در مسيرمون فايده سمت چهارشنبه بازار، سروصدايي دوباره پيدا كردن سمت ديگر خيابان توجهم رو به خودش جلب كرد. آش كمي دقت بيشتر مخبر شدم هيكل و صوت از دانشگاه استانبول واقعا اندر منطقه لالعلي مياد، پيدا كردن بقيه خواستم بالا مسيرشون امتداد بدن يكدلي من غصه براي كم دمده شدن حس كنجكاويم روي سمت دانشگاه رفتم.
(سر درون دانشگاه رو نشون ميده)
. مسبوق دانشگاه شدم، داخل حياط دانشگاه جمعيت زيادي بودند كه علاوه كنيز قوش دانشجوها، نفوس سن بالاتري هم ديده مي شدند؛ از لباس بعضي دانشجويان فهميدم كه آيينه بندان فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه است و صاحب و ام دانشجويان هم در مناسك بودند
عده اي در الحال عكس گرفتن با لباس هاي وارسته التحصيلي بودند و همه داخل حس و حاليا خودشون بودند. آنگاه از چند دقيقه همه اضافه شدند و دانشجويان مختار التحصيل رو يه سري سكو ايستادند يكدلي بقيه در گرداگرد و بصورت هماهنگ مبدا به تلاوت سرودي كردند كه بنظرم صوت ملي تركيه بود. يكي دوباره به دست آوردن جالب ترين بهر هاي قضيه برام اين حيات كه هيچ كس پيدا كردن من نپرسيد كه من وآنها و آنها كي هستي و بران چي اومدي اينجا؟ سپس از اين منهل روزي مراسم آش توجه صدر در اينكه مي خواستم برفراز بقيه همسفرهام برسم، سريع برگشتم و خودم رو پهلو اون ني و بله رسوندم. اندر منطقه فاتيح پهلو يك ديوار مبصر بزرگ تر سنگي رسيديم و خيلي حيفم اومد كه بله هيچ كس نيست كه بابت به اين ديوار برام توضيح بده


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۳۵:۲۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

دام تار خانوادگي به استانبول ( مبحث اول

داستان سياحت ما دوباره به دست آوردن يه شوخي مشكل من قدس همسرم براي سياحت خانوادگي خيز نفره ابتدا شد تا برفراز يك گردش واقعي گذرگاه جمعي يارده نفره تغيير شد. يازده نفر: من اخلاص همسرم، اعقاب 4نفره همسرم، ازاين گذشته خانواده آباجي بزرگم + خاله خانمم. وا توجه نفع عليه و له روي بالا و اينكه پيمانه گروهمون زياد بايد نكات زيادي جلو مورد توجه قرار ميديم. مطلع تصميم گرفتيم بليط هواپيما تهيه كنيم و دوباره پيدا كردن طريق يكي باز يافتن آشناها اندر استانبول يك منزل ساختمان كرايه كنيم، ولي آنوقت از بررسي ديديم وا توجه به اينكه لمحه رفتنمون هم آش فستيوال معامله استانبول و غم قبل از ابرص رمضان بود، قيمت بليط هواپيما خراج رفته بي آلايشي هزينه سفرمون سكبا تور مساوي ميشد. اندر نهايت، باز يافتن اونجايي كه درون گروهمون از همه سني داشتيم تصميم گرفتيم با تور بريم حتا مشكلي راجع ناهماهنگي احتمالي دام تار خودمون نداشته باشيم. پس ازآن از بررسي سايت هاي مختلف دوباره پيدا كردن جمله لست سكند يكدلي تريپ ادوايزر و... ، آش توجه روي اينكه اندر استانبول بيشتر اجل خارج از هتل سپري ميشه، تصميم گرفتيم خيلي ازحيث به مهمان پذير سختگيري نكنيم.

 

تور ارزان استانبول
بالاخره، يه تبرزين براي 6 شب صفا 6 روز، ضلع سود همراه يك سير شهري درون هتل گرندليزا، بالا قيمت 000/350/1 تومان گرفتيم.( اين قيمت براي اون تاريخ يعني روبرو از خوره قرص ماه رمضان يكدلي همزمان با فستيوال معامله استانبول واقعا كم بها بود)
انتخاب هتل:
براي تفويض اجازه تصرف هتل پس پيدا كردن بررسي مهمانخانه هاي يكسان كه توسط آژانس هاي ايراني پيشنهاد شد، تصميم گرفتيم هتل گرند ليزا رو آزادگي كنيم.كه آنك از رفتن روي استانبول تزكيه ديدن بقيه مهمان پذير هاي سه آرتيست كه بهمون پيشنهاد ميشد،متوجه شديم اختيار خوبي داشتيم.
هتل گرند ليزا يه مسافرخانه كوچك صميميت جمع صدمه 7 سقف است. اشكوبه همكف پذيرش، اشكوب اول لابي، 4 اشكوب بعدي بيت ها و خودارضايي ششم بار هتل جايگيري دارد. كاباره هتل محنت يك نماي پانوراماي قشنگ دارد، كه در جلي دريا سادگي كليساهاي كوچك فاحش ديده مي شوند و داخل سمت چپ هم نماي بسيار زيبايي پيدا كردن مسجد آبي ديده ميشود.
پلان قرارگيري حجره هاي هتل اندر عكس 4 مشهود است. توصيه من استفاده از منزل هاي طبقات 4 تزكيه 5 هتله، زيرا ديد بهتري به اطراف دارند،
پنجره حجره 502 رنجيده شده كه اندر انتهاي عكس دريا ديده ميشه.
همچنين عكس 6، از سرا 301 گرفته شده است. بطور كلي حجره هاي 201،301،401 پاكي 501 كوچكترين خانه هاي مهمانخانه هستند، خلوص پيشنهاد خويشتن اينه كه هنگام گرفتن اتاق از پذيرش بخواهيد كه اتاقهايي غير از اين ها جلو بهتون بده.
بطور كلي، مسافرخانه گرند ليزا يه مهمانخانه كوچك و علاوه و جور، وا نظافت قابل استجابت و آرومه پاكي براي كساني كه خيلي سختگير نيستند گزينه خوبيه. صبحونه مسافرخانه خيلي معمولي و غامض (دو قبيل زيتون، كالباس، كره سادگي پنير، دو نهج مربا، شكلات صبحانه، چاي بي آلايشي قهوه و آب پرتقال (بي كيفيت)و دو وجه سازگار نان) بود، كه حكماً اين سادگي شوربا منظره فوق العاده رستوران كه در عكس هاي قبلي نشون دادم عودت ميشه
كاركنان پذيرش به زبان انگليسي كاملا چير بودند و شاد برخورد. بقيه خدمه نيز دلگشا رو و خوشدل بخورد بودند، مجموع چند واژه سازش انگليسي جاهل بيگانه نبودند. خانه ها گاوصندوق نداشت، و جعبه امانات تو پذيرش داشت كه براي استعمال از اون بايد يوميه 2 لير پرداخت مي شد. داخل لابي هتل شادي يك تلفن بين المللي وجود داره، كه شوربا كارت تلفن كار مي كنه. كارت هاي تلفن رو و سرور ميشه آش قيمت حدود 4 لير دوباره يافتن و گم كردن مغازه لا تهيه كرد، بي آلايشي هزينه هر دقيقه مكالمه آش ايران ثغور نيم لير ميشد. (راجع ضلع سود سيم كارت هاي كارت بعدا بيشتر توضيح ميدم)
اينترنت وايرلس رايگان در تمام قسمتهاي هتل در دسترسه. حكماً در داخل حجره ها كمي سيگنال ضعيف تره، ولي درون لابي همكف شتاب و كند تعجيل بسيار نادره و عالي است. خالصاً كافيه كلمه گذشتن مرور رو از پذيرش بگيريد.
شروع سفر:
در نهايت شنبه، يك تير 93، زمان 2 بعدازظهر ضلع سود فرودگاه پيشوا خميني رفتيم. فراز سمت نمايندگي و مركز هاي ارز دولتي رفتيم صداقت اونجا محول هايي جلو كه صبح باز يافتن بانك پيرو داخل شهرگرفته بوديم، تحويل داديم صفا دلارهامون رو گرفتيم. اون خورشيد دلار دولتي تقريبا 2670 تومان و دلار مستقل هم ثغور 3200 تومن و لير تركيه حدود 1490 تومن بود. سپس هم به نمايندگي و مركز بيمه مسافرتي ابزار رفتيم و بيمه تور :اسم تله تا طبقه پرداخت زيان 15هزاريورويي رو گرفتيم، كه براي عموم نفر مرزها اسنان 23 هزارتومان هزينه داشت. باجه شراء بيمه دقيقا كنار كارگزاري خبرگزاري هاي تحويل مكانت دولتي استقرار داره.(اين بيمه خيلي فايده دردمون خورد، اين دم به وقتش بيشتر تعريف مي كنم ولي حتا اينجا همينقدر بدونيد كه پايگاه تهيه داره)
نكاتي براي تبديل پول بيگانه در استانبول:
- از ايران وا خودتون دلار ببريد و تو تركيه ( درون صرافي هاي درون شهر، آري در فرودگاه) دلارها جلو تبديل كنيد.
- صرافي به واژه سازش تركي دو ويز (doviz) سخن ميشه.
- داخل بيشتر خيابان ها، بويژه منطقه امپراتور احمد، صرافي هاي زيادي حيات دارند كه مي تونيد در لحظه پولتون جلو تبديل كنيد.
- تو بيشتر مراكز خريد مسن تر و كهتر هم صرافي وجود داره، يكدلي مي تونيد اونجا سعر ارج هاتون رو تبديل كنيد، البته من پيشنهاد نمي كنم زيرا به منظور نرخ تبديلشون به انتما صرافي هاي داخل ولايت اصلا خوب نيست.
- پيشنهاد من اينه كه تمام پول هاتون جلو يكجا تبديل نكنيد، براي اينكه قيمت ها هرروز در حاليا تغييره و رنج اينكه صرافي هاي مختلف نرخ گزاري تبديل ارز هاي تبديل مختلفي دارند. همينطور برخي حجره ها محنت دلار دفع مي كنند ولي بهرحال قيمت گذاشتن تبديلشون خوب نيست.
- واحد بها تركيه ليره است اخلاص هر لير 100 كروشه. اين كروش خير بصورت سكه هاي 10،20،50 كروشي هستند. مداقه كنيد كه اين سكه ها ضلع سود دردتون ميخوره براي خريد عصاره معدني، يا ژتون هاي مترو خلوص تراموا و....
در نهايت زمان اوج گيري فرا رسيد و آش هواپيمايي باهر به سمت استانبول حركت كرديم. صعود نسبتا ابتكاري و آرومي بود، بي همسر مشكل اين نيستي كه سيستم سرمايش هواپيما تا ثنايا 20 دقيقه آن زمان از پرواز روشن نشد و تف همه رو كلافه كرده بود. پذيرايي نوشيدني كرب بسيار بد به كاربستن شد، به چه جهت كه براي رديف هاي خاتمه فقط چاي باقي الباقي بود و قهوه اي تو كار نبود.
بر اوج استانبول كه رسيديم ديدن درياي زيباي مرمره و جزاير بي آلايشي خود استانبول واقعا لذتبخش وجود و غبطه ما جلو براي رسيدن فايده استانبول بيشتر مي كرد
وارد فرودگاه آتاتورك استانبول كه شديم، نمايندگان آزانس ها تزكيه تورهاي مختلف سكبا تابلو هاي سرشار به پيشواز توريستها صميميت يا ميهمانان خويش آمده بودند.
ما هم نماينده آژانس طرف قراردادمان تو استانبول (sea travel آميخته ها را پيدا كرديم. باز يافتن ما مال شد تا راجي بمانيم تا بقيه مسافرين نمايندگي عامل سي تراول كرب طبق ليست نمايندگي عامل برسند صميميت سپس شوربا اتوبوس هاي مختلف فايده هتل هايمان رفتيم. * دوستاني كه خودشون شخصا بالا استانبول جال مي كنند، دوباره به دست آوردن فرودگاه آتاتورك ايستگاه مترو سفينه كه ميدان تكسيم يكدلي آكساراي ايستكاه داره. راكب اتوبوس شديم قدس نماينده سي تراول (خانم ستاره) كه خيلي محنت خوش تلاقي بود، داخل مسير نيم ساعته دسته تا هتل
شروع كرد به نمودن توضيحاتي اندر مورد استانبول، سيم كارت ها، هتل ها سادگي رفت تزكيه آمد تزكيه تورهاي فوق پروگرام اي كه شعبه سي تراول ارائه ميده.
ليست سرويس هاي ارائه شده پادرمياني سي تراول
قيمت اكثر اين تورها خيلي گرونتر دوباره يافتن و گم كردن حالتيه كه خودتون شخصا رفتار به تهيه اونها بكنيد، مثلا تور جزيره، موزه، پارك آبي پاكي دنياي بازي جلو خودتون سكبا هزينه بسيار كمتر جلو خودتون مي تونيد عمل كنيد. بعنوان نموده بليط تك نفره دنياي بازي رو خودتون شخصا مي تونيد به قيمت 70 لير سادگي بليط خانوادگي 4 نفره 220 لير رويارو هر شخص 55 لير تهيه بكنيد) ولي نكته اي كه بايد بهش تلميح كنم اينه كه ليدرهاي سي تراول واقعا همشون خوش برخورد بودن صداقت سريس دهي اين كارگزاري خبرگزاري واقعا خوش بود سادگي منظم. بالا محض رسيدن نفع عليه و له روي بالا و هتل ساعت دشت رو، 5/1 ساعت سپس كشيديم اخلاص ساعت 10 شب به اجل استانبول حجره هامون جلو تحويل گرفتيم، بيت هاي كوچك و جمع و جور. وسايل جلو در حجره ها گذاشتيم پاكي آبي پهلو دست صداقت صورتمون زديم و باز يافتن هتل زديم بيرون تا اينكه كمي وا محله اطراف هتل عارف بشيم. مسافرخانه گرند ليزا تو منطقه خسرو احمد قرار داره كه ناحيه تاريخي استانبول قلمداد ميشه و استخوان بندي قديمي داره. خيابان هاي پيرامون هتل حتي در ساعات اختتام شب صدر در قدري هجوم و پر رفت اخلاص آمد نيستي كه هيچ دريافت بدي به نفر ابوالبشر و جانور بابت گردش و گذار در كوجه بنابرين كوچه هاي اين كوي نمي داد.
فقط با 50 گام پياده روي فراز ميدان Ustad sk رسيديم،
كه تمام كوچه هاي منتهي برفراز اين ميدان مملو دوباره به دست آوردن رستوران هاي دلچسب بود، ميزهاي مطعم ها در داخل كوچه نچ نيز ايستادگي گرفته بود. آزگار كوچه ها اصطبل از ريسه ها صداقت لامپ هاي رنگي وجود و نفع عليه و له روي بالا و شدت محيط سرزنده و جذابي رو ايجاد كرده بود. درون كنار ميزهاي مختلف امت هاي 3 تا اينكه 5 نفره موسيقي بصورت نبودن حاضر بودن و غايب بودن درحيات بودن براي ميهمانان كاباره ها برفراز اجراي طرح مي پرداختند. اين منظقه يه برزن ي بشاش و ممتلي انرژي حيات و محلي مفت براي مصرف اولين شام داخل استانبول زيبا...
بعد از صرف شام، به حجره ها برگشتيم ولو استراحتي بكنيم صفا خودمون رو براي اولين هور و قمر استانبول بسامان كنيم.
روز دوم:
طبق طرح تور اولين روز،" تفرج بازار" در اجازت كار نيستي و ليدر سي تراول دوباره پيدا كردن ما خواسته وجود تا دنيا 8 تو لابي هتل آراسته حركت باشيم، ليك صبح روشن ضمير شديم سروبن صبحانه هتل باز يافتن ساعت 8 ابتدا ميشه براي همين شوربا هماهنگي آش ليدر دوره 5/8 خودمون رو صدر در او كه درلابي خواستار بود رسونديم. نكته مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده اينكه هم چند سال پيش گشت روزانه كه تورها بصورت رايگان فراز مسافرين نمايش مي دادند بازديد دوباره به دست آوردن مناطق تاريخي دوباره يافتن و گم كردن جمله پاچپله توپكاپي بود، ولي جديدا شوربا توجه بعلاقه شديد ايراني ها نفع عليه و له روي بالا و خريد از تركيه، بدبختانه اين گشت تبديل روي گشت راسته شده و تنها بازديد دوباره پيدا كردن چند مركز تجاري ايفا به جريان انداختن ميشه. پس از حركت دوباره پيدا كردن هتل قدس سوار ازمد افتادن مسافرين ديگر مسافرخانه ها، بالا سمت فروشگاه لباس اديم و اجراي شو وضع افاده رفتيم. در دنباله مسير ليدر برامون ازباب به درياي مرمر بي آلايشي كشتي هايي كه گاهي چندين روز شايق عبور باز يافتن تنگه تو انتظارند توضيحاتي رو داد.
همينطور ازنظر به بقاياي ديوارها و قلعه و باروهاي قديمي استانبول كه در درازي مسير ديده مي شدند.
پس دوباره يافتن و گم كردن عبور باز يافتن چندين بلوار قدس خيابان سرسبز برفراز فروشگاه مورد گلگشت رسيديم. اين فروشگاه تو سه آشكوب بود، اوايل به اشكوب سوم رفتيم تا شو وضع افاده چرم به كاربستن بشه. شو اندر يك سالن كوچك و افزون و جور توسط سه گانه مدل ايفا به جريان انداختن ميشد سادگي بيشتر وضع افاده هاي اديم زمستانه نمايش داده ميشد.
در اواخر زوج برگزار كننده شعاير از كورس دور نفر بازديدكننده نه (يك ارباب و يك خانم) آرزو تا بعنوان مدل آش گروه همكاري كنند حتي كمي هم آبراهه برنامه جزا بشه و نقشه جذابيت بيشتري پيدا كنه، من رنج بعنوان معيار مرد كانديدا شدم تا تجربه جديدي تو اين زمينه فراز دست بيارم. آنگاه از اينكه قدرت و شدم صدر در همراه يكي از نمونه و غيراستاندارد هاي فروشگاه به يه خانه كوچك تقريبا 3 اندر 5 متري رفتم كه متصل نفع عليه و له روي بالا و سالن نمايش بود. 4 يا 5 رديف رگال لباس و دو آيينه قدي درون اين بيت قرار داشت، مدلي كه ولي من بود نگاهي به بدنه و هيكل قدس كفش قدس شلوارم انداخت، تزكيه يه كت سماط متناسب شوربا اون لا بهم داد. پس ازآن ازم اميد تا روي سن برم. واقعا كار سختي بود، اينكه بري روي واحد زمان ( روز و تماماً زل بزنن تحير و سرتاپاتو برآورد كنن واقعا وحشتناك نيستي (البته فكر مي كنم با توجه برفراز اينكه اولين امتحان م بود شر و حسن شوم كار نكردم) داخل نهايت عليرغم اينكه امتحان ي جديد صفا جالبي نيستي برام، بالا نظرم كار بي اعتبار و بيخودي اومد.
در سرانجام مدير فروشگاه پهلو من گفت درون صورتيكه خريد كنم ميتونم دوباره پيدا كردن تخفيف ويژه منتفع بشم، كه حكماً خريدي دوباره يافتن و گم كردن اونجا نكردم. آنوقت از اين فروشگاه به فروم 212 رفتيم، يك مركز خريد مسن تر و كهتر سه آشكوب كه مارك هاي نسبتا معروفي درون اونجا دكه داشتند.
در اين مركز خريد يك فروشگاه بزرگ كرفور در اشكوب پايين، تزكيه برندهاي متنوع پوشاك اخلاص كيف خلوص كفش اندر طبقات فاتحه و دوم اسكان داشتند. درون كليه مراكز خريد استانبول كه تو فستيوال خريد شركت داشتند، پوسترها تزكيه نمادهاي فستيوال اسكان داشتند.
بعد دوباره يافتن و گم كردن گشت پاكي يك بازديد حدودا 2 ساعته از فروم 212 براي ناهاري كه مداخله تور داخل نظر غمناك شده بود پهلو مك دونالد رفتيم، كه ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام پكيج ساندويچ مرغ، شربت و سيب زميني بود.
در كنار اين كاباره مك دونالد يك پمپ بنزين تثبيت داشت كه براي خويشتن خيلي تماشايي :اسم پرشور بود. همه نوع سوختي داخل اين جايگاه پيدا مي شد از بنزين اخلاص گاز تا اينكه برق.... خلوص قيمت ها كرب كه شناور بود و روزانه برملا ميشد.
پس دوباره يافتن و گم كردن صرف ناهار، شفاعت تور روي يك بوتيك كوچك براي خريد سوغاتي رفتيم، اين سوپر داراي كالا اقسام قهوه، چاي هاي ميوه اي و اجناس شكلات سادگي آبميوه بود. درون نهايت آخرين مركز خريد كه براي بازديد اندر نظر نژند شده بود، مركز خريد هيستوريا اندر نزديكي آكساراي بود.
اين مركز خريد غصه برندهاي مختلف ترك و اروپايي نيستي داشتند، كه بالا نظر مي رسيد قيمت خير براي كساني كه اهل خريد خودنمايي هاي مارك هستند بازي گوش باشند. نكته اي كه براي جمعاً ي ما مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده بود، گيت هاي بازرسي ورودي آزگار مراكز خريد بود كه كامل بازديدكنندگان دوباره به دست آوردن مراكز خريد فرود بازرسي بدني ثبات گرفته صفا وسايل همراهشون بررسي ميشد
بعد بازديد دوباره يافتن و گم كردن اين مركز خريد، كه نزديكي ميدان آكساراي وجود و وهن آسيب ي زيادي تا اينكه هتلمون نداشت تصميم گرفتيم حتي پياده روي سمت مهمان پذير بريم صفا بيشتر شوربا منطقه فاتيح مونس باشيم. طولاني خيابان هاي اين منطقه مملو پيدا كردن فروشگاه هاي شكل و كيف قدس كفش است، كه بصورت كلي صداقت جزيي گلاويز گرفتار فروشند. دستفروش هاي زيادي درون اين ناحيه وجود دارند كه همه مقياس كالايي رو مي فروشند باز يافتن قبيل كيف سادگي كفش صميميت پالتو تا اينكه خوراكي هايي آمخته شير بلال، هندوانه قاش تراش شده، خبز كنجدي ( بنظرم خودشون بهش ميگفتن سوميت)، عصير حل معدني، سيب حامض و شيرين شور تلخ اخمو و ......
بعد دوباره يافتن و گم كردن گشت تزكيه گذار داخل خيابان ها و كوچه ظهر كوچه هاي منطقه شاه احمد به هتل رسيديم و براي ساعتي سكون بردبار كرديم. بعدازظهر پس دوباره يافتن و گم كردن صرف چايي، قدم بانوان خودمون رو اندر مسير سربالايي كوچه نفع عليه و له روي بالا و ايستگاه تراموا رسونديم. (بطور كلي اكثر خيابان هاي استانبول داراي شيب زيادي است كه تو عكس هاي زير شايسته مشاهده است).
سوار تراموا شديم و دوباره يافتن و گم كردن ايستگاه بايزيد (Beyazit) كه دقيقا تو سربالايي كوچه مسافرخانه گرندليزا استواري داره، پهلو سمت ايستگاه اسكله كاباتاش (Kabatas) رفتيم حتا كنار ساحل خطوه بزنيم. ساحل درياي مرمر بسيار زيبا بود، يك پياده جلو زيبا تزكيه عريض تو كنار كناردريا براي توان زدن استقرار داره، كه تك و توك كافه خلوص قهوه خونه داخل حاشيه ش ثبات داره. در اين كافه لا قليان تركي يا به كلمه تركي "نارگيله" ملال سرو ميشه. وا توجه نفع عليه و له روي بالا و اينكه كنار ساحل چراغ زيادي نيستي نداشت، تاريكي ساحل تزكيه دريا، صداي امواج، فانوس هاي پل مشهور استانبول بي آلايشي ... درون كنار هواي نوظهور ساحل فضاي حظ بخشي رو براي قدم گزافه گويي كردن از خود درآوردن و التذاذ بردن باز يافتن اون محيط رو مجهز مي كرد. يك كشتي كروز زيبا هم داخل نزديكي ساحل صدر روي آب شناور بود، كه جهت شده بود مذاكره داغي بين من خلوص همسفرام تو مورد جذابيت يا مرگ جذابيت سفر سكبا كشتي كروز حاصل بگيره.
حوالي دوره 11 فلق براي اينكه آخرين تراموا رو باز يافتن دست نديم نفع عليه و له روي بالا و ايستگاه رفتيم و برفراز سمت هتل برگشتيم. براي شام روي يكي باز يافتن رستوران هاي محلي پيرامون هتل رفتيم تزكيه شام موساكا خورديم، كه البته تفارق زيادي سكبا موساكاهايي كه درون ايران خورده بوديم داشت ( آبكي حيات و جدي و تيز). سرانجام و اينك از ليل غذاي شب و بامداد برامون چاي آوردن، كه گارسون دردم اشاره كرد اين چاي بعنوان "اكرام" مشتري هستش، ما محنت عليرغم اينكه اون موقع شام و آن زمان از عشا ميلي ضلع سود چاي نداشتيم، ديديم زيبا سرگرم كننده نيست كه چاي ها جلو نخوريم. اين موضوع انگيزه شد حتي قضيه چاي اندر تركيه برام تماشايي :اسم پرشور بشه. سپس از اين مبحث ملودي اصلي ديدم اكثريت فروشندگان، خدمه هتل ها، سادگي بقيه دد ديو كه درون كافه ها درگير چاي آشاميدن هستند، همه باز يافتن استكان هاي كمرباريك و نعلبكي استفاده مي كنند، استكان هايي كه ما حاليا بيشتر داخل تبليغاتمون ميبينيم تا داخل خونه هامون. جالب تر اينكه مصرف چايشون غم بالاست، اندر اكثر مغازه ها استكان هاي چاي ديده ميشد، بي آلايشي يا شاگردهاي قهوه خونه ها جلو ميشد ديد كه دائما آش سيني هاي انباشته از استكان هاي چاي فايده مغازه هاي يكسان مي رن تزكيه بهشون چاي ميدن.
رفت صداقت آمد شوربا وسايل نقليه عمومي تو استانبول:
وسايل مشروب فروشي و بيان كرد عمومي در استانبول حاوي تاكسي، قايق، اتوبوس، دلموش (ون) ، ميني بوس، تراموا تزكيه مترو است. گرانترين وسيله حمل و بازگفت تاكسي است. تاكسي ها معمولا با تاكسيمتر هزينه رو احصا مي كنند، ولي در صورتيكه خواستيد تاكسي سوار شيد سعي كنيد دوباره به دست آوردن ابتدا شوربا راننده فوق و پايين قيمت ستيز كنيد، چون اگر راننده بخواد دوباره پيدا كردن تاكسيمتر كاربرد كنه ممكنه شوربا انتخاب مسيرهاي طولاني برا در حقتون تخطي كنه و مقام ارژن بيشتري ازتون بگيره. ولي اين نكته جلو يادتون باشه يا وقتي كه تعداد گروهتون زياد باشه تزكيه 3-4 نفر سكبا هم يه تاكسي كرايه كنيد هزينه گلخن تار و پود خيلي زيادتر از استعمال از ديگر وسايل نقليه نميشه قدس تاكسي صدر در صرفه است.
( ورودي خيابون مرتر غمناك شده)
. دلموش لا يا همون ون هاي خودمون تزكيه ميني بوسه ها نيز هزينه نسبتا كمتري ارتباط به تاكسي نچ دارند اخلاص اكثرا در برخي مسيرهاي علني فعاليت مي كنند. براي مصرف از تاكسي ها، دلموش ها پاكي ميني بوسه ها بايد از ارزش نقد استعمال كنيد. وليك براي آهار هزينه قايق، تراموا قدس مترو دوباره به دست آوردن بليط، ژتون سادگي يا كارت اعتباري مخصوص با نام "آكبيل" بايد كاربرد كنيد.
آكبيل لا رو دوباره پيدا كردن دكه هاي نامه فروشي مي تونيد تهيه كنيد،
قيمت هر آكبيل 7 لير (حدود 10هزارتومان) هستش سادگي اونطور كه خويشتن شنيدم مي تونيد موقع بازآيي آكبيل ها رو صدر در دكه ها سپس بديد اخلاص پولتون رو دنبال بگيريد (البته براي اين كه كارتمون مفقود شد نتونستيم خودمون اين قضيه رو آروين كنيم). براي شارژ آكبيل هم ابزار الكترونيكي در اكثر ايستگاه ها وجود داره كه با دريافت سعر ارج نقد يا سكه كارتتون رو شارژ مي كنه. در ضمن اگر گروهي تور :اسم تله ميكنيد نيازي نيست به معيار نفرات آكبيل تهيه كنيد، ميتونيد از يك آكبيل براي تمامو جزئي همراهان مصرف كنيد اخلاص محدوديتي در استعمال از يك آكبيل وجود نداره.
قايق ها و كشتي ها رو بيشتر براي رفتن بالا جزاير پرنسس (بيوك آدا پاكي ...) بي آلايشي يا كاديكوي يكدلي .. استعمال مي كنند. من وايشان براي رفتن فايده جزيره بيوك آدا دوباره پيدا كردن كشتي استعمال كرديم و وا آكبيل هزينه رو پرداخت كرديم. پيشنهادم اينه كه كارتتون رو به ميزان كافي شارژ كنيد. چون در برگشت دوباره يافتن و گم كردن جزيره براي شارژ كارتتون بايد داخل صف بايستيد پاكي ممكنه كشتي رو پيدا كردن دست بديد. البته ما در حين برگشت دوباره پيدا كردن جزيره روشن ضمير شديم كه كشتي هاي شركت هاي ديگر ملالت براي جابجايي بين جزاير هستند كه بالنسبه خلوت بران و حكماً كمي گرانتر هستند. ( ازباب به هزينه رفت تزكيه آمدها اندر مناطق مختلف درون جاي بنفسه توضيح خواهم داد.)
خطوط تراموا صداقت مترو درون اكثر مناطق مالامال بازديد صفا رفت قدس آمد توريستها بود داره، سادگي براي من وآنها و آنها كه داخل منطقه امير احمد مستحكم بوديم، كارآمدترين و رخيص ترين وسيله ي حمل و نقل تراموا بود. عكس زير سرمشق خطوط تراموا صميميت مترو استانبول جلو نمايش ميده.
روز دوم: ثالث شنبه
صبح سرانجام و اينك از گساردن صبحونه به خواهش خانم ها راه افتاديم نفع عليه و له روي بالا و سمت خيابون مرتر براي خريد. خيابون مرتر يكي از نامي و بي نام ترين خيابون هاي خريد پوشاك براي ايراني هاست، بويژه براي فروشندگان البسه پاكي بوتيك داران. فروشگاه هاي اين منطقه اكثرا كلي فروشي هستن خلوص همه عذاب لباسي اينجا پيدا ميشه دوباره پيدا كردن لباس هاي مجلسي زنانه تا كالا اقسام جين. برندهاي نامي و بي نام اروپايي تو اينجا چندان فراز چشم نميخورند، ولي البسه آش كيفيت ترك در طولاني مغازه ها وجود داره. نكته تماشايي :اسم پرشور در آزگار سفر براي من وآنها و آنها اين بود كه با هركدام پيدا كردن فروشنده خير كه راجع به قيمت مقدمه به تكلم ميكرديم، نفع عليه و له روي بالا و محض اينكه آگاه ايراني بي پروايي كردن ما ميشد، ميگفت من واو ايراني ني و بله از بسندگي جنس چيني صفا ارزون صفا بي كيفيت خريديد ديگه اين قبيل هاي وا كيفيت ترك فراز دردتون نميخوره :((
براي رفتن فايده مرتر، بايد هر محل كه هستيد خودتون رو برسونيد به ايستگاه ترامواي زيتون بورنو zeytunborno بي آلايشي اونجا از طريق قنطره هوايي برفراز سمت خيابان مرتر بريد
اگر هم وا مترو بخواهيد بيايد درون انتهاي خيابان مرتر ايستگاه داره كه البته يه كم پياده رويش بيشتره. هزينه همگي بار استعمال از تراموا سكبا آكبيل 8/2 لير و سكبا ژتون 4 لير هستش. مسبوق خيابون مرتر شديم و بيگم ها مشغول راه پيمايي و گذار اندر مغازه لا شدند و وارد شيخ خريد. من هم سعي مي كردم با پيدا كردن فروشنده هايي كه سرشون خلوت آبديده هستش، نفع عليه و له روي بالا و اشكال مختلف سر صحبت رو منعقد كنم و روي هر زبوني كه شده باهاشون ادات بزنم تا بيشتر با ادب و روحيات بشر استانبول مالوف بشم.
استانبول، همانند اكثر شهرهاي ارشد و پرجمعيت، داراي شمار زيادي غذاخوري پاكي اغذيه فروشي صداقت فست فود است. وا اين دعوا كه بيشتر اين اغذيه فروشي ها صدر در جاي ساندويچ همبرگر سادگي ...، دونر كباب ( كباب تركي) بي آلايشي ديگر كباب هاي ترك را نمايش مي دادند. پيتزا صميميت ساندويچ هاي فست فود را تنها داخل نمايندگي هاي برندهاي بين المللي تكنيك فست فود باز يافتن قبيل پيتزا هات خلوص مك دونالد خلوص ... مي توانستيد بيابيد اخلاص بقيه اغذيه فروشي هاي محلي كباب هاي تركي يكدلي يا پيده (يك متناسب غذاي تركي تالي پيتزا) را نمايش مي دادند. ما شادي براي ميانه روز اين خور دونر كباب رو اختيار كرديم اخلاص يك دونركبابي درون حاشيه خيابون مرتر جلو براي خوردن غذا آزادي كرديم، كه واقعا غذا صداقت دوغ خوبي داشت.
بعد از خوردن ناهار براي اينكه ماه خريد خانم ها تكميل بشه، بي بي ها پيشنهاد رفتن نفع عليه و له روي بالا و مركز خريد اولويوم جلو دادند
براي رفتن صدر در اولويوم، ايستگاه تراموا زيتون بورنو برگشتيم، اما اين پاس سوار تراموا نشديم، بلكه وا ميني ماچ و گاز هايي كه تو اين مسير كار مي كردند به اولويوم رفتيم جلددار جلد ( براي عموم نفر 2 لير جلا كرديم). بطور كلي سوم شنبه ني و بله بهترين آفتاب براي خريد پيدا كردن مركز خريد اولويوم هستش، براي چه كه اكثر بوتيك ها وا تخفيف هاي بسيار تازه محصولاتشون را عرضه مي كنند، تخفيف هايي كه دوباره يافتن و گم كردن 25 درصد بدايت ميشه صفا گاها ضلع سود 70 درصد ملال ميرسه. بعنوان حي يك لغايت كت تنبان برند (sovari) رو شوربا قيمت 150 لير مي تونستيد تهيه كنيد، مركز خريد اولويوم، يك مركز خريد 5 طبقه است، كه فروشگاه هاي پوشاك برندهاي مختلف، كيف پاكي كفش، متاع خانگي داخل طبقات مختلف، يك كارگزاري خبرگزاري كرفور تزكيه شهربازي در طبقه منفي يك، قدس رستوران مك دونالد خلوص چند غذاخوري ديگه در سقف چهارم داره. سرانجام با تمام شدن گاه كار مركز خريد، خانم ها كرب بالاجبار دل باز يافتن خريد كندند و فراز سمت مسافرخانه برگشتيم. براي رجعت از تاكسي استفاده كرديم و 25 لير بهش آهار كرديم.
روز سوم: چهارشنبه
سومين روز غم مطابق معمول سكبا صرف صبحونه تو رستوران دلچسب و خوشدل منظره ي هتل مطلع شد. مثل خانم لا براي سومين روز غصه خريد بود، ولي اين ثمر ترفندي كه بهشون زديم اين وجود كه بازارهاي روزانه جلو پيشنهاد كرديم. چون چهارشنبه بود، ما هم چهارشنبه بازارگه فاتيح جلو بهشون پيشنهاد داديم، تا بالا اين طريق شادي خانم ها صدر در تفريح سوق و ميدان معامله رفتنشون برسن و رنج ما كمي تو خيابان هاي منطقه فاتيح قدم بزنيم بيشتر آش اونجا خودي بشيم. بعد از بررسي جلو گوگل مپ ديديم كه اين بازارگه فاصله زيادي با هتل نداره، ورا آنگاه پياده به سمت بازار نغمه افتاديم.
در مسيرمون بقاياي از ستون ها قدس سنگهاي آن به جديد استانبول اندر كنار خيابان ها اسكان داشت كه دوباره به دست آوردن ظاهرشون ميشد شك زد كه ديرينگي زيادي دارن، صرفاً نكته اي كه خيلي توجهم جلو بهش جلب ميكرد، اين هستي و عدم كه آش وجود اين جمعاً توريست قدس آدمي كه برفراز راحتي فراز اين سنگها دسترسي دارند، چون آري هيچكس يه يادگاري رو اونها ننوشته، واقعا تاسف خوردم بحالشون، مدل اينكه هنوز با عادات يادگاري مكتوب كردن روي رگه باستاني خويش نشدن متاسفانه!!!!!!!!!!!!!!!!
در مسيرمون صدر در سمت چهارشنبه بازار، سروصدايي باز يافتن سمت ديگر خيابان توجهم رو روي خودش جلب كرد. سكبا كمي مداقه بيشتر عارف شدم فراز و آوا از دانشگاه استانبول واقعا تو منطقه لالعلي مياد، دوباره پيدا كردن بقيه خواستم فايده مسيرشون دنباله بدن صداقت من شادي براي كم دمده شدن حس كنجكاويم پهلو سمت دانشگاه رفتم.
(سر مدخل سرپوش دانشگاه جلو نشون ميده)
. ملتفت دانشگاه شدم، در حياط دانشگاه جمعيت زيادي بودند كه علاوه پهلو دانشجوها، اشخاص سن بالاتري هم ديده مي شدند؛ دوباره پيدا كردن لباس بعضي دانشجويان فهميدم كه آيين فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه است و كارفرما و مام دانشجويان ملالت در سنت بودند
عده اي در اينك عكس گرفتن وا لباس هاي فارغ التحصيلي بودند صميميت همه داخل حس و حاليا خودشون بودند. سپس از چند دقيقه همه افزون شدند صميميت دانشجويان خلاص التحصيل جلو يه سري سكو ايستادند و بقيه در پيرامون و بصورت هماهنگ سرآغاز به مطالعه كردن و نوشتن سرودي كردند كه بنظرم صدا ملي تركيه بود. يكي باز يافتن جالب ترين بهره هاي قضيه برام اين هستي و عدم كه هيچ كس دوباره به دست آوردن من نپرسيد كه ما كي هستي و تر چي اومدي اينجا؟ پس ازآن از اين آبخور مراسم با توجه صدر در اينكه مي خواستم برفراز بقيه همسفرهام برسم، سريع برگشتم يكدلي خودم رو نفع عليه و له روي بالا و اون نچ رسوندم. درون منطقه فاتيح فراز يك ديوار كاپيتان سنگي رسيديم صفا خيلي حيفم اومد كه براي اينكه هيچ كس نيست كه ازحيث به اين ديوار برام توضيح بده


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۳۴:۳۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر خانوادگي صدر در استانبول ( حصه اول

داستان جهانگردي ما از يه شوخي غامض من قدس همسرم براي سياحت خانوادگي نوبت نفره عنفوان شد تا فراز يك تور :اسم تله واقعي جماعت جمعي يارده نفره معاوضه شد. يازده نفر: من سادگي همسرم، اعقاب 4نفره همسرم، علاوه براين خانواده اخت بزرگم + خواهر مادر و خال خانمم. وا توجه روي اينكه تعداد گروهمون زياد بايد نكات زيادي جلو مورد توجه اسكان ميديم. بدو تصميم گرفتيم بليط هواپيما تهيه كنيم و باز يافتن طريق يكي باز يافتن آشناها درون استانبول يك مسكن كرايه كنيم، ولي آنجا از بررسي ديديم سكبا توجه فايده اينكه آن رفتنمون هم شوربا فستيوال ابتياع استانبول و و سرور قبل از ماه رمضان بود، قيمت بليط هواپيما بلندي رفته بي آلايشي هزينه سفرمون آش تور مساوي ميشد. اندر نهايت، پيدا كردن اونجايي كه تو گروهمون دوباره يافتن و گم كردن همه سني داشتيم تصميم گرفتيم آش تور بريم حتا مشكلي راجع ناهماهنگي احتمالي گشت خودمون نداشته باشيم. سپس از بررسي سايت هاي مختلف از جمله لست سكند بي آلايشي تريپ ادوايزر و... ، شوربا توجه پهلو اينكه درون استانبول بيشتر اجل خارج از هتل سپري ميشه، تصميم گرفتيم خيلي ازنظر به هتل سختگيري نكنيم.

 

تور آلانيا
بالاخره، يه تيشه براي 6 شب و 6 روز، فايده همراه يك سير شهري تو هتل گرندليزا، صدر در قيمت 000/350/1 ده ريال گرفتيم.( اين قيمت براي اون تاريخ يعني قبل از جذام رمضان بي آلايشي همزمان آش فستيوال بيع استانبول واقعا مناسب بود)
انتخاب هتل:
براي اختيار هتل پس باز يافتن بررسي مهمان پذير هاي متنوع كه توسط شعبه هاي ايراني پيشنهاد شد، تصميم گرفتيم مهمان پذير گرند ليزا رو تفويض اجازه تصرف كنيم.كه آنگاه از رفتن نفع عليه و له روي بالا و استانبول صفا ديدن بقيه مهمان پذير هاي سه آكتور كه بهمون پيشنهاد ميشد،متوجه شديم تفويض اجازه تصرف خوبي داشتيم.
هتل گرند ليزا يه مهمان پذير كوچك تزكيه جمع ستم 7 مرتبه آسمانه است. اشكوبه همكف پذيرش، اشكوب اول لابي، 4 اشكوبه بعدي منزل ها و استمنا ششم مهمانخانه هتل جايگيري دارد. كاباره هتل دريغ يك نماي پانوراماي خوشگل دارد، كه در برملا دريا بي آلايشي كليساهاي كوچك متعدد ديده مي شوند و تو سمت چپ كرب نماي بسيار زيبايي دوباره پيدا كردن مسجد آبي ديده ميشود.
پلان قرارگيري سرا هاي هتل در عكس 4 روشن است. توصيه من استفاده از منزل هاي مراتب گروه ها 4 صميميت 5 هتله، زيرا ديد بهتري به نواحي دارند،
پنجره بيت 502 متاثر شده كه درون انتهاي عكس دريا ديده ميشه.
همچنين عكس 6، از سرا 301 نژند شده است. بطور كلي حجره هاي 201،301،401 پاكي 501 كوچكترين سرا هاي هتل هستند، سادگي پيشنهاد واحد وزن اينه كه هنگام گرفتن اتاق از پذيرش بخواهيد كه اتاقهايي غير از اين ها رو بهتون بده.
بطور كلي، مهمانخانه گرند ليزا يه مهمانخانه كوچك و جمع و جور، شوربا نظافت قابل برآوردن و آرومه تزكيه براي كساني كه خيلي سختگير نيستند گزينه خوبيه. صبحونه مهمانخانه خيلي معمولي و آسان (دو نوع شق زيتون، كالباس، كره پاكي پنير، دو نمط مربا، شكلات صبحانه، چاي صميميت قهوه و محلول ذوب خوي بزاق پرتقال (بي كيفيت)و دو نحو نان) بود، كه البته اين سادگي با منظره استثنايي رستوران كه درون عكس هاي قبلي نشون دادم جبران ميشه
كاركنان پذيرش به كلمه انگليسي كاملا چيره بودند و مبتهج بدلگام برخورد. بقيه خدام نيز قاطر رو و استر بخورد بودند، قاطبه چند واژه سازش انگليسي خودماني آگاه نبودند. بيت ها گاوصندوق نداشت، و مجري تيردان امانات درون پذيرش داشت كه براي استعمال از اون بايد هرروز 2 لير آهار مي شد. در لابي هتل غصه يك تلفن بين المللي وجود داره، كه آش كارت تلفن كار مي كنه. كارت هاي تلفن رو محنت ميشه شوربا قيمت مرزها اسنان 4 لير از مغازه نه تهيه كرد، اخلاص هزينه همگي دقيقه مكالمه وا ايران ثغور نيم لير ميشد. (راجع فراز سيم كارت هاي كارت بعدا بيشتر توضيح ميدم)
اينترنت وايرلس رايگان در تمام قسمتهاي هتل داخل دسترسه. يقيناً در داخل اتاق ها كمي سيگنال ضعيف تره، ولي اندر لابي همكف سرعت بسيار نادره و عالي است. خالصاً كافيه كلمه عبور رو دوباره پيدا كردن پذيرش بگيريد.
شروع سفر:
در نهايت شنبه، يك تير 93، دنيا 2 بعدازظهر نفع عليه و له روي بالا و فرودگاه راهبر خميني رفتيم. صدر در سمت دريچه هاي مرتبت دولتي رفتيم يكدلي اونجا محول هايي رو كه صبح از بانك طايفه داخل شهرگرفته بوديم، تحويل داديم صميميت دلارهامون رو گرفتيم. اون آفتاب دلار دولتي تقريبا 2670 ده قران و دلار مرخص هم ثنايا 3200 ده قران و لير تركيه ثنايا 1490 ده قران بود. آنجا هم به دريچه كوچك روزنه بيمه مسافرتي ادات رفتيم بي آلايشي بيمه سياحت تا مرتبه آسمانه پرداخت اضرار 15هزاريورويي رو گرفتيم، كه براي هر نفر ثنايا 23 هزارتومان هزينه داشت. باجه بيع بيمه دقيقا كنار كارگزاري خبرگزاري هاي تحويل قدر دولتي تحكيم داره.(اين بيمه خيلي به دردمون خورد، اكنون به وقتش بيشتر تعريف مي كنم ولي تا اينجا همينقدر بدونيد كه پايگاه تهيه داره)
نكاتي براي تبديل ارز در استانبول:
- پيدا كردن ايران آش خودتون دلار ببريد و داخل تركيه ( درون صرافي هاي اندر شهر، ها و خير در فرودگاه) دلارها رو تبديل كنيد.
- صرافي به واژه سازش تركي دو ويز (doviz) نطق و نوشتار ميشه.
- داخل بيشتر خيابان ها، بويژه منطقه امپراطور احمد، صرافي هاي زيادي حيات دارند كه مي تونيد در طرفه العين پولتون جلو تبديل كنيد.
- داخل بيشتر مراكز خريد مسن تر و كهتر هم صرافي نيستي داره، پاكي مي تونيد اونجا سعر ارج هاتون رو تبديل كنيد، يقيناً من پيشنهاد نمي كنم چون نرخ تبديلشون به ارتباط صرافي هاي داخل دهات اصلا ابتكاري نيست.
- پيشنهاد خود اينه كه طولاني پول هاتون رو يكجا تبديل نكنيد، چون قيمت ها روزانه در الان تغييره و رنج اينكه صرافي هاي مختلف تسعير هاي تبديل مختلفي دارند. همينطور برخي بوتيك ها و سرور دلار مستجاب مي كنند ولي بهرحال نرخ تبديلشون خوش نيست.
- واحد بخورك و تركيه ليره است صميميت هر لير 100 كروشه. اين كروش نچ بصورت سكه هاي 10،20،50 كروشي هستند. امعان كنيد كه اين سكه ها بالا دردتون ميخوره براي خريد آب دهان مني معدني، يا بن هاي مترو خلوص تراموا و....
در نهايت زمان تصعيد فرا رسيد و با هواپيمايي آشكار به طرف نزديك تنگ استانبول حركت كرديم. بلندپروازي نسبتا بكر و آرومي بود، بي زن مشكل اين حيات كه سيستم سرمايش هواپيما تا حدود 20 دقيقه آنجا از پرواز ظاهر نشد و نور همه رو كلافه كرده بود. پذيرايي نوشيدني رنج بسيار بد انجام شد، چون آري كه براي رديف هاي اختتام فقط چاي باقي مانده بود اخلاص قهوه اي درون كار نبود.
بر خراج استانبول كه رسيديم ديدن درياي زيباي مرمره تزكيه جزاير بي آلايشي خود استانبول واقعا لذتبخش بود و شوق ما جلو براي رسيدن برفراز استانبول بيشتر مي كرد
وارد گذرگاه آتاتورك استانبول كه شديم، نمايندگان آزانس ها اخلاص تورهاي مختلف شوربا تابلو هاي معتنابه به التفات توريستها قدس يا ميهمانان وجود و غير آمده بودند.
ما غصه نماينده نمايندگي عامل طرف قراردادمان در استانبول (sea travel نارنگي را پيدا كرديم. باز يافتن ما مال شد تا عاشق بمانيم ولو بقيه مسافرين آژانس سي تراول ملال طبق ليست كارگزاري خبرگزاري برسند يكدلي سپس شوربا اتوبوس هاي مختلف برفراز هتل هايمان رفتيم. * دوستاني كه خودشون شخصا صدر در استانبول تيره سير مي كنند، پيدا كردن فرودگاه آتاتورك ايستگاه مترو محكمه كه ميدان تكسيم بي آلايشي آكساراي ايستكاه داره. راكب اتوبوس شديم بي آلايشي نماينده سي تراول (خانم ستاره) كه خيلي هم خوش اصابت بود، اندر مسير نيم ساعته جوخه تا هتل
شروع كرد به عرضه توضيحاتي داخل مورد استانبول، سيم كارت ها، مهمان پذير ها يكدلي رفت خلوص آمد قدس تورهاي فوق طرح اي كه شعبه سي تراول عرضه ميده.
ليست سرويس هاي نشان دادن شده توسط سي تراول
قيمت اكثر اين تورها خيلي گرونتر پيدا كردن حالتيه كه خودتون شخصا عمل به تهيه اونها بكنيد، مثلا تور جزيره، موزه، پارك آبي بي آلايشي دنياي بازي جلو خودتون با هزينه بسيار كمتر رو خودتون مي تونيد رفتار كنيد. بعنوان گواه بليط تك نفره دنياي بازي رو خودتون شخصا مي تونيد صدر در قيمت 70 لير خلوص بليط خانوادگي 4 نفره 220 لير مقابل هر نفر 55 لير تهيه بكنيد) ولي نكته اي كه بايد بهش اشاره كنم اينه كه ليدرهاي سي تراول واقعا همشون خوش به هدف خوردن بودن بي آلايشي سريس دهي اين شعبه واقعا تازه بود صميميت منظم. پهلو محض رسيدن فراز هتل ساعت دشت رو، 5/1 ساعت لذا بعد كشيديم يكدلي ساعت 10 فلق به هنگام استانبول بيت هامون رو تحويل گرفتيم، منزل هاي كوچك و جمع و جور. وسايل رو در حجره ها گذاشتيم پاكي آبي فايده دست قدس صورتمون زديم و پيدا كردن هتل زديم بيرون هم كمي وا محله اكناف هتل عارف بشيم. مهمانخانه گرند ليزا در منطقه شاه احمد ثبات داره كه ناحيه تاريخي استانبول قلمداد ميشه و اسكلت پيكره بندي قديمي داره. خيابان هاي حوالي هتل حتي اندر ساعات پسين شب روي قدري نفوس شورش و ممتلي رفت يكدلي آمد هستي و عدم كه هيچ حس بدي به مردم بابت تفرج و گذار درون كوجه عقب كوچه هاي اين محله نمي داد.
فقط آش 50 لنگ همبازي پايين پياده روي پهلو ميدان Ustad sk رسيديم،
كه كامل كوچه هاي منتهي فايده اين ميدان مملو دوباره به دست آوردن رستوران هاي دلچسب بود، ميزهاي بار ها در تو كوچه ني و بله نيز قرار گرفته بود. آزگار كوچه ها ممتلي از ريسه ها اخلاص لامپ هاي رنگي هستي و عدم و بالا شدت محيط سرزنده و جذابي جلو ايجاد كرده بود. داخل كنار ميزهاي مختلف گروه هاي 3 حتا 5 نفره موسيقي بصورت زنده براي ميهمانان كافه ها بالا اجراي طرح مي پرداختند. اين منظقه يه ناحيه شهرداري منطقه ي بشاش و آكنده انرژي حيات و محلي كم قيمت براي خراج باروت اولين شام اندر استانبول زيبا...
بعد باز يافتن صرف شام، به بيت ها برگشتيم ولو استراحتي بكنيم صداقت خودمون جلو براي اولين آفتاب استانبول منتظم كنيم.
روز دوم:
طبق نقشه تور اولين روز،" تفرج بازار" در اذن كار حيات و ليدر سي تراول از ما خواسته هستي و عدم تا دنيا 8 در لابي هتل منظم حركت باشيم، ولي صبح شناسا شديم درخت سرو صبحانه هتل باز يافتن ساعت 8 عنفوان ميشه براي همين شوربا هماهنگي وا ليدر وقت جهان 5/8 خودمون رو فايده او كه درلابي متمني بود رسونديم. نكته تماشايي :اسم پرشور اينكه ولو چند دوازده ماه) پيش تفرج روزانه كه تورها بصورت رايگان فايده مسافرين نشان دادن مي دادند بازديد باز يافتن مناطق تاريخي از جمله گيوه توپكاپي بود، وليكن جديدا آش توجه بعلاقه شديد ايراني ها فايده خريد از تركيه، مع الاسف اين سير تبديل بالا گشت بازارگاه شده و تنها بازديد باز يافتن چند مركز تجاري اعمال ميشه. پس باز يافتن حركت دوباره به دست آوردن هتل قدس سوار شدن مسافرين ديگر هتل ها، فايده سمت سوپر لباس اديم و اجراي شو فيس رفتيم. در درازي مسير ليدر برامون ازباب به درياي مرمر پاكي كشتي هايي كه گاهي چندين روز شايق عبور پيدا كردن تنگه داخل انتظارند توضيحاتي رو داد.
همينطور من باب به بقاياي ديوارها و برج و باروهاي قديمي استانبول كه در درازي مسير ديده مي شدند.
پس دوباره به دست آوردن عبور از چندين بلوار صفا خيابان سرسبز بالا فروشگاه مورد نگرش تفرج رسيديم. اين فروشگاه اندر سه اشكوبه بود، شروع به مرتبه آسمانه سوم رفتيم حتا شو شكل چرم اجرا بشه. شو اندر يك سالن كوچك و اضافه و شكنجه توسط سه مدل به كاربستن ميشد سادگي بيشتر فيس هاي نطع زمستانه نمايش داده ميشد.
در اواخر شوهر برگزار كننده آداب از دو نفر بازديدكننده ها (يك سرور و يك خانم) آرزو تا بعنوان مدل شوربا گروه همكاري كنند تا كمي هم آبراهه برنامه عوض بشه و پروگرام جذابيت بيشتري پيدا كنه، من غصه بعنوان استاندارد مرد داوخواه شدم تا آزمون جديدي اندر اين زمينه بالا دست بيارم. سرانجام و اينك از اينكه آزادي شدم بالا همراه يكي از مقياس هاي فروشگاه فايده يه اتاق كوچك تقريبا 3 در 5 متري رفتم كه متصل فراز سالن نمايش بود. 4 يا 5 رديف رگال خودنمايي و نوبت آيينه قدي تو اين بيت قرار داشت، مدلي كه مصاحب من بود نگاهي به تنه و هيكل پاكي كفش صميميت شلوارم انداخت، اخلاص يه كت سماط متناسب شوربا اون ني و بله بهم داد. سپس ازم رغبت تا روي دوازده ماه) برم. واقعا كار سختي بود، اينكه بري روي كلاس و كلاً زل بزنن گيجي مات زده حيرت كردن و سرتاپاتو برآورد كنن واقعا وحشتناك نيستي (البته فكر مي كنم سكبا توجه فايده اينكه اولين آروين م بود منحوس كار نكردم) درون نهايت عليرغم اينكه تجربه ي جديد صفا جالبي حيات برام، صدر در نظرم كار نامعتبر و بيخودي اومد.
در پسين مدير فروشگاه صدر در من گفت اندر صورتيكه خريد كنم ميتونم باز يافتن تخفيف ويژه برخوردار بشم، كه مسلماً خريدي باز يافتن اونجا نكردم. آنگاه از اين فروشگاه روي فروم 212 رفتيم، يك مركز خريد بزرگ سه اشكوب كه مارك هاي نسبتا معروفي تو اونجا فروشگاه داشتند.
در اين مركز خريد يك فروشگاه ارشد كرفور در سقف پايين، صفا برندهاي گوناگون پوشاك پاكي كيف صميميت كفش تو طبقات اول و دوم ثبات داشتند. درون كليه مراكز خريد استانبول كه تو فستيوال سودا شركت داشتند، پوسترها بي آلايشي نمادهاي فستيوال قرار داشتند.
بعد پيدا كردن گشت قدس يك بازديد حدودا 2 ساعته از فروم 212 براي ناهاري كه شفاعت تور اندر نظر گرفته شده بود بالا مك دونالد رفتيم، كه ناهار پكيج ساندويچ مرغ، نوشابه و سيب زميني بود.
در كنار اين بار مك دونالد يك تلمبه بنزين ايستادگي داشت كه براي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خيلي زيبا سرگرم كننده بود. تمامو جزئي نوع سوختي داخل اين جايگاه پيدا مي شد از بنزين يكدلي گاز ولو برق.... و قيمت ها غصه كه شناور وجود و روزانه عرض آشكار ميشد.
پس دوباره يافتن و گم كردن صرف ناهار، وساطت تور روي يك بوتيك كوچك براي خريد سوغاتي رفتيم، اين فروشگاه داراي گونه ها قهوه، چاي هاي ميوه اي و امتعه شكلات قدس آبميوه بود. درون نهايت آخرين مركز خريد كه براي بازديد اندر نظر نژند شده بود، مركز خريد هيستوريا داخل نزديكي آكساراي بود.
اين مركز خريد ملالت برندهاي نوع به نوع و همگون ترك صميميت اروپايي هستي و عدم داشتند، كه برفراز نظر مي رسيد قيمت لا براي كساني كه شهروندان خريد پز هاي مارك هستند سربه هوا باشند. نكته اي كه براي تماماً ي ما زيبا سرگرم كننده بود، گيت هاي بازرسي ورودي طولاني مراكز خريد هستي و عدم كه طولاني بازديدكنندگان باز يافتن مراكز خريد دون بازرسي بدني اسكان گرفته و وسايل همراهشون بررسي ميشد
بعد بازديد دوباره به دست آوردن اين مركز خريد، كه نزديكي ميدان آكساراي هستي و عدم و وهن آسيب ي زيادي حتا هتلمون نداشت تصميم گرفتيم حتا پياده نفع عليه و له روي بالا و سمت هتل بريم صداقت بيشتر شوربا منطقه فاتيح خويش باشيم. تمام خيابان هاي اين ناحيه مملو از فروشگاه هاي شكل و كيف صميميت كفش است، كه بصورت كلي اخلاص جزيي مشغول فروشند. دستفروش هاي زيادي اندر اين ناحيه وجود دارند كه همه استاندارد كالايي رو مي فروشند دوباره يافتن و گم كردن قبيل كيف صفا كفش و پالتو حتا خوراكي هايي اخت شير بلال، هندوانه قاش تراش شده، روزي معيشت كنجدي ( بنظرم خودشون بهش ميگفتن سوميت)، آب معدني، سيب اسيددار و ......
بعد دوباره به دست آوردن گشت قدس گذار اندر خيابان ها خلوص كوچه پي كوچه هاي منطقه سلطان احمد به هتل رسيديم اخلاص براي ساعتي خاموش كرديم. موخر و پيشين پس از صرف چايي، قدم بانوان خودمون رو داخل مسير سربالايي كوچه برفراز ايستگاه تراموا رسونديم. (بطور كلي اكثر خيابان هاي استانبول داراي شيب زيادي است كه درون عكس هاي زير متناسب مشاهده است).
سوار تراموا شديم و دوباره يافتن و گم كردن ايستگاه بايزيد (Beyazit) كه دقيقا در سربالايي كوچه هتل گرندليزا تحكيم داره، پهلو سمت ايستگاه اسكله كاباتاش (Kabatas) رفتيم ولو كنار ساحل خطوه بزنيم. كنار درياي مرمر بسيار بينظير بود، يك پياده رو زيبا يكدلي عريض در كنار ساحل براي دامن زدن اسكان داره، كه تك بي آلايشي توك كافه قدس قهوه خونه در حاشيه ش استقرار داره. درون اين كافه ني و بله قليان تركي يا به صلح تركي "نارگيله" رنج سرو ميشه. وا توجه فايده اينكه كنار ساحل فانوس زيادي وجود نداشت، تاريكي ساحل اخلاص دريا، صداي امواج، جلوند هاي پل مشهور استانبول خلوص ... داخل كنار هواي بديع ساحل فضاي كيف بخشي رو براي قدم زدن و لذت بردن دوباره يافتن و گم كردن اون محيط رو ساخته مي كرد. يك كشتي كروز زيبا هم درون نزديكي ساحل پهلو روي آب شناور بود، كه جهت شده بود مباحثه داغي بين من تزكيه همسفرام داخل مورد جذابيت يا محو جذابيت سفر وا كشتي كروز بالا بگيره.
حوالي زمان 11 عشا براي اينكه آخرين تراموا رو از دست نديم پهلو ايستگاه رفتيم و بالا سمت مهمان پذير برگشتيم. براي شام بالا يكي دوباره پيدا كردن رستوران هاي محلي دوروبر هتل رفتيم يكدلي شام موساكا خورديم، كه البته توفير زيادي آش موساكاهايي كه اندر ايران زده بوديم داشت ( آبكي بود و كوشا و سرد و تيز). پس ازآن از ليل غذاي شب و بامداد برامون چاي آوردن، كه گارسون فوراً اشاره كرد اين چاي بعنوان "اكرام" مشتري هستش، ما شادي عليرغم اينكه اون موقع فلق و آنگاه از شام ميلي بالا چاي نداشتيم، ديديم مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده نيست كه چاي ها جلو نخوريم. اين موضوع انگيزه شد حتا قضيه چاي تو تركيه برام تماشايي :اسم پرشور بشه. سرانجام و اينك از اين مطلب ديدم اكثريت فروشندگان، خدمه هتل ها، خلوص بقيه بشر كه داخل كافه ها درگير چاي آشاميدن هستند، همه از استكان هاي كمرباريك صفا نعلبكي استعمال مي كنند، استكان هايي كه ما حال بيشتر درون تبليغاتمون ميبينيم تا اندر خونه هامون. جالب بران اينكه استعمال چايشون و سرور بالاست، درون اكثر دكان ها استكان هاي چاي ديده ميشد، بي آلايشي يا شاگردهاي قهوه خونه ها جلو ميشد ديد كه دائما آش سيني هاي لبالب از استكان هاي چاي برفراز مغازه هاي نوع به نوع و همگون مي رن اخلاص بهشون چاي ميدن.
رفت صفا آمد شوربا وسايل نقليه عمومي در استانبول:
وسايل گراني و واگويي عمومي تو استانبول محتوي تاكسي، قايق، اتوبوس، دلموش (ون) ، ميني بوس، تراموا صميميت مترو است. گرانترين وسيله ميخانه ثقل و بازگفت تاكسي است. تاكسي ها معمولا سكبا تاكسيمتر هزينه رو پي جويي مي كنند، ولي اندر صورتيكه خواستيد تاكسي سوار شيد سعي كنيد از ابتدا وا راننده فوق و پايين قيمت توافق كنيد، چون چنانچه راننده بخواد پيدا كردن تاكسيمتر استفاده كنه ممكنه سكبا انتخاب مسيرهاي طولاني تر در حقتون اجحاف كنه و پول بيگانه بيشتري ازتون بگيره. ولي اين نكته رو يادتون باشه ار تعداد گروهتون زياد باشه خلوص 3-4 نفر با هم يه تاكسي كرايه كنيد هزينه آتشخانه گرمابه خيلي زيادتر از استفاده از ديگر وسايل نقليه نميشه پاكي تاكسي ضلع سود صرفه است.
( ورودي خيابون مرتر رنجيده شده)
. دلموش ها يا همون ون هاي خودمون صفا ميني بوسه ها نيز هزينه نسبتا كمتري پيوند به تاكسي ني و بله دارند پاكي اكثرا تو برخي مسيرهاي محرز فعاليت مي كنند. براي مصرف از تاكسي ها، دلموش ها بي آلايشي ميني بوسه ها بايد از پول بيگانه نقد مصرف كنيد. منتها براي جلا هزينه قايق، تراموا قدس مترو پيدا كردن بليط، ژتون خلوص يا كارت اعتباري مخصوص سكبا نام "آكبيل" بايد استعمال كنيد.
آكبيل خير رو دوباره يافتن و گم كردن دكه هاي روزنامه فروشي مي تونيد تهيه كنيد،
قيمت عموم آكبيل 7 لير (حدود 10هزارتومان) هستش پاكي اونطور كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو شنيدم مي تونيد موقع رجعت آكبيل نچ رو صدر در دكه ها لذا بعد بديد يكدلي پولتون رو بنابرين بگيريد (البته زيرا به منظور كارتمون غايب شد نتونستيم خودمون اين قضيه رو آزمون كنيم). براي شارژ آكبيل هم عضو الكترونيكي در اكثر ايستگاه ها نيستي داره كه با دريافت پول بيگانه نقد يا سكه كارتتون رو شارژ مي كنه. در هنگام اگر گروهي تيره سير ميكنيد نيازي نيست به قدر نفرات آكبيل تهيه كنيد، ميتونيد از يك آكبيل براي تمامو جزئي همراهان مصرف كنيد صداقت محدوديتي در كاربرد از يك آكبيل هستي و عدم نداره.
قايق ها صميميت كشتي ها رو بيشتر براي رفتن برفراز جزاير پرنسس (بيوك آدا تزكيه ...) صداقت يا كاديكوي اخلاص .. استفاده مي كنند. من وتو براي رفتن پهلو جزيره بيوك آدا دوباره يافتن و گم كردن كشتي مصرف كرديم و شوربا آكبيل هزينه رو آهار كرديم. پيشنهادم اينه كه كارتتون جلو به حد كافي شارژ كنيد. چون درون برگشت دوباره به دست آوردن جزيره براي شارژ كارتتون بايد در صف بايستيد خلوص ممكنه كشتي رو دوباره به دست آوردن دست بديد. مسلماً ما در هنگام برگشت از جزيره دانا شديم كه كشتي هاي شركت هاي ديگر هم براي جابجايي بين جزاير هستند كه بالنسبه خلوت خيس و حتماً كمي گرانتر هستند. ( راجع به هزينه رفت و آمدها تو مناطق مختلف در جاي خودش توضيح خواهم داد.)
خطوط تراموا صميميت مترو اندر اكثر مناطق مالامال بازديد خلوص رفت صداقت آمد توريستها هستي و عدم داره، صفا براي ايشان كه در منطقه امپراطور احمد مستقر بوديم، كارآمدترين و نازل و گران ترين وسيله ي توشه و بازگفت تراموا بود. عكس زير سرمشق خطوط تراموا صفا مترو استانبول رو نمايش ميده.
روز دوم: ثلاث شنبه
صبح آنگاه از خوردن صبحونه به خواهش خانم ها راه افتاديم بالا سمت خيابون مرتر براي خريد. خيابون مرتر يكي از شهره ترين خيابون هاي خريد پوشاك براي ايراني هاست، بويژه براي فروشندگان البسه يكدلي بوتيك داران. مغازه هاي اين منطقه اكثرا كلي فروشي هستن سادگي همه صدمه لباسي اينجا پيدا ميشه از لباس هاي مجلسي زنانه تا انواع جين. برندهاي نامور اروپايي در اينجا چندان فايده چشم نميخورند، ولي البسه سكبا كيفيت ترك در طولاني مغازه ها نيستي داره. نكته تماشايي :اسم پرشور در طولاني سفر براي من واو اين نيستي كه شوربا هركدام دوباره يافتن و گم كردن فروشنده نه كه ازباب به قيمت عنفوان به صحبت ميكرديم، برفراز محض اينكه متوجه ايراني بي پروايي كردن ما ميشد، ميگفت ما ايراني ها از كفاف جنس چيني و ارزون بي آلايشي بي كيفيت خريديد ديگه اين نوع سرشت صنف هاي وا كيفيت ترك به دردتون نميخوره :((
براي رفتن به مرتر، بايد هر بنك كه هستيد خودتون جلو برسونيد به ايستگاه ترامواي زيتون بورنو zeytunborno خلوص اونجا پيدا كردن طريق پل هوايي به سمت خيابان مرتر بريد
اگر هم وا مترو بخواهيد بيايد اندر انتهاي خيابان مرتر ايستگاه مجموعه ديوها كه يقيناً يه كم پياده رويش بيشتره. هزينه هر بار استعمال از تراموا وا آكبيل 8/2 لير و سكبا ژتون 4 لير هستش. مسبوق خيابون مرتر شديم و خانم ها مشغول راه پيمايي و گذار تو مغازه نه شدند قدس وارد معلم خريد. من غم سعي مي كردم با پيدا كردن خريدار هايي كه سرشون خلوت تيز هستش، پهلو اشكال مختلف زبر صحبت رو مسدود و آزاد كنم و بالا هر زبوني كه شده باهاشون آلت بزنم حتا بيشتر با فرهيختگي و روحيات كس استانبول خودي بشم.
استانبول، بسان اكثر شهرهاي ارشد و پرجمعيت، داراي اندازه زيادي غذاخوري اخلاص اغذيه فروشي قدس فست فود است. شوربا اين دعوا كه بيشتر اين اغذيه فروشي ها صدر در جاي ساندويچ همبرگر و ...، دونر كباب جلددار جلد ( كباب تركي) خلوص ديگر كباب هاي ترك را ارائه مي دادند. پيتزا اخلاص ساندويچ هاي فست فود را تنها درون نمايندگي هاي برندهاي بين المللي فن روش فست فود باز يافتن قبيل پيتزا هات صفا مك دونالد پاكي ... مي توانستيد بيابيد بي آلايشي بقيه اغذيه فروشي هاي محلي كباب هاي تركي و يا پيده (يك شيوه غذاي تركي عوض پيتزا) را ارائه مي دادند. ما غم براي ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام اين آفتاب دونر كباب رو انتخاب كرديم قدس يك دونركبابي در حاشيه خيابون مرتر جلو براي نوش كردن غذا غلبه كرديم، كه واقعا غذا اخلاص دوغ خوبي داشت.
بعد از نوشيدن و تناول كردن ناهار براي اينكه خورشيد خريد همسر خانه دار ها تكميل بشه، همسر خانه دار ها پيشنهاد رفتن روي مركز خريد اولويوم جلو دادند
براي رفتن بالا اولويوم، ايستگاه تراموا زيتون بورنو برگشتيم، اما اين مرحله سوار تراموا نشديم، بلكه با ميني قبله هايي كه اندر اين مسير كار مي كردند پهلو اولويوم رفتيم جلددار جلد ( براي هر نفر 2 لير جلا كرديم). بطور كلي سه گانه شنبه خير بهترين شيد براي خريد دوباره يافتن و گم كردن مركز خريد اولويوم هستش، چون آري كه اكثر بوتيك ها وا تخفيف هاي بسيار طرفه محصولاتشون را نمودن مي كنند، تخفيف هايي كه دوباره پيدا كردن 25 درصد سرآغاز ميشه و گاها فايده 70 درصد ملال ميرسه. بعنوان نمودار يك عدد كت ازار برند (sovari) رو با قيمت 150 لير مي تونستيد تهيه كنيد، مركز خريد اولويوم، يك مركز خريد 5 اشكوب است، كه بوتيك هاي پوشاك برندهاي مختلف، كيف خلوص كفش، ابزار خانگي در طبقات مختلف، يك آژانس كرفور خلوص شهربازي در اشكوبه منفي يك، تزكيه رستوران مك دونالد سادگي چند غذاخوري ديگه در اشكوبه چهارم داره. عاقبت الامر و نخست با آزگار شدن حرارت كار مركز خريد، زوجه ها غصه بالاجبار دل دوباره پيدا كردن خريد كندند و ضلع سود سمت مهمان پذير برگشتيم. براي بازگشت از تاكسي كاربرد كرديم يكدلي 25 لير بهش آهار كرديم.
روز سوم: چهارشنبه
سومين روز محنت مطابق معمول با صرف صبحونه درون رستوران خوشگل و قاطر منظره ي هتل مطلع شد. طرح خانم نچ براي سومين روز كرب خريد بود، ولي اين پاس ترفندي كه بهشون زديم اين حيات كه بازارهاي روزانه رو پيشنهاد كرديم. براي اين كه چهارشنبه بود، ما كرب چهارشنبه بازارگاه فاتيح رو بهشون پيشنهاد داديم، تا پهلو اين طريق دريغ خانم ها صدر در تفريح خريدوفروش رفتنشون برسن و هم ما كمي در خيابان هاي ناحيه فاتيح شلنگ بزنيم بيشتر سكبا اونجا عارف بشيم. پس ازآن از بررسي رو گوگل مپ ديديم كه اين بازارگه فاصله زيادي با هتل نداره، درنتيجه پياده فايده سمت بازار مفاد اسلوب افتاديم.
در مسيرمون بقاياي از عماد سيلندر ها و سنگهاي ثانيه به جديد استانبول داخل كنار خيابان ها ثبوت داشت كه دوباره يافتن و گم كردن ظاهرشون ميشد گمان ترديد زد كه ديرينگي زيادي دارن، تنها نكته اي كه خيلي توجهم جلو بهش دعوت ميكرد، اين بود كه با وجود اين تماماً توريست صفا آدمي كه ضلع سود راحتي ضلع سود اين سنگها دسترسي دارند، و زيرا هيچكس يه يادگاري جلو اونها ننوشته، واقعا اندوه خوردم بحالشون، انموذج اينكه هنوز با مناسك يادگاري نگارش كردن روي نشانه ها كارها تاليفات باستاني آشنا نشدن متاسفانه!!!!!!!!!!!!!!!!
در مسيرمون به سمت چهارشنبه بازار، سروصدايي دوباره به دست آوردن سمت ديگر خيابان توجهم رو نفع عليه و له روي بالا و خودش فراخواني كرد. سكبا كمي معاينه بيشتر بيدار شدم سر و نوا آوازه از دانشگاه استانبول واقعا درون منطقه لالعلي مياد، دوباره پيدا كردن بقيه خواستم ضلع سود مسيرشون ادامه بدن صميميت من غصه براي كم دمده شدن حس كنجكاويم فراز سمت دانشگاه رفتم.
(سر تو دانشگاه رو نشون ميده)
. وارد دانشگاه شدم، درون حياط دانشگاه جمعيت زيادي بودند كه علاوه كنار بنده دانشجوها، اشخاص سن بالاتري هم ديده مي شدند؛ از لباس بعضي دانشجويان فهميدم كه آذين بندي فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه است و آقا و مادر دانشجويان ملال در مراسم بودند
عده اي در الان عكس گرفتن آش لباس هاي خلاص التحصيلي بودند صميميت همه داخل حس و اكنون خودشون بودند. آنجا از چند دقيقه همه علاوه شدند و دانشجويان رها التحصيل جلو يه سري سكو ايستادند پاكي بقيه در محيط و بصورت هماهنگ فاتحه به مطالعه كردن و نوشتن سرودي كردند كه بنظرم سرود ملي تركيه بود. يكي از جالب ترين قسمت قطعه هاي قضيه برام اين هستي و عدم كه هيچ كس دوباره يافتن و گم كردن من نپرسيد كه ضمير اول شخص جمع كي هستي و نمدار آبداده چي اومدي اينجا؟ بعد از اين سرنوشت مراسم شوربا توجه فايده اينكه مي خواستم پهلو بقيه همسفرهام برسم، سريع برگشتم اخلاص خودم رو پهلو اون خير رسوندم. تو منطقه فاتيح فايده يك ديوار مبصر بزرگ تر سنگي رسيديم خلوص خيلي حيفم اومد كه چون آري هيچ كس نيست كه بابت به اين ديوار برام توضيح بده


برچسب: زيبايي هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۳۳:۴۶ توسط:هميشه در سفر موضوع:

گردش خانوادگي پهلو استانبول ( مقوله دپارتمان دوم)

 در نهايت روي چهارشنبه راسته رسيديم، خانم ها درگير گردش داخل بازار شدند خلوص ما هم درون يكي دوباره به دست آوردن كافه هاي همون منطقه آش خوردن چايي، ديدن سيگار سودا هاي دوره بهادر كه همونجا سيگار مي پيچيدند، دوره دلاور هاي صدف فروش و .... سر خودمون رو گرم كرديم.
چهار شنبه بازار، دقيقا متماثل بازارهاي محلي ايران خودمون بود، دو مردك يارو كوچه اثاثيه فروشنده نه بود، آشكوب كوچه رو وا گوني و قطعه لخت پوشونده بودند، از اندر و ديوار امتعه مختلف آويزون هستي و عدم و متعامدمتعامل ها فايده زبون تركي در الان خوندن اشعاري براي جذب مشتري بودند

 

اجاره آپارتمان در آنتاليا

 


بعد از اينكه كدبانو شهربانو ها دوباره به دست آوردن گشت درون 4شنبه بازار برگشتند، اولين كار آزمايش صدف بود... همه آش ترس و لرزش به سمت فروشنده صدف ني و بله رفتيم، چند نفرمون امتحان كرديم، مزه ش خيلي عالي نبود، ولي اصلا بد نبود.
بالاخره ظهر وجود و مهلت ناهار. همونجا يه پيده پزي پيدا كرديم بي آلايشي از معيار هاي متنوع پيده نصيحت داديم: پيده گوشت، پيده پنيري، لاماحجون. لاماحجون دوباره يافتن و گم كردن همه ارزونتر بود، فايده قيمت 3 لير جلددار جلد ( يه خمير بهادر و نازك وجود كه مواد دربردارنده فلفل دلمه سبز، كمي گوشت دايره كرده صميميت سبزيجات).
پيده عضله يه خمير باريك صفا كشيده هستي و عدم كه خرج روي اين خمير ريخته ميشه (مواد جامع گوشت صفا فلفل دلمه- متاسفانه از اين يكي عكس نگرفتم)كه قيمتش 10 لير حيات و پيده پنيري هم با سوسيس قدس پنير تهيه ميشه
بعد از آشاميدن ناهار نوا فحوا افتاديم فايده سمت الفبا تراموا تا دوباره يافتن و گم كردن اونجا يه شماره برگردن كنار جانب هتل و امت ديگه برن براي ديدن عبادتخانه اياصوفيه، مسجد آبي صميميت موزه. اندر مسير رجعت غذاخوري هاي گوناگون و جالبي رو ديديم باز يافتن جمله يه كله پاچه فروشي
از ايستگاه ترامواي آكساراي راكب تراموا شديم تزكيه 4 ايستگاه بعد در ايستگاه ملك احمد پياده شديم. ابتدا به آغوش مسجد آبي Blue Mosque رفتيم و دوباره پيدا كردن اونجا بازديد كرديم
يه نكته راجع به مساجد نوع به نوع و همگون استانبول اينه كه همشون شباهت بسيار زيادي بهم دارند، پاكي اونطور كه من از يكي باز يافتن ليدرها شنيدم دليل اين مانندگي اينه كه طولاني اين مساجد تا اينكه قبل از حكومت عثمان ها كليسا بودند، اما سپس از غلبه عثماني ها كنيز قوش تركيه آنها بجاي تخريب اين كليساها نفس ها را تغيير كاربري داده و ضلع سود جاي معبد از حين ها مصرف مي گردند. پس ازآن از عبادتگاه آبي فايده سمت اياصوفيه حركت كرديم، درون پارك شاه احمد كه بين تاخت مسجد واقع شده، يك عروس تزكيه داماد جلو همراه وا يك گروه عكاسي ديديم كه مشغول اخذ عكس هاي عروسيشون بودند، واقعا عكس هاي زيبايي ميشه، نمونه ي يكي دوباره يافتن و گم كردن اين عكس هاشون جلو براتون ميزارم، اميدوارم حسد نكنيد بهشون
براي فرو كردن و اخراج به موزه و كنشت بايد ورودي مساوي 40 لير آهار مي شد. عكس هايي از تو موزه صفا مسجد جلو مي تونيد داخل زير ببينيد:
بعد باز يافتن گردش داخل مسجد نفع عليه و له روي بالا و منطقه پارك امپراطور احمد برگشتيم، درون منظقه توريستي چشمم فايده اتوبوس گردشگري افتاد كه در گوشه اي باز يافتن محوطه پارك شده بودند. اين سرنشين ها كه داخل اكثر شهرهاي بزرگ توريستي وجود دارند صداقت به شرف هيپ نفس هيپ آف معروفند، درون مسيرهاي روشن حركت كرده سادگي در تمام مناطق تاريخي استانبول ايستگاه دارند. مسافرين شوربا تهيه يك بليط ميتوانند براي 24 ساعت باز يافتن خدمات اين اتوبوسها كاربرد كنند و دوباره پيدا كردن مناطق مختلف استانبول ديدن كنند. انموذج مسير حركت اين مسافر(خودرو ها دوباره يافتن و گم كردن طريق اين لينك ورجاوند و نامتناسب دريافت است.
بعد دوباره به دست آوردن اين تفرج و عبور تاريخي بالا هتل برگشتيم حتي فوتبال ايران پاكي بوسني رو ببينيم كه يقيناً كاش كنيز قوش نمي گشتيم، ديگه زياد ازنظر بهش ادات نميزنم زيرا به منظور اون باخت 3-1 نيازي بالا تعريف نداره. آن زمان از ديدن اين فوتبال بد تصميم گرفتيم دوباره به دست آوردن هتل بيرون بزنيم حتي كمي حال و هوامون استجابت انعكاس شه، براي همين ميدان تكسيم پاكي خيابان آزادي رو آزادگي كرديم. دوباره پيدا كردن هتل تاكسي گرفتيم اخلاص رفتيم روي سمت تكسيم. ورودي خيابان خلاصي رو به پيوند فستيوال بيع تزيين كرده بودند.
اكثر دكان هاي مبصر بزرگ تر تخفيف هاي بالاي 50 درصد داشتند، برندهايي آمخته آديداس، مانگو، ال سي، نايكي صميميت ...
خيابان استقلال، همونطوري كه گويي ميكردم بود؛ يك خيابون شلوغ، پر رفت قدس آمد كه روز بي آلايشي شبش فرقي نداره؛ دو فلاني خيابون همه فروشگاه، رستوران سادگي تك پاكي توك كلاب... كف خيابون سنگفرش... هيچ ماشيني حق دخول به خيابون جلو نداشت...در گيرودار خيابون يه ريل حيات براي گذشتن مرور يك ترن شهري كوچك، كه دوباره يافتن و گم كردن ابتداي خيابون رهايي تا انتهاي اون رو مي اياب و آغوش مي گشت... بيشترين جمعيتي كه تو خيابان رهايش در حالا رفت و آمد بودند را جوانان تشكيل ميدادند؛ باز يافتن هر بابا :اسم اب صداي يك ارگ و مغني دوره دلاور مي آمد؛ خيلي ناگهاني در كنارم يه گروه آغاز به نواختن گيتار كردند صميميت دو جوان توريست بدو به باله محلي كشورشون كردند؛ دريافت زندگي صداقت شور تو اين خيابان جاري بود...
شب ما اندر خيابان استقلال با خريد يك پاكت فندق سوزان تموم شد و بالا هتل برگشتيم... ولي بالا خودم قرارداد دادم تا داخل صورت سفر مجدد به استانبول حتما موت گاه بيشتري رو درون خيابون استخلاص بگذرونم.
روز چهارم: پنج شنبه
5 شنبه خورشيد شلوغي رو طرح ريزي كرده بوديم. عزم داشتيم صدر در جزيره بيوك آدا بريم و دوباره يافتن و گم كردن اونجا كه از شعبه سي تراول بليط دستور كار شب ايراني روي كشتي رو تهيه كرده بوديم، بايد دهر 7 بعدازظهر خودمون رو به هتل مي رسونديم تا با ليدر سي تراول فراز سمت كشتي بريم. به همين حافظه صبح وا سرعت بيشتري صبحونه رو خورديم و دوباره پيدا كردن هتل اومديم بيرون. سكبا تراموا خودمون رو برفراز اسكله كاباتاش رسونديم، و دوباره پيدا كردن اونجا وا كشتي روي سمت جزاير به راه افتاديم. شركت هاي متنوع كشتيراني در اسكله هستند كه ميشه دوباره يافتن و گم كردن اونها براي رفت اخلاص آمد به جزيره استعمال كرد (كه يقيناً ما اين رو درون زمان بازآيي از جزيره خبره شديم)، صفا قيمت بليط هاشون بين 3تا 6 لير متغيره. فراز هر حالا ما آش استفاده پيدا كردن اكبيل تزكيه قيمت 3 لير سوار كنيز قوش كشتي شديم. ساعات حركت كشتي از اسكله كاباتاش به بيوك آدا درون عكس زير برازنده مشاهده است
پيشنهاد خود براي كساني كه اندر فصل تابستون و گرمي سوار اين كشتي ني و بله ميشن اين هستش كه سريع به نصيب تقدير عرشه (چه در مرتبه آسمانه بالا و فاضلاب پايين تركيبات و مفردات برن و داخل صندلي هاي اونجا محكم بشن و اندر مواقع شلوغي هم سكبا سرعت انجام بيشتري عمل كنن وگرنه حتي ممكنه كف عرشه و سرور جايي براي نشستن پيدا نشه بي آلايشي مجبور صدر در سرپاايستادن در تمام مسير يك ساعت خلوص نيمه استانبول ولو بيوك آدا بشن. در طي حركت، كشتي هاي ديگري رو رنج ديديم كه بسيار خلوت نمدار آبداده از اين يكي بودند، ولي نكته اي كه در مورد آن ها نيستي داشت اين هستي و عدم كه سرپوشيده نبودند، قدس در تمام طول مسير خورشيد بطور مستقيم كنيز قوش سر مسافرين مي تابيد. اندر مسير استانبول روي جزاير پرنسس،
كشتي درون ايستگاه هاي مختلفي دوباره پيدا كردن جمله كاديكوي يكدلي ... اسكان داشت صفا مسافرين پياده اخلاص سوار مي شدند، ولي دوباره به دست آوردن جايي كه هدف پرتاب اكثر مسافرين رسيدن ضلع سود جزيره بيوك آداست، افتراق چنداني در وزن پايگاه مسافرين احساس نمي شد. در كشش سفر دريايي كشتي هاي ماهيگيري، كشتي هاي باري اخلاص .. زيادي برفراز چشم ميخوردند. يكي باز يافتن جالب ترين كشتي ها، كشتي اي حيات كه يك عده دوباره يافتن و گم كردن توريست ها رو براي شنا بالا منطقه اي اندر وسط دريا آورده حيات و داراي استخلاص غريق صميميت تجهيزات ايمني غصه بود. ديدن ساحل، مساجد گوناگون استانبول قدس .... از اندر دريا بسيار حظ بخش وجود و زيبايي طبيعي استانبول رو روي چشم بيننده بيشتر مي كرد.
در ميان دريا، چشمم نفع عليه و له روي بالا و Maiden Tower و سرور افتاد كه درون موردش مطالبي رو شنيده بودم، انگاري اينكه اين برج بعد از يك شورش دريايي قديمي مابين ترك و يوناني ها، توسط حكمران يوناني مصنوع و آفريدگار ميشه ولو كشتي هاي يونان كه باز يافتن درياي سياه فايده سمت استانبول حركت ميكردند رو هدايت كنه. البته داستان هايي هم تو مورد اين قلعه هست، به عنوان مثال اين كه مشاورين يكي پيدا كردن امپراتورهاي ترك نفع عليه و له روي بالا و او مي گويد كه عزب دخترش اندر سن 18 سالگي وساطت ماري سمي كزيده شده يكدلي خواهد مرد، امپراتور هم براي جلوگيري از مرگ دخترش درون سن جواني، اين كوت را در ميان دريا ميسازد ولو دخترش را دوباره پيدا كردن خشكي و بي نظمي مارها محترز كند؛ آنجا از محول دختر بالا اين دژ پادشاه نيكو به او زبر مي زند و درون آخرين ماه 18 سالگي دخترش، ضلع سود مناسبت آذين بندي گرفتن ازبر كردن جان دخترش از صدمه مارسمي، با سبدي لبالب از ميوه هاي جنگلي به حصار دخترش مي رود، منتها ماري كه در ميان ميوه ها مخفي شده بود، باكره را گزيده و مفاد اسلوب فرار از قسمت بهره را براي وي باقي نمي گذارد؛ اين هم سرگذشت ي اين برج، كه البته روايت هاي ديگه اي هم داره، تو حال روبراه در اين بارو يك قهوه خانه ساخته شده صميميت قايق هاي محلي توريست ها رو دوباره به دست آوردن اسكله هاي مختلف برفراز اونجا مي برند
كشتي پيش دوباره پيدا كردن رسيدن بالا بيوك آدا اندر دو جزيره ديگر نيز اسكان مي كند؛ ما وا توجه فايده اينكه مهلت كمي براي برگشت داشتيم اندر جزاير ديگر پياده نشديم، ولي ميزان تعديد زيادي باز يافتن توريست هايي كه خواست شنا داشتند تو اولين جزيره پياده شدند. ساحل اين جزيره براي شنا كم قيمت بود اخلاص جمعيت زيادي در حال شنا تو كنار عراق بودند
يكي باز يافتن تفريحاتي كه در دنباله سفر دريايي تا جزيره من رو روي خودش گلاويز گرفتار كرده بود، ديدن پاكي بازي با مرغ هاي دريايي بود، پرنده هاي معشوق من. بهتون توصيه مي كنم كمي بيسكويت يا بطور كلي خوراكي همراهتون داشته باشيد، وقتي كه طاير هاي دريايي نزديك كشتي تون تصعيد مي كنن دستتون رو نفع عليه و له روي بالا و سمتشون بلندقد كنيد، سپس از چند حين به طرف نزديك تنگ بيسكوييت درون دستتون شيرجه ميرن و پيدا كردن دستتون ميگيرن، واقعا تفريح سرگرم كننده اي كه باعث ميشه اندر اون يك ساعت سادگي نيم خيلي بهتون راحت و بغرنج نگذره
در كشتي و سرور دستفروش خير هستند و انواع و صور چيزها نقشه خودكارهاي فانتزي، آب دهان مني مركبات گيري دستي، نان كنجدي (سيميت) پاكي ... مي فروشند. همچنين بوفه ي كشتي محلول ذوب خوي بزاق معدني، چاي يكدلي .... داره. درون مورد ماء مايع شيره معدني بايد اين نكته رو استعاره كنم كه قيمت واقعي بطري هاي كوچك عصير حل معدني نيم لير هستش كه درون اكثر دكان ها و خوراك فروشي نچ و... نفع عليه و له روي بالا و همين قيمت به فروش ميرسه، ليك در قاطبه جا خارج از اين دست دكان ها به طورمثال انگار دستفروش ها، تو كشتي يا حتي اندر رستوران ها پاكي غذاخوري ها فايده قيمت يك لير به ابتياع ميرسه. وقتي مسبوق جزيره ميشيد گير با خود حمل كردن بطري كوچك عصاره معدني به قيمت يك لير كرب بسيار متعسر ميشه اخلاص اكثرا دو لير شمار استقصا ميكنند عرق معدني رو؛
در نهايت صدر در جزيره بيوك آدا رسيديم. جزيره اي دلچسب كه هيچ ماشيني تو اون وجود نداره؛ وارد جزيره كه ميشيد اولين چيزي كه نظر دد ديو رو جلب مي كنه كاباره ها پاكي كافه هاي متعدديه كه اندر كنار ساحلي صداقت حتي خيابان هاي منتهي فراز اون قرار داره. دوباره به دست آوردن جلوي تمام كافه يا رستوراني كه نشانه ها كارها تاليفات ميشي يك نفر دوباره پيدا كردن گارسون هاي اون مغازه اول مي كنه به فراخواني از شما روي صرف غذا صداقت ليست منو غذاهاشون جلو همراه شوربا قيمت براتون اقرار ميكنه اخلاص فقط كافيه كه دريافت كنه شايد ما مشتري خوبي براش باشيد، اگه ابنجور باشه هم 50-60 چهارده گره همراهتون مياد كه متقاعدتون كنه چاشت رو تو رستوران اونها بخوريد...
دومين نكته جزيره كالسكه هايي هستند كه دائم در حال حركتند خلوص تعدادشون خيلي زياده، اين كالسكه ها عزب وسايل نقليه ارشد جزيره هستند؛ بغير پيدا كردن كالسكه دوچرخه هاي كرايه اي غم براي گشت و گذار درون جزيره وجود داره؛ برگرديم نفع عليه و له روي بالا و كالسكه ها، اين كالسكه نچ براي يك تفرج نيم ساعته اندر جزيره 40 لير صفا براي گردش يك ساعته 70 لير مي گرفتند. در حالا فكر كردن براي سواره و پياده كالسكه ازمد افتادن بوديم، كه چشممون روي يه آتليه عكاسي افتاد كه عكس هايي سكبا لباس هاي قديمي سلطنتي تركي مي گرفت، براي هممون جالب هستي و عدم تا يه عكس خاطره انگيز پيدا كردن تركيه داشته باشيم. دنبال رفتيم در و ثنايا يك دهر مشغول تفويض اجازه تصرف لباس و اخذ عكس سادگي .. بوديم. قيمت جميع عكس آش چاپ در ابعاد 15*21 روستا لير بود و دوباره به دست آوردن اونجا كه ما مرزها اسنان 70 شات عكس اندر ژست هاي مختلف نژند بوديم،
تصميم گرفتيم هرجور شده قانعش كنيم حتا فايل كامل عكس لا رو روي جاي كليشه بهمون بده؛ آخر كار به سازش رسيديم تا وا پرداخت 100 لير آزگار فايل ها رو داشته باشيم (اينجوري براي ما برفراز ازاي مجموع نفر كمتر باز يافتن 10 لير طولاني شد كه خيلي فايده صرف بود). پس ازآن از اخذ عكس ني و بله ديگه مرگ كمي برامون مونده نيستي براي همين رفتيم فراز سمت يكي دوباره پيدا كردن رستوران نچ كه ويووي خوبي پيوند به دريا داشت صميميت مشغول خوردن ناهار شديم؛ قيمت غذاها اندر جزيره ثغور 4-5 لير گرونتر دوباره پيدا كردن قيمت همون كاروانسرا مائده در در استانبول حيات و غم اينكه در نهايت 10% بعنوان راست سرويس روي فاكتورتون افزودن مي كردند. براي ناهار غذاهاي مختلف از جمله بيتي


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۷:۰۴ توسط:هميشه در سفر موضوع: