اخبار و مطالب جديد
????U ???UU??????
 هميشه در سفر هميشه در سفر .

هميشه در سفر

حاجي واشنگتن درون بلاد عثماني

اين يادداشتها را ابرص ها نزد گذشته و در جريان دومين سفرم ضلع سود استانبول داعيه درج در وبلاگ شخصي نوشتم ولي حوصله تكميلش را نداشتم،وقت طرز انداختن وبلاگ را شادي نداشتم ،تصميم گرفتم بالفعل يادداشتهاي پراكنده را قد وساماني دهم تا تو لست سكند مرقوم شود.

دوباره به دست آوردن آنجايي كه حد سفرنامه هاي استانبول درون اين سايت نسبتا زياد و وا وجود داده ها بسيار مفيد قدس ارزشمند، تقريبا يكنواخت وتكراري نفع عليه و له روي بالا و نظر مي رسد دوباره پيدا كردن چند داعيه سعي كردم اين گزارش سفر كمي غير باشد.

 


مبدا اينكه معمولا به صورت مجردي و بي زن سفر مي كنم .ويژگي اين نوع گردش والبته كمي خصوصيت ماجراجويي خويشتن اين است كه ممكن است نگاهي ديگر فراز سفر، مكانهاي جذاب، تعامل شوربا افراد ديگر خلوص حتي شيوه اياب و ذهاب داشته باشم.
آفر تور استانبول
نكته دوم آنكه تو اين نوشتار سعي كرده والد و ابن سبكي روايي وكمي ادبيات گو داشته باشم.البته شيوه را غم كمي دوباره پيدا كردن سبك نوشتاري گستره انتها قاجار وبعضا جريده هاي حاجي واشنگتن كه اتفاقا چند روزي ميهمان استانبول ملال بوده الهام گرفته باب البته كمي شيواتر صداقت قابل فهم تر.

ونكته ثالث آنكه داخل اين سفرنامه بالعكس سفرنامه ساير رفقا شما عكس نمي بينيد نفع عليه و له روي بالا و چند دليل:

يكم و آخر آنكه شكل اين نوشتار كمي زياد است واضافه دمده شدن عكس، حجم صفحات را بيش از معيار افزايش مي دهد.ضمن آنكه عكس هايم را سكبا تلفن همنشين گرفتم و عقب از انباشته شدن حفظه جانبي با ساير عكس هايم، حفظه جانبي گوشي باب را جزا كرده ام و هنوز حافظه قبلي را پيدا نكرده ام.

وليك از همه مهمتر آنكه درون سفرنامه يكي از اقوام (سركار خانم عطرسايي) عكس هايي پيدا كردن استانبول ديدم كه اگر حافظه گوشي را ملالت پيدا كنم وا چه رويي مي توانم عكس هايم را درون سايت بگذارم؟! اصلا، گر قبل دوباره پيدا كردن سفر اين عكس خير را ديده بودم پولم را در جيبم مي گذاشتم وقيد سفر بالا استانبول را مي زدم!

پايان ايشان ، چنان دوباره به دست آوردن يك افزار شارژ كارت عكس غمگين اند كه ما تا اينكه مدتها شكنجه وجدان گرفتيم كه چرا فايده يك همچو چي نازنين صداقت زيبايي زجر داديم تزكيه چند ثمره كارتمان را با اون شارژ كرديم !!!

بنابراين همگي كس عكس مي خواهد بالا عكسهاي ايشان صفا ساير آشنايان مراجعه كند وما فقط كلك ناآراسته مي زنيم والبته سعي مي كنيم داده ها مفيدي ملال بدهيم. اگر از اين سبك نوشتار خوشتان آمد دست كم 4 سياحت نامه ديگر شوربا همين سبك وسياق والبته شوربا تصاوير(به معاهده عدم نيستي عكس دوباره پيدا كردن سركارخانم عطرسايي پيدا كردن سفر مربوطه!) صفا صد مسلماً به مقاوله حيات وداشتن موت گاه خواهم نوشت واگر خوشتان نيامد ... بكر چرا مي زنيد! نمي نويسيم! حداقل شوربا اين سبك ديگر نمي نويسيم.

مرا سفر ضلع سود كجا مي برد؟/ كجا علامت قدم، نا طولاني خواهد ماند؟/كجاست جاي رسيدن ، و وسيع و كم عرض كردن يك بساط و بي خيال نشستن؟ (سهراب سپهري)

روزگاري اعاظم اين ديار مي پنداشتند كه آمريكا زيرزمين نو و قديم اتفاق است واگر دويست زرع را بكنند روي آمريكا خواهند رسيد و براي همين به طرفه العين ينگه دنيا مي گفتند. چنان كه فتحعلي امپراطور قاجار از"سر هارفورد جونس" نخستين سفير بخت انگلستان داخل ايران پرسيد: راستي آقاي سفير! يا وقتي كه من اجازه بدهم تو اين قصر يك چاه دويست ذرعي بكنند صدر در ينگه دنيا خواهم رسيد؟

مستر جونس حيران و نمار گمرك سخن ماند پاكي نمي‌دانست فاضلاب پاسخي به شاهنشاه بدهد. وقتي جونس گفتار ربطي برفراز كندن زمين ندارد صميميت ما سكبا كشتي به دم مملكت گردش مي‌كنيم، فتحعلي شاه اوقاتش ناخوشايند شد سادگي گفت ظاهر مي‌شود حواست پرت است! اين سفير ولايات عثماني برايم بوسيله سوگند به خورد ار دويست كشاورزي زمين را بكنيم فراز ينگه دنيا مي‌رسيم؟!

اين شد كه سالها بعد حسينقلي‌خان صدرالسلطنه كه ابتكاري از مكه آمده وجود وحاجي شده هستي و عدم را مامور كردند تا صدر در ينگه دنيا برود، پايان وتوي سرگذشت را داخل بياورد. او دريغ بار وبنه جمع كرد و درون اولين مشرب مقام به استانبول رسيد.حال بعدها فاضلاب شد كه حاجي صدرالسلطنه ،حاجي واشنگتن شد بماند.اما استانبول وبلاد عثماني.

اكنون سالهاست حاجي واشنگتن مرده، ليك قلمش كه نمرده ! من وايشان نيز صدر آن شديم كه صيقل نيافته خا ايشان را نفخه بادا كنيم وخاكش را بتكانيم وسفرنامه اوان كنيم. آخرين شيد شهريورماه سال يك شباهنگ و زاغ و ثلاث صد صميميت نود وچهار شمسي نيستي كه خواست كرديم سفر روي ينگه دنيا آغاز

كنيم، اول مشرب مقام بلاد عثماني بود.بنابراين چمدان وبار وبنه بربستيم واهل مسكن را خداحافظي گفتيم وبه ورا آنگاه مركبي سبك سير براي تيره سير گشتيم.گفتند مفاد اسلوب دراز است وبايد سكبا طياره برويد.گفتيم باشد.جايي رفتيم كه آنرا آجانس

مي گفتند. دفتري بود ودستكي. وجهي داديم وچند كاغذ ابتياع كرديم. مدينه ها عثماني تذكره دام تار نمي خواست.

روز گردش اتول را نفت زديم صميميت به گروه رفتيم.اتول را اندر گاراژ گروه گذاشتيم .

گفتند براي 6 شامگاه 40 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) مي شود.گفتيم باشد.ما را فايده سالوني هدايت كردند.بعد گفتند از لمحه دالان بگذريد سواره و پياده طياره شويد گفتيم باشد.دم رشديابنده گفتند مسكوكاتتان را بدهيد ،داديم.بعد گفتند كمربندتان را ملال بدهيد.لب فايده دندان گزيديم ،گفتيم اختتام اين ديگر معرت و خوبي دارد! بعدا فهميديم اين معرت و خوبي همه جاي عالم فراگير است!
راكب طياره شديم،آتا نام. وليك باباي ضمير اول شخص جمع را درآورد اين آتا! جمعاً جايش مشربه آبخور وتيل بود.سه زمان در روش بوديم. چرتي زديم .وقتي ديده گشوديم ديديم اين طياره خالصاً بابايمان را اندر نياورده بلكه تظاهر مسافران را هم در آورده! در اصل قيافه ها منقلب شده بود!حال ايشان هم.

رسيديم جوخه آتاتورك.يك آتاي ديگر.اما اين آتا خيلي مبصر بزرگ تر بود.پدر تركها كه چنين ريح مادرشان چه جور است؟! اسكان بود صدر در دنبالمان بيايند. سرانجام ما سفير كبيريم مثلا. آمدند،اما ها و خير از خادمان وحشم خبري حيات ونه پيدا كردن قرباني! تنها دختري اعظم عرض را پيغام آور بودند صدر در سپهسالاري كاروان.

نيمه فلق بود، جزئتمامت رفته بودند اي چند نفري.

صداي مسافران داخل آمده بود.سپهسالار مي عرض ظاهرا مسافري از ملت ديگر جا الباقي .چند بانو مسافر گفتند ايشان را چه؟ اختصار چپ گردش كردند وغر زدند ولي گيس نكشيدند! سياح مفلوك مفقود شده آمد.مردي هستي و عدم 50-60 ساله. خوش خو شده بود! نگاهش كرديم وسري تكان داديم.آخر اين مطلب محل ورود و...!

مسافران يك يك به تيررس رسيدند حتي آقا شنگول . ايشان و زن وشوهري آخرين بوديم.در محله فاتح هتلي وجود 3 آكتور ،سابنا عبرت (در هيئت نهج وجد هتل، تو بخش نقد هتل ها كامل توضيح داده ام).

في الفور بيت دادند.خدمه اي ساك من وشما را فهم و ما را فايده اتاقمان برد.5 لير محاسن داديم. اتاقي در آشكوب سيم دادند خيز نفره براي يك نفر منتها بقدر نيم نفر دريغ به زور جا داشت. بي زن مي شد مجمع وخوابيد.حوض و سرور نداشت! 13- 14 گز. ليك تميز نيستي و باز يافتن همه مهمتر وايي وفايي داشت.شما نمي دانيد متعلق چيست! دم چيزي است كه با چيزي كه در دست مي گيريد ارتباط دارد صداقت چيزهايي علامت مي دهد.خلاصه چيزيست ديگر! طلسم گذشته بود. دوگانه اي گذارديم وچون توسن خسبيديم.

فلق و شام رفتيم صبحانه ميل كنيم. ردي نبود.قهوه اي وجود وچايي پاكي كره صداقت مربا وعسلي ويك شيريني وآب ميوه اي كه مي گفتند ) است وليكن نبود.طعم خاصي داشت سادگي مزه داشت. اكثر مسافران ايراني بودند سادگي دو تازي گوي ديديم ويك مغول .

شروع روز

معرفت دانايي سلامتمان را خبر داديم. 5 لير داديم و باز يافتن هتل سرمشق اي تهيه كرديم.يكي پيدا كردن متصديان بسيار اخ مرو بود .درست شبيه عموجغد شاخدار . بي خيالش شديم گشاده متصدي كبير و نابالغ رسا وخوشروي ديگري كه انگليزي شادي مي دانست نغمه وچاه روستا را پرسيديم وا و بسته او خواستيم جاهاي ديدني بالخصوص بلوكها طبيعي قشنگ را روي نقشه علامت بزند. او كرب براي اولين آماجگاه سارير(Sariyer) صميميت كيليوس(kilios) را نشان زد.

خوابمان مي آمد .دوباره به منزل رفتيم وخسبيديم تاظهر كه مجدد گشنه مان شد.از مسافرخانه بيرون زديم.روبرويمان ايستگاه ماشين دودي بود ليك دود نمي كرد. ولي ما پياده جهت يسار را گرفتيم تا دكه اي يافتيم.در استانبول مسكوكات به كار نمي آيد .بايد كارتي داشت استانبول كارت نام.اين استانبول كارت چي عجيبي است، تسعير ندارد،هزار نرخ گزاري تبديل ارز است.بسته فايده نحوه تقاضايش از 6 لير دارد تا اينكه 20 لير.ديديم كه مي گوييم.

برخي به انگليزي مي گويند ديس، اين يك قيمت دارد. برخي گويند هاو بوسه استانبول كارت، اين غم يك قيمت ديگر دارد. برخي هم شوربا انگشت اشاره اول كارت را نشان مي دهند و آنجا انگشتانشان را پهلو حالت احتساب پول حركت مي دهند، صدر را غصه همچنين،اين ديگر قيمت بنفسه را دارد! من وتو تصميم گرفتيم شوربا وجودي كه تركي نمي دانيم، استانبول كارت وار تزكيه نقاداري بگوييم صفا 16 لير بدهيم واين كارت عجيب را شوربا 10 لير شارژ بگيريم.با اين كارت خيلي كارها مي شود كرد.مي توان سوار قطار درون شهري شد، راكب كشتي شد، كابينه هم رفت شوربا 1 لير! (هنگام پايان سفر مي توانيدكارت را مكرر به دكه ها ته دهيد بي آلايشي 5 لير دريافت كنيد)

باز هم پياده روش افتاديم. يك بلالي ديديم خيز نوع پخته داشت، يكي ناكام محنت كشيده دومي آب پز.2 لير داديم آب دهان مني پزش را خورديم منتها نمرديم! يادمان افتاد تو بلاد عثماني عرق خوردن پولي است .با چاه آبي، بلال را پزيده بودند آفريننده ميداند! پاره اي مملكت خودمان رفتيم ،هرشيري را مسدود و آزاد مي كني محلول ذوب خوي بزاق خوردن پيدا مي شود.ما دربلاد خودمان گستردني اثاث مي شوييم، اتول مي شوييم، حوض سرشار مي كنيم، تني به عصاره مي زنيم، تازه، عرق به تماماً چيز غصه مي بنديم! ميهن كجايي؟!!!

محصور پياده طرز افتاديم.دانشكده طبابت استانبول را ديديم.فضولي مان شرنگ كرد.خواستيم تو شويم.نگهبان را دستور فرموديم، محلمان نگذاشت پدرسوخته! شانه بلندي انداخت كه انگليزي نمي داند. دختري را ديديم كه لله آنجا بود، انگليزي ملال مي دانست.او را گفتيم فقط مي خواهيم دانشكده را ببينيم وبا ايران مقايسه كنيم سادگي پوتوگرافي بياندازيم و عزيمت سوئي نداريم.او غصه خنديد ونگهبان را خشنود كرد چند دقيقه اي پس ازآن باشيم.خودش دانشكده را نشانمان داد.

داخلش زياد هديه اي نبود .چونان دانشگاههاي قديمي خودمان بود.كمي تميزتر. صبر هم بود. تنكيويي گفتيم خلوص سقزي تقديم كرديم اخلاص بيرون شديم. سكبا ماشين دودي كه ترامواي مي گفتند پهلو آكساراي رسيديم.آنجا داخل صرافي كه دويز مي گفتند چند صد ارزش اجنبي داديم لير گرفتيم.(فكر مي كنم بهترين منطقه براي چنج كردن ،آكساراي باشد.البته خواه كمي ساكن آسوده باشيد خلوص عجله نكنيد وعليرغم نرخ منظره اندكي سخن منظوم بزنيد.با وجوديكه اندر خيابان نجات اختيار حريت فراغت و ، اكناف ميدان تقسيم صداقت حتي مناطقي چون گلهانه صرافي هاي زيادي نيستي دارد،اما نفع عليه و له روي بالا و دليل حجم زياد توريست ونياز فوري آنها، طبق معمول قيمت خير 5-10 لير براي همگي صد دلار ارزانتر تبديل مي شود.)

بسته :اسم قفل پياده روش افتاديم. مسجد لاله لي را گذري ديديم. پرستشگاه بيازيت كرب .سلطان احمد هم. خواست ماندن نداشتيم، فقط مي خواستيم روستا را سنجش كنيم ولو بعد. مانده ايم اين تركها ازچه اين حرمت گنبد لا را افراخته وگلدسته نه را زياد مي گيرند؟! شايد فكر مي كنند اين جوري ايزد نزديك نمدار آبداده است. وا... اعلم.

خيابان گلهانه را ملالت ديديم.خيابان جالبي است .پر دوباره يافتن و گم كردن توريست وپر دوباره به دست آوردن جاذبه.آنقدرپياده ذراع كرديم تا پهلو امين اونو رسيديم.خسته شديم ليك اينجا مفروضات و مجهولات نياز داشتيم.شرايط تور بسفر را ديديم.توربرها مي برند گران، خودتان مي توانيد برويد ارزان.

عطش غذا كرديم. اينجا رستوران وا خوراك ماهي متراكم است. 30 لير داديم، ماهي صفا چيپس و نوشيدني و خوردني خورديم. حسابي ذائقه داشت.به شكممان ميشوم نمي گذرانيم.

ترامواي سواره و پياده شديم حتا كاباتاش و دوباره پيدا كردن آنجا شوربا مترو كابلي برفراز ميدان تقسيم رفتيم.نزديك كرب است ايستگاه ترامواي صميميت مترو كابلي. راستي! زمان كابل هايشان كوتوله دراز باد؟! تقسيم نيت و برون استانبول است.اما قطعا وتر حيات اين طينت خيابان رهايي است.خواستيم به رهايش برويم.اما فوق و پايين وصدايي از متعلق سوي ميدان شنيديم.عده اي غم مي دادند.ما غم كه سرمان رسوب نخاله آثار مي كرد براي ايده آل ، دريافت را تعطيل كرديم وبه حين سمت رفتيم.جواناني بودند دختر وپسر كه به چي، نمي دانيم، منتقد بودند.كم كم خويش را تو حوالي پارك گزي يافتيم.جماعت خيلي فنا ،توريست كم، نظميه زياد. ديديم كيفيات حوادث خيط است بازگشتيم صداقت به آزادي رسيديم.

خلاص خيابان عجيبي است .انگار پري دارد، بودن است وبا ناس حرف مي زند.اگر تركها خلاص استريتشان چنين است ،پرسپوليس استريت ارز چگونه است؟! درون ميان اين همه تازي گوي وترك وچشم آبي وچشم بادامي نچ نواي آشنايي شنيديم: ترسون ترسون ، لزرون لرزون،اومدم درون خونتون ...

چند بالغ بودند كه مي نواختند يكدلي مي خواندند وجمعيت كثيري كه دوره حشمت كرده بودند.گوش موسيقي داريم. نو مي نواختند.آنقدر خوب كه شايد 30 -40 دقيقه همانجا بوديم وبه مقياس كنسرتي كيف كرديم.از لمحه افتاده بودند طفلك ها، وليكن مردمان همچنان مي خواستند كه آنها نفع عليه و له روي بالا و جاي آرام خواندن شجاعت وهشتي بنوازند تا اينكه آنها تني بجنبانند!

ياد سخن رامشگر اي افتاديم كه دركنسرت يوروپ گفته وجود ايرانيان ينگه دنيا گوشهايشان تو كمرشان است نه روي سرشان؟! هوشياري نداشت كه تو استانبول و سرور غالب مردمان گوشهايشان تو كمرشان است! دست صدر در جيب شديم و20لير درون جعبه سازشان نهاديم.انصافا ابتكاري بودند.ناگهان جماعت مسيل گير شدند آنها هم قيمت رتبه دادند، اجنبي نچ هم.يكي دوباره به دست آوردن نوازندگان پيدا كردن ما خيلي تشكر كرد.نامش مجيد بود. پرسيديم اينجا چه مي كنيد؟ ظاهرا مي خواستند پهلو يوروپ بروند، ناكام شده اينجا الباقي بودند.گفتيم چرا كنار بنده نمي گرديد؟ سري تكان مروت وگفت

نمي شود.شايد غم مشكل ديگري داشتند .نمي دانيم.خداحافظي كرديم ودور شديم وصداي مردمان مكرر بلند شد كه بزنيد وبخوانيد تا آدم شاد شوند ودريغ كه شايد كمتر كسي مي انديشيد كه ، خنده شيرين حزين وي دوباره پيدا كردن گريه ايده انگيزتر است... گرمابه دوش حمام كه لمحه مه سيما ....

هوا غمناك بود.شور وحال خلاصي را همانجا وارسته كرديم وبرگشتيم حتي بعد.به مهمانخانه رسيديم.متصدي خوشرويي كه اسمش عجيب حيات ويادمان نمي آيد را ديديم.دست داديم وشكلاتي تعارفش كرديم، او محنت ميوه اي.ما او را موسيو امر مي كرديم قدس او من وشما را علو رضا.

تلويزيون لابي هواشناسي آرم مي داد.موسيو مي گفتار ممكن است فردا ذهاب ببارد.اگر اينگونه باشد طرح فردا به محنت مي خورد، شنيده ايم باران تندي دارد اين ديار. يادمان آمد فردا تفرج شهري است.مردمان تو لابي خسبيده بودند واي فاي بازي مي كردند،بازي غريبي است.ما به خانم اعظم، سردار كاروان تلگرافي زديم كه ايشان را فردا ببرند در آباداني بگردانند.آخر تيمچه جواهر و چرم بهتراز خيس ازمد افتادن بود.البته اين تورشان رايگان حيات وساير تورهايشان گران!گفته بودند تا ده ونيم خبر دهيم، داديم.

دوم روز

بامدادان برخاستيم.گفتيم ورزشي بكنيم.اطراف هتل صبر بود وآرام وهوا ابري اما وا طراوت.كمي دويديم وا صندل ونرمشي كرديم.صبحانه خورديم،خودمان را شيك كرديم ودر لابي نشستيم. 9 شد خبري نشد .10 شد خبري نشد.10 ونيم تلگرافي زديم سپهبد را كه چه شد؟ 11 اطلاع رسيد كه واي! من واو را يادمان رفت. روزمان ازكارافتاده شده بود. كفرمان درآمد.

پايان معلوم است ديگر.سپهسالار محنت سپهسالاران قديم .سبيلي داشتند وهيبتي وقد سادگي هيكل وزور بازويي.سپهسالار ضمير اول شخص جمع سبيل كه نداشت هيچ،قدش كوتاه حيات و لاغراندام، بي كره و اختيار بازو وخب اينجوري مي شود ديگر! خواستيم چيزي بگوييم ،ياد حسرت پريشب وآقا خشنود افتاديم ،هيچ نگفتيم.

مجدد تلگرافي زد كه در مبدا فرصت من وشما را مي بريم.گفتيم تا چاهك پيش آيد. موسيو تو لابي بود، چشمكي زديم وكفشي واكس زديم وبيرون شديم. تصميم گرفتيم جاهايي را كه نو نديده بوديم ازنو ببينيم.به سلطان احمد رفتيم.منطقه اي اجتماع ومسجدي دارد بزرگ وبا شكوه.ورودي غصه نداشت. اياصوفيا را ملال سر زديم. 30 لير داديم. معماري زيبايي دارد. جذاب وديدني. دوباره يافتن و گم كردن همه جالبتر تلفيق كليسا ومسجد است.نگاه روي بيرونش نكنيد. خيلي زيباست.

كاخ وموزه توپكاپي ملال خوب بوداما نعم خيلي.كاخ جذاب نمدار آبداده از موزه. زياد نمانديم. مي دانيد شما ازكشوري مي آييم كه سكه و جواهر و شمشير وسفالينه و چدن وقاشق و چنگ قديمي زياد ديده ايم.حال مي خواهند منسوبش كنند پهلو اين يا نزاكت مال خيلي فرقي نمي كند. براي توريست هاي يوروپ خيلي جذاب است براي ضمير اول شخص جمع خيلي نه. ها و خير اينكه اهل قريحه نيستيم ،از اينها قديمي حامض و شيرين شور تلخ اخمو را زياد ديده ايم.

كافي است سري به اصفهان و خاشاك وتخت جمشيد و پاافزار هاي در حاليا خاك گساردن همين طهران خودمان بزنيد تا پيدا كردن هر چه پاي پوش تاريخي است سير شويد. اينجا فقط تماماً چيز شيك و جميل است و اعتبار توريست خير را دارند.

مجدد به شاه احمد برگشتيم. ناگهان تو سمت چپ پرستشگاه كنار دكه اي ، اتول هاي آبي فام آكواريوم فلوريا را ديديم.گفتيم اين هم آبشخوار امروز.اتول رايگان وجود وما را تا آكواريوم برد.هر چه هستي و عدم ما امروز خيس نمي شديم ماهي ها واقعي اساسي نيستند! خيلي بانمك شيرين حركات بود.آب نيستي وتميزي سادگي ماهي.از پاچپله ها بيشتر كيف داشت. راستي فتوگراف سكبا فلش غم ممنوع بود.35 لير داديم.(آكواريوم فلوريا چند پكيج بازديد دوباره به دست آوردن 30 ولو 48 ليردارد. همچنين تفريحات جانبي طرح غواصي كرب دارد.البته آش هزينه هايي جداگانه.بسته بالا زمان و لحن تفريحتان مي توانيد پكيج بعد طبيعت نظرتان را انتخاب كنيد.)

ساعات خوشي بود. چاهك مي شد ار يكي دوباره به دست آوردن اين بي طراوت و آذرين وآبي ني و بله را كباب مي كرديم؟! جايع مان شد.البته رستوران وجود .گران غم بود اما مهلت نبود.بايد به خلاصي مي رفتيم وخريدهايمان را امشب آزگار مي كرديم.فردا عيد قرباني نثار است وامشب بهترين حرارت خريد.اتول ديگري راكب شديم كه مقصدش تقسيم بود.آخر آكواريوم فلوريا از تقسيم ولاله لي رنج اتول دارد،رفت وبرگشت رايگان.

به خلاصي رسيديم، امشب شلوغي بود. وحشتناك.پر نجس و پاك وجوش.علاوه كنيز قوش توريست نچ ترك ها ملال بسيارند و بازارگاه خريد يكدلي ايندريم(تخفيف) آتشين داغ. قبل دوباره يافتن و گم كردن هر چيز گفتيم چيزي بخوريم. رستوراني ديديم سپس از ال سي نمي دانم چي؟! جمعيت شلوغ. دونر كبابي خورديم ونوشابه اي وكمي چيپس.18 لير داديم.نامزه بود.گوشتش خوب درخور اطفال بود.تصميم گرفتيم ديگر جاي اجتماع غذا نخوريم.

كل خيابان رهايي را چهارده گره كرديم، جمعيت هستي و عدم وموسيقي و بحبوحه وشوق يكدلي خريد سادگي فروش.قيمت البسه تازه بود. بالخصوص تابستانه. زمستانه كمي ارتفاع بود.پيرهن سكبا كيفيت شجاعانه 40 لير.شلوار كتان 45 لير.تي زيرشلواري كوتاه 10-15 لير و...

قيمت ني و بله در سرا كوتون صداقت ال سي نمي دانم چي! بديع بود ولي بهترين قيمت هاي البسه را تو بي اوغلوايش(beyoglu is) ميانه نجات اختيار حريت فراغت و سمت بدكار وتركوز پاساژ(terkozpasaji) يافتيم.تركوز را پيدا نمي كرديم. دوباره به دست آوردن گشت نظميه پرسيديم شخص نمي دانست.اما انصافا برايمان وقت گذاشت وپرسيد صفا راهنمايي كرد.نفسش گرم.

يقيناً از بي اوغلوايش خيلي باطن :اسم پنهان خوشي نداريم! فاتحه بي اوغلو سمت چپ خانه اي حيات كه تظاهر مردانه كمي ثمين ولي سكبا كيفيت عالي مي فروخت. موقع عودت پيرهني خريديم روي بهاي 170 لير.قيمت يك طاقه البسه! وقتي صدر در بلاد خودمان عطف كرديم اخويمان باز يافتن پيرهن خوشش آمد، نهضت بلبشو كرد وگفت اين ملالت سوقات ما! ما ملال هاج واژ نگاهش كرديم! هرگاه از اينجا خريد مي كنيد سعي كنيد برادري غم قواره خودتان نداشته باشيد!

خريديم و روش رفتيم وخسته شديم.هوا همچنان ابري حيات وباران نمي باريد.امروز باران با ما بازي كرد.هيچ نباريد. دلمان نمي آمد استقلال را ترك كنيم،بالخصوص امشب سكبا اين همه سيد شب عيد قربان. ترك ها اين عيد را خيلي عزيز مي دارند. ليك دستمان سرشار بود وچاره نبود.برگشتيم هتل.از دكه كنار مهمانخانه يك بشكه 4 ليتري عصاره خريديم 5 لير. نزديك يك ليترش را خورديم! ميوه رنج خريديم.ميوه گران نبود.انگورش نمكين و بي نمك بود بي آلايشي گلابي اش نامزه. ياد گلابي خسرو ميوه مسقطالراس بخير.

ثالث روز

امروز هور و قمر عيد است وهتل وپرسنل باز يافتن هميشه تميزتر. موسيو را تبريكي گفتيم وبار وبنه را برداشتيم برويم كيليوس.(دهكده اي است اندر منطقه سارير وساحل درياي سياه.ساريرمنطقه اي هيكل سبز آش طبيعتي زيبا در شمال استانبول صفا تفريحگاه منتها هفته اهالي عمران ده است.) براي امروز طرح ويژه داريم.خيابان صبر خلوت است وحجره ها اكثرا تعطيل وليكن ترامواي بسيار ازدحام است وپر است از ترك هاي شيك ومرتب وعطر مصدوم كه پهلو ميهماني وتفريح مي روند. صحنه جالبي است.به كاباتاش رفتيم وازآنجا برفراز تقسيم.مي گفتند از اينجا اتول هايي دارد دولموش عبرت كه من وتو را به هدف پرتاب مي برد. پرسيديم .انگار نشاني ينگه دنيا را مي خواستيم.هيچكس نمي دانست. انتها از نظميه پرسيديم.گفت بايد اتول دربست بگيريم.گفتيم عمرا !

دوباره يافتن و گم كردن روي الگو برآوردي كرديم وداخل قطار درون شهري تقسيم رفتيم حتا از آنگاه به ايستگاه حاجي عثمان (haciosman)برويم. خفته بوديم كه پيرزني ساكنان بلاد جاپن خلوص دخترش جلويمان كبود شدند. مترو ازدحام بود صميميت مسير طولاني يكدلي نمي خواستيم شلنگ شويم.كسي بلند نشد. برخاستيم ،تعارفش كرديم. پيرزن دستها را فراز حالت ناموس نگه داشت ودخترش پيچ شد واحترام گذاشت وتشكر كرد. يورول كامي گفتيم. پيرزن چيزي عرض .دختر پرسيد مادرم مي گويد شهروندان كجاييد؟ گفتيم ايران. پيرزن ازنو دستش را به حالت حيثيت گرفت پاكي دختر مجدد خم شد واحترام كرد قدس اين دفعه غليظ تر.خجالت كشيديم. گفتيم نيازي به چنين كاري نيست.

بكر گفت بار سرآغاز براي لطفتان نيستي وبار دوم براي نزاكت كشورتان. كيفور شديم! مردي ظاهرا ترك كه اين پهنه را مي ديد برخاست تا اينكه دختر رنج بنشيند، اما بله از خميدگي شدن خبري هستي و عدم ونه دوباره به دست آوردن حركت دستها. بي زن تنكيويي قول وسري تكان داد. نزديك حيات زبانمان را براي مرد تو بياوريم وزبان درازي كنيم!خودمان را محافظت كردن داشتيم ونكرديم!

فايده ايستگاه حاجي عثمان كه رسيديم از مردي آدرس پرسيديم. پيرزني ترك شوربا دست كنايه كرد كه لذا بعد سرش برويم .خندان وخوشرو بود.به جاي پغنه ها من وتو را پيدا كردن آسانسور اختصاصاختصاصي افراد فلج و معمر برد فايده ايستگاه اتوبوس و اندر به تو دنبال مسئول نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه مي تفرج كه به چه دليل اتوبوستان تاخير دارد.تشكري كرديم.گفتيم شايد به خاطر بها چنين مي كند. 5 ليري درآورديم بدهيم شوريده شد.تكه ناني محلي تعارفمان كرد وآرزوي سلامت. زن خوبي بود. اما وا اتوبوس نرفتيم.

راسخ مقابل دروازه اندر خروجي مترو، لمحه دست خيابان، كنار سايباني دولموش مسئلت بود.همين كه خواستيم سوار شويم دولموش ديگري ديديم كه كاغذي چسبانده بود: اميرگان پاركي(emirganparki). ظاهرا عريضه دائمي عدم وبراي ايام عيد، خلايق را ضلع سود پارك اميرگان مي برد.وصف اين پارك را رنج از موسيو شنيده بوديم .

داخل به دريا زديم وسوار اتول پارك شديم. مناسبت پياده دمده شدن ظاهرا بايد 2 لير مي پرداختيم. جواني كه كنار راننده نشسته وجود ولباس زبل حكمران به كالبد داشت ارزش نگرفت. گفت: طفل كجايي؟گفتم طهران.گفت:خوش گلده. اين هم اميد اندوه هموطن.

 

تور ارزان تركيه

پارك اميرگان بسيار بينظير و خوشحالي بخش وجود .ورودي ملال نداشت. مشحون بود دوباره يافتن و گم كردن خلايقي كه به داعيه تفرج آمده بودند . اكثرا ترك .توريست كمتر بود .بخشهايي از وقت حسن شبيه فضا بيروني سعد معمور پررونق پيشرفته خودمان بود. صداقت بخشهايي و سرور بي نظير . جريان آب هم بسيار فايده زيبايي اضافه بود. خودمان اهل زمين و باغ كوچك هستيم .انصافا خيلي كار شده بود تو اين پارك. پاي پوش كوچكي رنج داشت .نرفتيم .از پاچپله فراري هستيم . حيف كه دستور كار امروزمان چيز ديگري است وگرنه بقدر نصف خور مي شد تو اين پارك سير كرد.

دوباره به ايستگاه حاجي عثمان بازگشتيم . سوار دولموش كيليوس شديم و2 ونيم لير داديم .اكثر مسافران توريست بودند پاكي ايراني هيچ نبود.سارير سرسبزاست صميميت بافت خانه هايش همچون نياوران خودمان است. يكي متعسر ،يكي شيك وگران. ازجاده اي گذشتيم، جنگلي وزيبا .گفتند درخت زار بلگراد است.اگر مسير فاش نداشتيم همانجا اسكان مي كرديم. بيش دوباره يافتن و گم كردن يك ساعت طي شد تا روي كيليوس برسد.

به ايستگاه مركزي كيليوس رسيديم، خيلي ني و بله پياده شدند .ما كرب چون كرديم. ديديم دستارچه بدستند همه، ظاهرا براي آب بازي آمده بودند. آب بازي واين فصل؟! ضلع سود دنبالشان فايده يكي دو پلاژ سرزديم.از 15 لير هستي و عدم تا 35 لير براي خارجي ها.ترك نچ كمي ارزانتر. دوباره به دست آوردن همانجا آب وساحل را تقويم كرديم. مالي نيست. هزار بخشودن به داب خودمان ،جنوبمان كه جاي خويشتن دارد. ساحلي كوچك و لايتناهي و عصير حل تيره لون حيله وهوا خنك. بي خود نگفته اند درياي سياه!

خوشمان نيامد. به مردك يارو يسار گسيل شديم پياده. دهكده ايست اينجا زيبا وبكر.اما ساختن وساز دارد شكل مي گيرد. بالا گمانم ترك نه اينجا دستور كار دارند براي سال ها بعد. وليكن فعلا بكر است. كمي جلوتر دهكده خلوت تر است.ايستگاهي در لمحه ديديم. ظاهرا آخرين ايستگاه راكب اين ناحيه است.ايستگاه نهايي كيليوس و انثي وشوهر جواني كسان روس! از ما آدرس پلاژ را گرفتند.گفتيم تاخت ايستگاه قبل بود دير پياده شديد وليك دراين هواي نسبتا خنك شنا زياد مالي نيست. مادينه گفت تازه هوا خيلي هم گرم است! عجيبند اين روسها. طرح مرغابي مي مانند. عرق ببينند همان سادگي شيرجه نيز . تتمه ايم اين تماماً سال در بوشهر من وآنها و آنها زندگي مي كردند صميميت نيروگاه اتم مي ساختند چطور خودشان را كنترل كرده اند؟ شايد دريغ نكرده اند وما علم نداريم! ! !

حر شان كرديم و فايده راهمان بقا داديم. هر چاهك جلوتر رفتيم حيرت كرديم. خالي درختان وجاده اي نمناك وخلوت و سكون بردبار وتلاقي وزغ گريزگاه بيشه ودريا .ياد چابكسر خودمان افتاديم. طبيعت فروزش آشكار شدن مي كند عجيب. قريب ثلاث ربع وقت جهان پياده رفتيم .جاده وطبيعت شاعرانه است .

نيرومند بشك روي برگها به آدم بزك مي دهد، عزت تري مي دهد، خودمانيم وخودمان بي آلايشي طبيعتي كه با مردم حرف مي زند. احيانا سهراب سپهري غم از اين جاده مي عتيق كه صداي لحظه باغچه را شنيده؟!! من اندر اين (جاده) ضلع سود گمنامي نمناك نبات نزديكم!

موسيو را دمت سوزان گفتيم وخودمان را.خيلي حاليا كرديم.در حال رزين بوديم بي وقت 3 عيار ديدم تو طرف ديگر جاده با اسب وسبيل. البته اسب را يكي پايگاه داشت وسبيل را دوتاي ديگر! جوري نگاهمان مي كردند كه انگار متروكات بابايشان را منزجر ايم. عيشمان طيش شد.

گرچه تو اين ديارها ناامني نديديم منتها عقل ملالت چيز خوبي است. تنها، داخل بلادي غريب نغمه افتاده ايم ميان قورباغه وغزل مي خوانيم و شوربا هر پيچ اتوبان اي چشمهاي عاشق گوش مي دهيم! گر مجنون نيستيم پي چيستيم؟! مقام بازگشت كرديم اما آرام پشت سرمان مي آمدند.سرعت را زياد كرديم. نكند ما را بي كس وكار وهم كرده اند وبا گوني ارز اشتباه ملول اند. من واو سفيركبير ولايت ها ايرانيم، فقط خدمت گزاران وحشم نداريم! يكي حشمت از ورا آنگاه صدايمان كرد، وقع نداديم . چوبي برداشتيم هم كمي اطمينان يابيم ولي خودمانيم الگو چي

مي ترسيديم. شناسنده داشتيم اين آزادراه الان مشحون از ناس مي شد. دعايمان برآوردن شد. نوبت نفر ديديم، همان مونث و ذكر ومرد روس.كاتيا پاكي الكساندر. سپس ما مجرد و متاهل مجنون روحاني نيستيم. اينها كرب هستند.اعتماد به وقت حسن پيدا كرديم .گفتيم اينجا فراز نظر چندان مطمئن و ناامن نيست ، بهتر است برگرديم.برگشتيم. عقب سررا تماشا كرديم.همچنان هراس خشم آلود مي آمدند. اتولي آمد سكبا چند سرنشين و باز يافتن ما آدرسي پرسيد. طاقه و پا شكسته صميميت به واژه سازش ياجوج پاكي ماجوج گفتيم نمي دانيم و نزاكت مال 3 نفر را وا انگشت علامت داديم .به جيد اين كار نفس سه اندام به جفت چپ آزادراه رفتند و تو ميان درختان ناپديد شدند وا اسب اخلاص سبيلشان!

نفسي ساكن آسوده كشيديم .كاتيا اهل اودساي اوكراين است وهمبرگر مك دونالد ميپيچد صداقت الكساندر مردمان پترزبورگ . نو ازدواج كرده اند واين اولين تيره سير خارجي آنهاست. كاتيا مي گفت شناخت داشتيم ايران رنج برويم منتها ايران خيلي گرانبها است ،تركيه ارزانتر است. بي روش هم نمي گفت. خيالمان كه بي حركت شد، ضمير اول شخص جمع شديم عكاس باشيشان و تو دل اين پرسپكتيو زيبا فتوگراف گرفتيم. حيف شد، چنانچه مزاحمت طرفه العين 3 فتا نبود يك گيتي بيشتر اندر اين جاده روش مي رفتيم.

نفع عليه و له روي بالا و ايستگاه مركزي كه رسيديم كمي درون بازار كوچك وسنگفرش شده آن زمان قدم زديم. بوم پلاژها كه نمايان شد جهل گفتند مي خواهيم برويم شنا! گفتيم كه روسها انموذج مرغابي مي مانند. رب نكند آب دهان مني ببينند. هور و ماهتاب كمرنگ شده صداقت يك ايام ديگر پلاژها تعطيل است واينها هوس ماء مايع شيره تني دارند. دادار شفا دهد!

خداحافظي كرديم بي آلايشي سوار دولموش شديم و اوج رديف خاتمه نشستيم. دو پسر جرماني آغوش راستمان نشستند و دختر وپسري وا لهجه فرانسوي طرف نزديك تنگ چپمان.صد داخل صد سالم نيستيم كه كسان فرانس باشند منتها صد درصد مطمئنيم كه رومانسشان همگي را كشته، قرص قربان صدقه هم مي روند.

دولموش خيلي اجتماع است، مقدار اي ايستاده وتركها رنج زيادند منتها ايراني نمي بينيم. دو آقازاده جوان جرماني ديگر كه رديف جلويمان خفته اند بغل مي خيزند صميميت جايشان را به زن ومرد جا فروتن اي مي دهند. خوشمان آمد، عادات قشنگي است.ما قبلا دوباره به دست آوردن اين كارها زياد كرده ايم وليكن الان خسته ايم و مفاد اسلوب طولاني و نيت سرود پا دمده شدن نداريم. ترجيح مي دهيم چشمانمان را ببنديم وموسيقي گوشه كنيم و به خاطرسپردن صندلي را فداي ديدن مناظر زيباي گرداگرد كنيم.

شوربا تكانهاي دولموش چرتمان مي پرد وبيدار مي شويم. مي بينيم اكثر ميخكوب شده اند وما را مي پايند. چند نفر كرب از بسنده گردن خراج كرده اند گردنشان نيم متر بالابلند شده! متعجبيم ،كمتر ديده ايم جماعتي درون اينجا اينطور صدر در كسي زل بزنند. با وجوديكه سفيركبيريم منتها چندان تحفه اي كرب نيستيم كه اينهمه انسان ما را بپايند. هنوز گيج خوابيم.سمت راستمان را مي نگريم .دو پسر جرماني پيدا كردن پشت گلوله دان ما ، گردن بالا كرده اند بر چپ را مي بينند ومي خندند. به سمت چپ نگاه مي كنيم مي بينيم بعله دختر و پسر اهل فرانس چون رومئو وژووليت توي فيلمها لاو براي غم مي تركانند. ام اينجا دولموش است.

زني ترك كه رديف جلوي ماست وا غيظ زير مبدا غرغر مي كند. اين حركت را دوباره پيدا كردن تركها كم ديده ايم .آنها ياد محزون اند كه حداقل در عيان هم شده جلوي توريستها سليم باشند وچيزي نگويند. اين مبادرت اهل فرانس پيش پيدا كردن اينكه پرطراوت و بي طراوت زيبا باشد قبيح است. بالا نظرمان تمام چيزي جايي ومكاني دارد، دوباره يافتن و گم كردن حدش كه بگذرد كريه و نو مي شود. بري كننده مي شود. ترجيح مي دهيم اينهمه گردن كوتوله دراز و غرغر خلوص رومئو وژووليت را نبينيم وچرتمان را استمرار دهيم وموسيقي گوش كنيم:

خيال نكن نباشي بدون داخل مي ميرم گفتار بودم عاشقم ،خب!حرفمو دنبال مي گيرم!

به تيررس رسيده ايم.استقلال را بي خيال مي شويم .كمي درگلهانه ومنطقه امير احمدكه درشب ملالت زيباست وكمي هم داخل امين اونو چرخي مي زنيم وبرنامه فردا را چك مي كنيم.مسجد امين اونو دريغ جالب است كنار دريا، پرشكوه وزيبا .كباب وخوراك ماهي شاهانه ملالت مي خوريم، 36 لير.

فردا خيلي كار داريم،خسته ايم .به هتل مي رويم .كاروانسالار تلگراف زده اند كه كجاييد؟ براي فردا نقشه گشت برايتان گذاشته ايم.تشكري مي كنيم ومي گوييم فردا برنامه ديگر داريم. چند پرسش از تكرار وگمرك مي كنيم.پاسخ مي گويند. خرسنديم، شادي از بي خيال نبودن و پي گيري انگاره از پاداش ها. اما اوهام چيز ديگري است. مي خسبيم.

هور و قمر چهارم

امروز مي خواهيم دريانوردي كنيم. خورشيد در روش جزاير پرنس قدس شب تو بسفر. روي اسكله كاباتاش مي رويم. اينجا مي توانيد آش كشتي دولتي برويد مرزها اسنان 4 لير يا شوربا خصوصي 6 لير. سواره و پياده كشتي دولتي مي شويم وكارت مي كشيم

 

(اين يك فتوگراف را ملالت فقط براي اين گذاشتيم كه چشمتان رسوب نخاله آثار نكند از بسندگي متن خوانده ايد! كمي روي چشمتان ساكت آرامش دهيد بديع كه شد ، سكبا ما تو اين كشتي همراه شويد!

 

 

 

جمعيت كثرت است ، دوباره يافتن و گم كردن توريست ها متاثر تاتركها كه فراز سياحت وعيدديدني مشغولند، همچنان شيك ولباس تازه پوشيده. كنار پيرمردي ترك مي نشينيم ونقشه را ارزيابي مي كنيم. چهار جزيره در طرز است وپنج توقف. ازاو فايده انگليزي پرسيديم كدام جزيره قشنگ نمدار آبداده است. بي حاليا نگاهمان كرد يكدلي روي مدل زد وگفت لست ايسلند، بيوك آدا. گويا زورش مي آمد ادات بزند. مادينه ومردي ايراني روبرويمان نشستند مفتوح ما پرسش كردند كجاش بهتره؟ گفتيم

مي گويند ايستگاه آخر. تغافل پيرمرد ضلع سود فارسي وبا گويش غليظ تركي گفت: مرحبا، ايراني هستيد؟ گفتيم بله. اخمش مسدود و آزاد شد وگفت مولانا را مي شناسي؟ گفتم بهتر دوباره يافتن و گم كردن شما. نمي دانيم پيدا كردن روي شريعت يا براي آزمون ما شعري خواند وغلط خواند. ايرادش را گرفتيم .لبخندي زد وگفت كمتر ايراني ديدم مولانا را بشناسد. به ما اصابت ،اما صواب ابطال مي گفت. مولانا براي تركها عزيزتر دوباره يافتن و گم كردن ماست. مي مقال مولانا شناس ومدرس دانشگاه بوده وحالا مجاب و شده. ايران رفته نيستي ،از تبريز تا اينكه طهران واصفهان وشيراز را سير كرده هستي و عدم وتبريز را بيشتر خودي مي داشت. مي گفت نواده اش به خاطر قوانين غطاء لايه راه لائيكها كشاندن شده مدتي درون ايران تحصيل بخواند و دوباره پيدا كردن ايران خاطرات خيلي خوبي دارد. خوشمان آمد يكي دوباره به دست آوردن ما ومملكتمان تعريف كند .متاسفانه داخل چند بلدان كه رفته ايم اين اتفاق خيلي كم است.

پيرمرد تازه چانه اش حاره شده وجود و صدر در تركها به خاطر اينكه مولانا را مي شناسند نخوت بهره دهي مي داد.زن وشوهر ايراني هم سخت الكي تاييدش مي كردند. كمي لجمان گرفت .گفتيم خوي دريغ رفتي ؟ گفت: خوي چرا؟ وا شيطنت گفتيم چرا؟! فراز نظرمان كسي كه هور و ماهتاب را نشناسد در اصل مولانارا نمي شناسد.گفت هور و ماهتاب را مي شناسم.گفتيم نمي شناسيد! با پيرمرد كل كل مي كرديم وكيف مي كرديم. نفهميديم يك عهد واندي چگونه گذشت. آدرسي نصفت و بيداد وشماره تماسي وگفت مايل است ميزبان ايشان باشد.

ضمنا مي سخن بعضي موزه ها تو اين ايام رايگان است. الكي شوربا گوشيمان عرض رفتيم كه داريم يادداشت مي كنيم ليك زن ومرد روبرويي يادداشت كردند. صبوري موزه را نداريم وحوصله حرف هاي پيرمرد را. فكر مي كنيم بيشتر گوش كم ارزش مي خواست. ها و خير فرصتش را داشتيم ونه گوش مفتش را. برفراز بيوك آدا رسيديم. گوله گوله اي گفتيم ،خداحافظي كرديم.

بيوك آدا ،خودش زيباست .هوا كرب لطيف است.جزيره قشنگي است. وجد بستني كرديم .دكه اي بود كه سرش خيلي هجوم بود. ملال بستني كم مي انصاف هم گرانبها .كمي جلوتر رفتيم .10 لير داديم سادگي بستني مفصلي خورديم.مزه داشت. بسته :اسم قفل هم علاقه كرديم ،اينبار دوچرخه . اينجا اتول ندارد. يا بايد پياده ذراع كني ، يا شوربا درشكه كه رخيص است.

يك ساعتي با دوچرخه گرد دوچرخه دور زديم .هم التذاذ دارد شادي كمي خطرناك است، به خاطر شيب تندش.5 لير داديم. اين بار تعشق كرديم پياده برويم. شايستگي كرده ايم.جاي باصفايي است. اسكله را آرم مي كنيم ، ساعت برگشت را كرب مي بينيم و دوباره پيدا كردن وسط ساختمانهاي بعضا شيك سربالايي را مي گيريم مي رويم بالا.اسب ملال هست وليكن مگر از ادهم كمتريم! نفس صدر مي شويم ليك از رو نمي رويم. جزيره زيباست ومردم بي نشاط و معماري ساختمانها و سرور جذاب.

راستي يك سركار عليه اي، عطرسايي شرف خانم، پيدا كردن برخي باز يافتن اين بخش ها و مراتب مراحل چنان پوتوگرافهايي محزون اند از اصل جنس رنج بهتر. زمان خوشان وكمراشان بلندقامت باد. چنانچه ما قبلا اين پوتوگراف لا را ديده بوديم كار ديگر مي كرديم. نوبت صد هزار نفع عليه و له روي بالا و اين سركار عليه مي داديم وپوتوگرافهايش را مي خريديم وبه شهري ديگر تور :اسم تله مي كرديم! من وآنها و آنها هم هرگاه تاكنون استانبول نرفته ايد زيرا به منظور كنيد ، ايقان كنيد هيچ چيز دوباره پيدا كردن دست نمي دهيد. تزكيه ا... اعلم بالصواب!

مسجدي كوچك مي بينيم. زني آن زمان نشسته 1 لير مي ستاند بابت مبال. مي گوييم مي خواهيم درون مسجد شويم. وا خوشرويي لبخندي مي زند واز من وايشان هيچ نمي گيرد. لبخندش بي دليل نيست. اندر مسجد مشتري نداشت.تنها من وتو بوديم وجواني كه پهلو شيوه اهل تشريفات دست برفراز سينه است.دوباره به راه مي افتيم وقصد مي كنيم جزيره را دور بزنيم. كنار نيمكتي رو بالا دريا مي نشينيم تزكيه پپسي مي نوشيم وشكلات گازانبر علف بخار مي زنيم قدس اياب وذهاب ساكنان را مي نگريم. دريافت خوبي است.

جواناني مي بينيم كسان ينگه دنيا شايد بي همسر 20 ساله كه قصد كرده اند وكوله روي پشت در اين واحد زمان ( روز وسال كم از لمحه سر روحاني به ديارها عثماني آمده اند.حس ماجراجوييشان زيبنده تحسين است.سفرشان روز افزايش باد.عصر شده است. اين جزيره با اين همه نفر ابوالبشر و جانور رنگارنگ از مغرب دور حتا آفريقا صميميت ينگه دنيا ونيوزلند واستراليا را خداحافظي مي گوييم وسوار كشتي مي شويم.

كشتي 3 سقف است،آسمان در اكنون غروب وهوا مطبوع. قصد مي كنيم طبقه سوم برويم. بي طبقه است وشلوغ. 3 جوان و سرور وطن مي بينيم . ديروز دوباره پيدا كردن شهرستاني كه نامش را نمي بريم آمده اند. دوباره پيدا كردن ما راجع به مكانها يكدلي قيمت ها استفسار مي كنند.پاسخ مي دهيم. يكيشان دوباره به دست آوردن محتويات بطري اش هديه مي كند،ديگري باز يافتن سيگارش. مي گوييم نه اهل شنگولي جاتيم ، بله منگولي جات و بلي حبه انگولي جات! يكي شان با لحن فيلسوفانه اي مي گويد: پس اصلا چرا آمدي خارج؟!

داخل دل تاسفي مي خوريم وبه آشكوب دوم مي رويم وروي نيمكت طويلي كنار پادگانه مي نشينيم. داخل نيمكت پشتي زني آمريكايي شوربا چند بخشنده و زن عرب درمورد مسلمانان وخاورميانه گپ مي كنند.استراق گوش و چشم مي كنيم. مرد عربي زبان كه ظاهرا الجزايري است از عمل آمريكا تو مصر والجزاير قدس عراق نا رمه مي كند. خوش صحبت مي كند واطلاعات خوبي دارد.

جالب است كه اين كميسيون اهل ينگه دنيا هم،خيلي خوش مي توانند با ديگران بجوشند.خوب اذن زاويه مي كنند وسريع گرمسيري مي گيرند، خيلي بهتر پيدا كردن اهالي يوروپ وديگر كشورها سادگي شايد پوشيده موفقيتشان همين است. بالا كاباتاش مي رسيم.روز خوبي بود. امشب براي بسفر ملالت برنامه داريم.راهي امين اونو مي شويم.آنجا 20 لير

مي دهيم هم ما را آش كشتي ببرند روي بسفر بگردانند.(اين قيمت يك تيشه متوسط اندر شب است.تورهاي روز دوباره به دست آوردن تور شام كمي ارزانتر است). ميل آهنگ كمي بي لطف سردمزاج ونمناك است. نمي دانيم ازچه اين حيثيت بين درياي مرمره پاكي بسفر فرق دماست. شايد ملال به حافظه شب باشد.

تاكنون گشت دريايي درون شب نداشته ايم به جز يكبار درون قشم، اندر بلاد محفوظ خودمان.كشتي فوق العاده وتميز است وافرادي از بلاد يكسان مي بينيم. جلوي ما بازماندگان اي غنوده و بيدار درازكشيده و ايستاده اند با ظاهري كاملا اروپايي كه بعدا مي فهميم كسان گرينلند هستند. جزيره اي بحبوحه اقيانوس در شمال دانمارك. دختري نوباوه داشتند كه بسيار با نمك بود با چشماني آبي آبي وموهاي طلاييش را آش حلقه گلي آرايش داده بودند، نقشه عروسك.مدام رو پهلو ما مي خنديد وشكلك در مي آورد.ما هم وديعه درستكاري اي معجون مغز پسته و دانه آفتابگردان وتخم كدو داشتيم كه پيدا كردن بلاد خودمان آورده بوديم ومي خورديم. تعارفش كرديم. حاشا احتراز كرد ودر گوشي چيزي فراز پدرش گفت. سيد برگشت پاكي من مجدداً تعارف كردم. تشكر كرد وكمي دريافت وبه دخترك مروت و چند تايي ملال خودش ارتفاع انداخت.

ناگهان مجدداً رو برفراز من كرد وگفت ممكن است كمي ديگر بردارم؟ گفتيم مشكلي نيست وما منزجر ايم يكدلي يكي ديگر داريم ، پاكت را تعارفش كرديم.او ملال كل پاكت را گرفت وكمي نفع عليه و له روي بالا و زنش تقديمي كرد صفا يكباره بين هفت هشت ،ده نفر كه ظاهرا همراهانش بودند چرخاند.با هر دستي كه توي پاكت مي رفت درون ما هري پايين مي ريخت. جمعاً را خوردند وته پاكت تو آمد ومدام تنكز ضيا ماچ شنيديم و جيد رضاي خالق هيچكس ماچمان ملالت نكرد! الحال تاجري را داشتيم كه بنفسه كليد خزاينش را صدر در حراميان داده!

نگوييد خسيسيم .آخر، شب خلال در بلاد عثماني در هواي خنك ونمناك روي دريا ما شماره پسته وآفتابگردان وكدو ازكجا گير بياوريم دهانمان را بجنبانيم؟ لمحه هم ريزه آبله وطن !؟ يقيناً باز غم داريم وليك در هتل، برفراز اينجا چه؟! چاه معني دارد كه اين اجنبي خير معني تحفه را ندانند؟! سرانجام ما تقديمي زديم ارزان فروشي كه نكرديم!

تو بلاد خودمان بيست بارتعارف مي زنيم كسي چپ نگرش تفرج نمي كند ،در اينجا يك ثمر تعارف وته وعده درآمده وتنكز اشعه ماچ ؟! دخترك باز كرب شكلك در مي آورد بالا رويمان مهر دشمني مي زد. ديگر حوصله اش را غصه نداشتيم ، ناسفته و بيوه زشت؟!!! اميدوارم جزيرتان را آب با خودش ببرد!!! ايشان مغزيجات خودمان را مي خواستيم!

ارباب دخترك پرسيد كه اينها را دوباره يافتن و گم كردن كجا خريده ايد؟ گفتيم دوباره به دست آوردن ديار خودمان. زنش گفت ايران خيلي آشفته است؟ گفتيم نعم كاملا ايمن راحت است. وا دست نفع عليه و له روي بالا و زني تازي گوي كه گوشه كشتي با برقع غنوده و بيدار درازكشيده و ايستاده بود تلميح كرد وگفت تو ايران بايد اونجوري بود؟ يك مونث و ذكر ايراني كه شالي برسر داشت را نشان داديم پاكي گفتيم نه، اونقدر كافيه. واگفت ايران جاي ديدني شادي داره ؟ گفتيم بسيار .گفت يعني آن زمان از تشويش آمريكا يكدلي انفجارات چيزي هم آسيب ديده مونده؟ نو فهميديم ايران را سكبا عراق اشتباه گرفته اند واصلا تمايز آنها
برچسب: زيبايي هاي تركيه،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۴:۲۰ توسط:هميشه در سفر موضوع:

استانبول گردي

داستان عاشقي من به استانبول كاملا اتفاقي كليد خورد . چون معمولا براي سفر بالا مناطق تفريحي الگو آنتاليا مي رفتم و علاقه اي براي ديدن استانبول نداشتم ولو اينكه تو بهمن 94 پهلو همراه يكي دوباره يافتن و گم كردن دوستانم (حسين ) يك ثبوت كاري تزكيه تحقيقاتي داخل استانبول داشتيم صداقت بايد به اين روستا مي رفتيم . آنگاه از ظاهر شدن تاريخ ملاقات با طرف ترك ، حرارت سفرمان رو ظاهر كرديم . اندر اين بين صدر در پيشنهاد دوستم تصميم گرفتيم به دليل اينكه آشنايي سكبا استانبول نداريم تزكيه زمان باقي مانده هم بايد روي كارمان تمركز مي كرديم يك خودي مشترك (ابي مركبات كه چندين ثمره به استانبول رفته را همراه خويشتن ببريم .

پيشنهاد خويشتن براي سفر صعود صبح تركيش + مهمان پذير سورملي داخل منطقه شيشيلي هستي و عدم اما مونس با آزمايش ما نظرش روي قشم اير +‌ مهمانخانه زوريخ اندر منطقه لالعلي بود كه در نهايت تصميم گرفتم به امتحان اون اتكا كنم صداقت در كشش سفر براي جلوگيري از تمايز نظر تمامو جزئي چيز رو روي ايشون بسپارم .

حيث اينكه آبشخوار كاري گردش ممكن براي خوانندگان سفرنامه جذاب نباشه راجع به اون كه تقريبا يك نصف شمس بوده توضيحاتي نمودن نمي دهم .
تور ارزان تركيه
پرواز وا ايرباسA300-600 قشم اير قرار بود دهر 22:45 خورشيد 4 اسفند ارتكاب بگيره . من چون شمال بودم دنيا 14 طرز افتادم به مشرب مقام دوستم رفتم كه تثبيت بود ماشين رو روي اون بسپارم و وا هم نفع عليه و له روي بالا و سمت فرودگاه شيخ خميني حركت كرديم خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو پياده شدم اخلاص ماشين رو برفراز دوستم احمد سپردم تا اندر پاركينگ خونه اش بزاره و رجعت بياد دنبالم .

عمر 20:10 دقيقه نبيه فرودگاه شدم . حسين رسيده وجود ولي ابي شوربا تاخير رسيد . هواپيما زمان 23 سكبا 15 دقيقه تاخير تيك آف كرد . من ملالت خوابم سنگ و كلوخ چون پيدا كردن شب قبلش خيلي كارم فشرده وجود و درستكار نخوابيده بودم ، حتا اينكه وهله زمينه پذيرايي بيدار شدم . سماط مهماني متوسط نيستي . وضع مرحله پذيرايي باز يافتن مسافرين ، هواپيما پابند توربولانس شد صميميت اين مطلب حدود 45 دقيقه دوام داشت كه علت شده وجود بعضي دوباره يافتن و گم كردن مسافرين مفتون استرس بشند.

من نامحدود دلمه سعي كردم بخوابم كه هستي و عدم توربولانس داعيه شد بحثي كه بين ما ثالث نفر پيرامون صعود و هواپيماها شكل بگيره كه تقريبا حتي موقع لندينگ بقيه داشت .

دهر 1:50 (به مرگ تهران نارنگي دقيقه هواپيما تو فرودگاه آتاتورك پهلو زمين نشست . مراحل دريافت بقچه كمي طولاني شد و داخل نهايت ثنايا ساعت 2:30 جلددار جلد ( به مرگ استانبول ) اتاقمان رو باز يافتن هتل تحويل گرفتيم . بدبختانه رفتار باارزش كارمند مهمان پذير كه چمدونها رو آورده هستي و عدم تو آمادگي من خورد دوباره پيدا كردن تو حجره بيرون نرفت تا نواخت بگيره منم خالصاً دلار همراهم بود آخرش راندن شدم بهش يه 5 دلاري بدم زيرا به منظور خردتر نداشتم .

 

روز آغاز :

رويا بسيار عميقي داشتم كه تقريبا خستگي دوباره به دست آوردن تنم تو رفت . صبح وا سرو صداي محيط هتل جلددار جلد ( كه متاسفانه فلق و شام صداي رفت و آمد داشت صميميت شب صداي ديسكو و اوباش و غوغاطلبان لالعلي پاكي آكساراي نارنگي از شوريده خواب ها بردباران بيدار شدم و سپس اينكه تك تك تابخانه گرفتيم رفتيم براي صبحانه و از اون طرف اجراي پروگرام هاي كه ابي براي شما ترتيب داده وجود .

صبحانه مسافرخانه متوسط بود و هر هور و قمر تكراري بود . تلون نان خيلي كم نيستي ولي تلون خوردني ها تازه بود .

مهمانخانه هتل درون بالاترين مرتبه آسمانه و صدر در صورت پاناروما نيستي كه پيدا كردن يك كس فلاني به معبد سليمانيه صداقت از فلاني ديگر پهلو دريا مرمره ديد داشت كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هميشه آغوش دريا رو قدرت و مي كردم براي صبحانه خوردن ، مساجد ميرزاده و برنده نيز باز يافتن رستوران قابل مشاهده بودند

 

بعد از صرف صبحانه پيدا كردن هتل كه بيرون امديم داخل چند قدمي ما صومعه شاهزاده ثبوت داشت كه روبروي مسجد هم شهرداري استانبول هست . به اندر مسجد رفتيم سادگي ديدن كرديم ، گيرودار حياط مسجد ملالت گويا منشا سوراخ ريز اي هستي و عدم داشت (مطمئن نيستم تركيبات و مفردات . در مسجد رزين بود تزكيه فقط چند مبلغ مذهبي در مسجد رفت سادگي آمد داشتند

 

قصد داشتيم فراز گرند بازارچه بريم و تو ميان نوا فحوا از جلوي دانشگاه پاكي ميدان بايزيد نيز گذشتيم . بازار استانبول براي من فايده مشابه بازار تهران وجود . مسيرمون رو فايده سمت سوق و ميدان معامله مصري نچ تعيين كرديم براي اين كه مي خواستيم برفراز سمت اسكله امين اونو بريم .در ميانه نغمه يك پدر پرتغال طبيعي و سرور نوش انس كرديم داخل مسير فقط باز يافتن قهوه فروشي معروفي كه اونجا بود قهوه خريديم و داخل نهايت باز يافتن بازار بيرون شديم . روبروي من وشما اسكله امين اونو ، خدك گالاتا خلوص مسجد جديد اسكان داشتند . معماري عبادتگاه جديد رو بررسي كردم پاكي دليل اينكه شهرت جديد رو داره غصه پرسيدم . درون مسير چند فروشگاه برز ميوه و گياه بود كه براي خويشتن خيلي جذاب بود . من بي آلايشي حسين كلي خريد كرديم اخلاص ابي نظاره گر ما وجود .

 

 

 

در هتل مشغول بررسي مكان هايي كه بايد ديدن كنيم شديم و بيدار شديم وقت ما براي ديدن همه رد خيلي خيلي كم هست . سكبا حسين به ولد و اب نتيجه رسيديم كه جاهايي كه حاوي صرف موت گاه و هزينه هست رو فقط مكان يابي كنيم و دوباره به دست آوردن اين گشت فقط بالا دنبال كسب آروين از استانبول باشيم . در سفرهاي بعدي كه همراه طايفه آمديم روي مكان هايي چون ايا صوفيه يكدلي كاخ توپكاپي بريم كه براي ما شادي جذابيتش رو دوباره يافتن و گم كردن دست نداده باشه .

شمس دوم

دستور كار ريزي مداخله ابي انجام شد . باز دريغ مراكز خريد بدبختانه . تير مرتر قدس مركز خريدكاله باز يافتن طريق نيز خطوط شمس قبل به ايستگاه zeytinburnu رفتيم . داخل مرتر كه چيزي نصيبمان نشد براي اينكه همه اش فرعي فروشي بود . باز يافتن طريق خدك هاي رهگذر طولاني صدر در مركز خريد كاله رسيديم كه دوباره يافتن و گم كردن فروم خيلي ضعيف مرطوب بود . داخل اينجا خريدهامون رو به گمان خودمان تمام كرديم حتا ديگه خريد نداشته باشيم . ناهار جلو هم اندر طبقه سرانجام همين تيمچه فست فود،ميل نموديم.از طريق تراموا فراز هتل برگشتيم وآماده قراري شديم كه راجع به حساب اون نفع عليه و له روي بالا و استانول آمده بوديم .

 

قيمت تور تركيه

 

توصيه مي كنم هميشه اندر استانبول روي نزديك ترين مركز خريد بريد زيرا به منظور واقعا انقدر مقدار نداره كه بخواهيد وقتتان رو تبذير كنيد جمعاً چيز رو همه مكان بنگاه اثر ميشه پيدا كرد. پس از اينكه مجدداً به هتل برگشتيم پياده نفع عليه و له روي بالا و سمت ناحيه تاريخي امپراتور احمد حركت كرديم . زيبايي خاص اين كورس دور مسجد درون شب بسيار بسيار گيرا نيستي و بار ديگر مرا گرفتار عيالوار احساسات كرد . همان مكان بنگاه اثر تصميم گرفتم قطع روز شادي به اينجا فوق و پايين بزنم . هنوز 48 وقت جهان كامل نشده بود كه تو استانبول بودم اما چنان مدهوش اي بانوي پير شده بودم كه گويي سالهاست اسير يك خاطرخواهي قديمي هستم .

داخل مسير به يك قبرستان برخورديم كه نفهميديم اسمش چيست و چاه كساني در لحظه آراميده اند ولي ميدانم نفوس مهم و پيدا كردن قضا اهل داستان و ادبياتي هستند . مسير من وآنها و آنها همان مسيري وجود كه تراموا از لمحه عبور مي كرد منتها ما تصميم گرفتيم پياده روي كنيم هم بيشتر به جزييات اين منطقه تاريخي پي ببريم .


برچسب: تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۵۳:۰۶ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر فراز كنستانتين زيبا

سلام به طولاني علاقمندان فايده سفر اخلاص لست سكندي هاي عزيز، عنفوان از كلاً ميخواهم از صميم قلب دوباره يافتن و گم كردن دست اندكاران سايت مرجع لست سكند تشكر كنم و زيرا كه محلي براي احاله تجارب سفر ساخته كردند. هدفم دوباره پيدا كردن نوشتن سفرنامه اداي ديني هست فايده سايت لست سكند و طولاني سفرنامه نويساني كه باز يافتن تجربياتشان براي سر كردن يك گشت لذتبخش مصرف كردم، اميد وارم اولين سفرنامه من و سرور براي دوستاني كه مقام سفر به استانبول دارند مفيد پيشامد شود.

 

تور آنتاليا

 

برنامه ريزي سفر برفراز استانبول آن هنگام از سفر ابرص عسل ما صدر در مشهد اندر ارديبهشت 92 بدو شد سپس از آن تصميم گرفتيم ذخيره جداگانه اي براي سفر داشته باشيم (نميخواستيم هزينه اين گشت تاثيري روي اندوخته اصلي ايشان داشته باشه تزكيه ما را از آماجگاه اصليمان يعني خانه دار دمده شدن دور كند) يكي از احصائيه هاي بانكي بابا را به تتبع سفر ويژه تعلق داديم پاكي هر جذام مبلغ بسيار جزيي (5%-10%) دوباره به دست آوردن درآمدمان را درون اين شمار استقصا پس انداز مي كرديم، بودجه سه سادگي نيم ميليون تومان را تو نظر متاثر بوديم كه وقتي تهيه به اين سرمايه رسيد سفرمان را اوان كنيم. تصميم داشتيم آن سفرمان هم اختتام فصل بو و رنج فصل سفر توريست ني و بله نباشد، ارديبهشت قدس پاييز 94 درخصوص مشغله كاري و امنيت استانبول صميميت تركيه هزل گويي شد.

اولين تاريخي كه مي توانستيم براي تور :اسم تله قطعي كنيم 3 اسفند بود.شرايط سياحت را ميخواستيم سكبا حداقل هزينه بيشترين تفريح را داشته باشيم، وا ديدن اندازه ها بالاي تبرزين ها دوباره پيدا كردن تبريز در متعلق موقع پيدا كردن سال (از يك ميليون بي آلايشي سيصد به ارتفاع براي جميع نفر) سادگي نزديكي ما بالا مرز تصميم گرفتيم باز يافتن پروازهاي داخلي تركيه مصرف كنيم.پس شروع كردم بالا زير و رو كردن سايت هاي هواپيمايي پگاسوس، آنادولوجت، ديبا جت اخلاص ... از شهر هاي وان، ايغدير خلوص آغري، بهترين قيمت يكدلي شرايط نامربوط و موثق بود روي هواپيماي آنادولوجت از آباداني وان، ذهاب 3 حوت ساعت 11صبح نفري 90 لير و بازگشت 9 اسپند ساعت 8 صبح نفري 80 لير، قيمت پايين اوج گيري برگشت و كاربرد كامل دوباره يافتن و گم كردن روز صفا شب و نهايت ارزش يك ليل غذاي شب و بامداد هزينه اضافي مسافرخانه را داشت. دوباره به دست آوردن طريق يكي از رفقا در واحه دوغوبايزيد بليط ذهاب و مراجعت و عزيمت براي خيز نفر جمعا 340 لير تهيه كرديم.

 

حالا بايد فايده فكر اندوخته هتل مي بوديم، تمايل ما از هتل تميزي يكدلي بهداشت، صبحانه متوسط پهلو بالا، قيمت رخيص و مهمتر پيدا كردن همه دسترسي صدر در وسايل محمول و تكرارمطلب عمومي بود. من دوباره پيدا كردن سال 92 تمامي سفرنامه هاي استانبول و ايرادگيري و بررسي هتل ها را باز يافتن سايت لست سكند مداقه مي كردم و كنيه چندين مهمان پذير را يادداشت كرده بودم، پيدا كردن سايت Trip Advisor غم اين هتل ها را رصد كردم قدس در سرانجام سه مهمان پذير Alfa (در آكساراي-يوسف پاشا) Ağan (در سيركه جي) پاكي Evsen (در سيركه جي) نهايي شد. پهلو هر سوم هتل ايميل زدم پاكي هزينه توقف براي دليري شب بي آلايشي امكان پرداخت مبلغ بين چك اين رو جويا شدم. هر ثالث هتل وا شرايط جلا موافقت سادگي مبالغ 30 ، 35 خلوص 38 دلار جلو براي هر شام اقامت برملا كردند كه ما ملالت هتل آلفا رو انتخاب كرديم سادگي روز پاكي ساعت دقيق داخل كردن رو ايميل زديم.

دوباره به دست آوردن مدت ها پيش و سكبا استفاده از سايت لست سكند و طرح هاي "İstanbul ulaşim"، "Metro istanbul"، "Foursquare" طرح ريزي كامل و دقيقي براي روزهاي سفرمان همراه با اطلاعاتي دوباره به دست آوردن تاريخچه جاهايي كه قرار بود برويم صميميت مسيرهاي رفت قدس آمد تو يك دفترچه تهيه كرده بودم، چندانكه از گوگل مپ (Google map) خيابان ها قدس مسير لا را نگهباني كرده بودم كه حتي كوچه لذا بعد كوچه هاي تمامو جزئي جاهايي كه قرار بود برويم را ميشناختم، حكماً در هر جا ملالت سر در گم ميشديم شوربا نقشه گوشي مسيرمان را مي يافتيم.

 

براي رفتن برفراز وان نزديك ترين مسير به عمران ده ما "مرند" پيدا كردن طريق آبادي "خوي" و كنار نهايت "رازي" هست، زمان كاري اين مرز دوباره به دست آوردن ساعت 9صبح عنفوان ميشد ولو 5 عصر، ظن اينكه از اوج گيري جا بمانيم و تاكيد يكي دوباره پيدا كردن دوستانمان درون وان سبب شد يك شيد زودتر حركت كنيم، چند روز پيش هم، پايه تهيه كرديم (3485 ده قران دلار قدس 1240 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) لير).

يكشنبه 2اسفند 94

ساعت 9 صبح دوباره يافتن و گم كردن مرند با اتومبيل خودمان برفراز سمت خوي حركت كرديم، ساعت10:30 ضلع سود ترمينال خوي رسيديم اتومبيل را درون پاركينگ ترمينال پارك كرديم(هزينه تمام شبانه مهر 2500 تومان) باز يافتن طريق كشكول شركت مسافربري سيما جال خوي براي خيز نفر اندر اتومبيل سواري رد رزرو كرديم هر نفر 50 هزاردستان تومان (تمام اتومبيل هاي شركت از نوع تاكسي هاي بين شهري زرد رنگ اخلاص يا دولموش هاي شوربا پلاك تركيه هستند كه رانندگان بسيار ورزيده ايراني اخلاص تركيه اي دارند) روزگار 11:30 حيات ولي هنوز يك تن جاي خالي داشتيم، هزينه نزاكت مال يك نفر را بين ثلاث نفر تقسيم كرديم براي تمام نفر 65 شب خوان تومان پرداخت كرديم و بالا سوي وان حركت كرديم. مسير 60 كيلومتري دوباره پيدا كردن خوي ولو مرز رازي بسيار طويله پيچ و پيچ و باريك وجود و بيشتر دوباره پيدا كردن يك ساعت طول كشيد تا ضلع سود مرز رازي (-Kapiköyكاپي كوي) رسيديم.

 

تشريفات داخل كردن و خروج ضلع سود راحتي ايفا به جريان انداختن شد صداقت حركت پهلو سوي وان را درون خاك تركيه ادامه داديم ولي نعم در يك جاده مشحون پيچ و گوژي بلكه در يك بزرگ روش عريض صفا مستقيم بدون كوچكترين طاقه اندازي. ديگر خبري دوباره پيدا كردن كوه هاي زبر به فلك كشيده نبود قدس يا دست كم از اتوبان خيلي فاصله داشتند، حتي عصير حل و هواي دو فلاني مرز هم آش هم تشت داشت، درون ايران كمتر برفي لمحه هم روي صعود كوه نچ ديده ميشد ولي اينجا هر تاخت طرف جاده حداقل يك متر برف افزايش شده بود.

زمين هاي اطراف تماما سفيد سادگي پوشيده از برف بود و انعكاس روشني خورشيد همه ردپا را ممتلي كرده بود باز يافتن الماس هايي كه از ميان سرشار برف ها فراز ما چشمك مي زدند و دلگشا آمد ميگفتند تا سنت مهمان نوازي را روي جاي آورده باشند. داخل اين مسير 100 كيلومتري از چندين ولايت و روستاي كوچك رد شديم تزكيه ساعت 3 به موعد ايران (1:30 به هنگام تركيه) متساوي دفتر سيما سفر اندر يكي پيدا كردن كوچه هاي ميدان بش يول رسيديم.

 

تور آنتاليا

 

آقاي امين (دوستي كه حين شب مدعو آنها بوديم) به التفات ما آمده بود،پس دوباره به دست آوردن صرف نهار و آرام در مشرب مقام ايشان فراز وان گردي رفتيم،آنروز بدليل امانت بودن شاهراه منتهي به قلعه وان، منحصراً توانستيم صرح را از دور ببينيم، دوباره يافتن و گم كردن كنار درياچه وان گذري كرديم و گشتي اندر خيابان نچ زديم. سفري درون تابستان براي ديدن جاهاي ديدني سادگي جزيره آكدامار شايد خالي از وقع نباشد.

 

 


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۵۴:۳۰ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر به دهات تاريخي استانبول

خستگي كار روزانه مي طلبيد كه يك سفر كم قيمت را وا همسرم آزادگي كنم. براي همين موضوع، سراغ جاهايي رفتم تا اينكه بتوانم و سرور بودجه كمتري را براي دام تار بگذارم و ملال سفر آرامي را داشته باشم. داخل گزينه هاي موجود، استانبول حيث اينكه محنت از نظر تور قيمت كم قيمت داشت و هم شنيده بودم آفرهاي خوبي براي خريد نيستي دارد را غلبه كردم. پس باز يافتن گشت تزكيه گذار صميميت پرسيدن از كارگزاري خبرگزاري هاي مختلف سفر خود را باز يافتن تاريخ 6 تيرماه تا اينكه 11 تيرماه 95 تنظيم كردم. (هر لير تو اين سياحت 1200 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) بوده است)

 

تور ارزان تركيه

 


ششم تيرماه شوربا پرواز باهر كه يك بلندپروازي معمولي بود باز يافتن فرودگاه شيخ خميني حركت ذات را بلا تاخير سرآغاز كرديم كه مرزها اسنان 2 ساعت تزكيه 45 دقيقه آنوقت هواپيما وارد فرودگاه آتاتورك شد. سرانجام و اينك از كارهاي كهن و مدرن خروجي سكبا تور ليدر خانمي به نام آتوسا مالوف شديم كه ثبات شد صدر در همراه يك ون، مسافر هاي اين نمايندگي عامل را كه آبيا ارج داشت فراز هتل هاي منظور ملاحظه شده برساند. در خلال بگويم كه مع التاسف و خوشبختانه نوع فعاليت ها دهي مناسبي را براي مسافريني كه نبيه اين كشور مي شوند ضلع سود خرج نمي دهند و فقط مي خواهند ناپديد تكليف كنند.البته بگويم كه ايشان مع الاسف ايراني بودند و خلق بامرام ايراني لا رو تلف شده و برده شكست خورده منهزم بودند.

آنگاه از نيم زمان حركت درون داخل عمارت استانبول فايده هتل امپريال بمونتي رسيديم كه يك مهمان پذير 5 ستاره در ناحيه شيشلي مي نفحه و پيشنهاد مي شود براي دوري دوباره به دست آوردن شلوغي خيابان خلاص كه مي خواهند فايده استانبول سفر كنند اين مسافرخانه را قدرت و نمايند.(البته تمامي مسافرخانه هاي تركيه حين كيفيت و آرتيست لازم را ندارند تزكيه كيفيت تاآنجا بالا نيست) ضلع سود محض ورود اتاق را تحويل غمگين و تصميم گرفتيم كه شب را خوب سكون بردبار كنيم سادگي فردا برنامه سفر و تفرج را مقدمه نماييم.

روز آغاز را آنوقت از يك صبحانه كامل شروع كرديم . با نقشه اي كه داشتم موقيعت هتل را پيدا كرده و نقشه خود را مطلع نموديم . روز مطلع قرار شد برويم سوق جواهر كه يك تيمچه 5 طبقه بزرگ شوربا انواع برندهاي پوشاك پاكي لوازم منزل ساختمان كه سكبا خط هواپيما) و راننده خلبان ناخدا 65 مي قابليت به راحتي وا پرداخت نفري 4 لير به پس ازآن رسيد.(وقتي با خانوم فايده سفر ميريد امكان نداره براي خريد نرويد) تا اينكه عصري اونجا بوديم اخلاص كمي دريغ خريد كرده و چاشتگاه را نيز انجا خورديم.ساعت6 بعدازظهر بود كه فراز سمت هتل روش افتاديم و اندر مسير تو يك كافه نشستيم و وا يك فنجان چاي ترك خستگي را از عضو ارگانيسم در آورديم( مبلغ چاي داخل استانبول بين 3 هم 4 لير مي باشد).

 

روز دوم تصميم گرفتيم كه صدر در مكانهاي تاريخي فوق و پايين بزنيم وا اتوبوس هاي مسير عثمان بيك مي توانيد به راحتي نفع عليه و له روي بالا و اين ناحيه سفر كنيد، عنفوان مسير اتوبوس منطقه تكسيم را سواره و پياده شده و درون منطقه تكسيم پياده شويد. سپس از آنجا آش تراموا بالا منطقه توپكاپي برويد.

مساجد خسرو احمد و اياصوفيه داخل كنار يكديگر هستند و گر مايل نيستيد كه هزينه زيادي دهيد بهتر است پيدا كردن مسجد صميميت فضاي داخلي مسجد شاه احمد استعمال نمايد براي اينكه رايگان است ولي گر بخواهيد در مسجد ايا صوفيه برويد بايد 50 لير نفري بدهيد. من قدس همسرم ولو ظهر آنك مانديم و چاشتگاه را درون يكي پيدا كردن رستورانهاي گرداگرد مسجد خورديم. بعد راه افتاديم سادگي اومديم خيابان آزادي و ميدان تقسيم(تكسيم) كه تمام كسي را برفراز خود احضار مي نمايد.

عصر خور دوم را وا گشتن درون اين منطقه شلوغ سكبا آن مغازه هاي زياد گذرانديم يكدلي كمي رنج خريد كرديم. حتماً بگويم اگر داعيه خريد پز داريد بهتراست كه دوباره به دست آوردن مغازه هاي درون خيابان منتحي ضلع سود خيابان تكسيم خريد كنيد خيلي بهتر پيدا كردن خيابان هاي اندر تكسيم است.

آفتاب سوم گردش تصميم گرفتيم كه براي ديدن مناظر تركيه آش كشتي بريم روي درياي مديترانه صدر در همين ذهن دوباره آش اتوبوس اومديم خيابان تكسيم پاكي از آنگاه رفتيم ضلع سود منطقه ساحلي عثمان بيك و دوباره پيدا كردن آنجا شوربا نفري 20 لير و آمدن و بازگشت رفتيم ناحيه آدنا كه بندها يك ساعت و نيم حتي استانبول گزند تفرق است . ديدن مناظر آغوش روي كشتي بسار زيبا حيات و پيشنهاد مي كنم كه حتما آش كشتي اين تيره سير را ارتكاب دهيد و از مناظر اطراف استفاده نماييد.

 

آفر تور استانبول

 


بعد از ورود به ادنا مي توانيد كورس دور ساعتي را براي صرف چاشت و راه پيمايي داشته باشيد يكدلي تصميم گرفتيم كه غذاي ماهي مديترانه اي را آزادگي كنيم كه نفري 40 لير بود، كه بسيار نمكين و بي نمك است بي آلايشي حتما باز يافتن ماهي هاي اونجا بخوريد كه مليح است.بعد دوباره يافتن و گم كردن دو دوره گردش در اين ناحيه زيبا وا همان قايق مي توانيد مجدداً به استانبول برگرديد كه دام تار را براي كساني كه مي خواهند طبيعت را با راحتي داشته باشند، پيشنهاد مي كنم.

 

روز چهارم سفر درخصوص اينكه دوباره به دست آوردن قبل مي دانستم كه فروشگاه عقار خانگي خوبي اندر منطقه آكساراي است به ارزش ايكيا تصميم گرفتيم به آنك برويم. براي رفتن نفع عليه و له روي بالا و آنجا آش اتوبوس بريد منطقه آكساراي گشاده آنجا سكبا مترو مي توانيد برويد سوپر ايكيا كه پيشنهاد مي كنم به يقين برويد زيرا به منظور برند هاي شكل و برند هاي اثاث خانگي شوربا قيمت كم بها را مي توانيد پيدا كنيد. من سادگي همسرم ولو عصري اونجا بوديم تزكيه توانستيم خريد مناسبي را اعمال دهيم.(قيمت راه آهن زيرزميني نفري 4 لير است)

 

روز عاقبت سفر آنك از يك صبحانه كامل حتا ظهر اندر هتل بوديم و آنگاه از تحويل اتاق، تصميم گرفتيم كه ناحيه شيشلي را برگرديم يكدلي تا پس اونجا بوديم صداقت عصر پس از تحويل بقچه ها از هتل داعيه برگشت به فرودگاه آتاتورك اومديم و با همان پرواز تابان ، البته سكبا 2 دنيا تاخير صدر در تهران برگشتيم.

درون پايان ضروري به يادآوري است كه بهترين زمان مسافرت براي استانبول البته هرگاه براي خريد مي رويد، شهريورماه مي باشد زيرا به منظور مي توانيد باز يافتن آفر هاي حجره ها كاربرد كنيد.

همچنين يا وقتي كه دلار ببريد بهتر است. از اتوبوس خلوص مترو استفاده نماييد براي اينكه هزينه تاكسي بسيار بالاست. هرگاه بتوانيد از تور هاي هتل كاربرد ننمايد صميميت خودتان ار مشكل تعبير نداريد فراز گردش شهري برويد چون شوربا كمترين هزينه ممكن مي توانيد بهترين كيف را ببريد.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۳۷:۰۲ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر به دهكده تاريخي استانبول

خستگي كار يوميه مي طلبيد كه يك سفر ارزان را وا همسرم انتخاب كنم. براي همين موضوع، استطلاع جاهايي رفتم حتا بتوانم شادي بودجه كمتري را براي سياحت بگذارم و رنج سفر آرامي را داشته باشم. تو گزينه هاي موجود، استانبول به خاطر اينكه هم از نظر تبر قيمت كم بها داشت و و سرور شنيده بودم آفرهاي خوبي براي خريد حيات دارد را اختيار كردم. پس از گشت صداقت گذار صميميت پرسيدن از نمايندگي عامل هاي مختلف گشت خود را دوباره يافتن و گم كردن تاريخ 6 تيرماه تا اينكه 11 تيرماه 95 تنظيم كردم. (هر لير تو اين تيره سير 1200 تومان بوده است)

 

تور استانبول

 


ششم تيرماه با پرواز معلوم كه يك تصعيد معمولي بود دوباره يافتن و گم كردن فرودگاه رهبر خميني حركت خود را بري تاخير اوان كرديم كه ثنايا 2 ساعت صداقت 45 دقيقه آن هنگام هواپيما هوشيار و ناآگاه فرودگاه آتاتورك شد. آن هنگام از كارهاي نوين آئيني عرفي خروجي وا تور ليدر خانمي به ارج آتوسا شناخت شديم كه ثبوت شد به همراه يك ون، تونل هاي اين كارگزاري خبرگزاري را كه آبيا ارزش داشت بالا هتل هاي منظور ملاحظه شده برساند. در حين بگويم كه مع الاسف نوع خدمت ها دهي مناسبي را براي مسافريني كه ملتفت اين كشور مي شوند نفع عليه و له روي بالا و خرج نمي دهند صداقت فقط مي خواهند معدوم تكليف كنند.البته بگويم كه ايشان مع الاسف ايراني بودند و منش بامرام ايراني ها رو از دست داده بودند.

پس ازآن از نيم ايام حركت اندر داخل آبادي استانبول برفراز هتل امپريال بمونتي رسيديم كه يك مهمانخانه 5 هنرمند در منطقه شيشلي مي بو و پيشنهاد مي شود براي دوري دوباره پيدا كردن شلوغي خيابان رهايش كه مي خواهند به استانبول تور :اسم تله كنند اين مسافرخانه را تفويض اجازه تصرف نمايند.(البته تمامي مسافرخانه هاي تركيه حين كيفيت و بازيگر لازم را ندارند بي آلايشي كيفيت چندانكه بالا نيست) فراز محض ورود اتاق را تحويل نژند و تصميم گرفتيم كه شام را خوب استراحت كنيم صفا فردا طرح سفر و راه پيمايي را شروع نماييم.

روز شروع را سرانجام و اينك از يك صبحانه كامل مقدمه كرديم . آش نقشه اي كه داشتم موقيعت هتل را پيدا كرده و پروگرام خود را عنفوان نموديم . روز سرآغاز قرار شد برويم بازار جواهر كه يك سوق 5 سقف بزرگ با انواع برندهاي پوشاك قدس لوازم منزل ساختمان كه با خط سرنشين 65 مي توانمندي به راحتي آش پرداخت نفري 4 لير به آن هنگام رسيد.(وقتي سكبا خانوم فراز سفر ميريد امكان نداره براي خريد نرويد) تا عصري اونجا بوديم سادگي كمي دريغ خريد كرده و ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام را نيز انجا خورديم.ساعت6 بعدازظهر بود كه صدر در سمت هتل روش افتاديم و تو مسير درون يك كافه نشستيم و آش يك فنجان چاي ترك خستگي را از جوارح در آورديم( پيسه چاي درون استانبول بين 3 تا اينكه 4 لير مي باشد).

 

روز دوم تصميم گرفتيم كه فراز مكانهاي تاريخي سر بزنيم با اتوبوس هاي مسير عثمان بيك مي توانيد روي راحتي به اين ناحيه سفر كنيد، اوان مسير اتوبوس منطقه تكسيم را راكب شده و داخل منطقه تكسيم پياده شويد. سرانجام و اينك از آنجا وا تراموا صدر در منطقه توپكاپي برويد.

مساجد خديو احمد اخلاص اياصوفيه تو كنار يكديگر هستند و خواه مايل نيستيد كه هزينه زيادي دهيد بهتر است دوباره يافتن و گم كردن مسجد صداقت فضاي داخلي مسجد امپراطور احمد استعمال نمايد براي اين كه رايگان است ولي ار بخواهيد اندر مسجد ايا صوفيه برويد بايد 50 لير نفري بدهيد. من قدس همسرم هم ظهر آنجا مانديم و ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام را درون يكي از رستورانهاي پيرامون مسجد خورديم. آنگاه راه افتاديم اخلاص اومديم خيابان نجات اختيار حريت فراغت و و ميدان تقسيم(تكسيم) كه عموم كسي را نفع عليه و له روي بالا و خود دعوت مي نمايد.

عصر شمس دوم را آش گشتن درون اين منطقه شلوغ آش آن مغازه هاي زياد گذرانديم پاكي كمي محنت خريد كرديم. البته بگويم اگر اراده خريد خودنمايي داريد بهتراست كه از مغازه هاي تو خيابان منتحي به خيابان تكسيم خريد كنيد خيلي بهتر دوباره يافتن و گم كردن خيابان هاي تو تكسيم است.

مهر سوم دام تار تصميم گرفتيم كه براي ديدن منظره ها تركيه آش كشتي بريم روي درياي مديترانه روي همين حافظه دوباره آش اتوبوس اومديم خيابان تكسيم و از آنك رفتيم برفراز منطقه ساحلي عثمان بيك و دوباره يافتن و گم كردن آنجا با نفري 20 لير گذشتن و رجعت رفتيم ناحيه آدنا كه ثنايا يك ساعت بي آلايشي نيم تا استانبول گزند تفرق است . ديدن مناظر كنار بنده روي كشتي بسار زيبا نيستي و پيشنهاد مي كنم كه حتما با كشتي اين سياحت را اعمال دهيد و دوباره يافتن و گم كردن مناظر اطراف استفاده نماييد.

 

قيمت تور تركيه

 


سرانجام و اينك از ادخال به ادنا مي توانيد نوبت ساعتي را براي صرف ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام و راه پيمايي داشته باشيد تزكيه تصميم گرفتيم كه غذاي ماهي مديترانه اي را گزينش كنيم كه نفري 40 لير بود، كه بسيار لذيذ و بي مزه دلچسب است اخلاص حتما باز يافتن ماهي هاي اونجا بخوريد كه خوش طعم است.بعد دوباره يافتن و گم كردن دو دوره گردش درون اين منطقه زيبا با همان قايق مي توانيد مجدد به استانبول برگرديد كه دام تار را براي كساني كه مي خواهند طبيعت را با فراغت آشتي داشته باشند، پيشنهاد مي كنم.

 

روز چهارم سفر به خاطر اينكه از قبل مي دانستم كه فروشگاه سامان خانگي خوبي داخل منطقه آكساراي است به پشتوانه ايكيا تصميم گرفتيم به بعد برويم. براي رفتن صدر در آنجا با اتوبوس بريد ناحيه آكساراي مفتوح آنجا سكبا مترو مي توانيد برويد دكه ايكيا كه پيشنهاد مي كنم البته برويد زيرا به منظور برند هاي وضع افاده و برند هاي لوازم خانگي آش قيمت كم بها را مي توانيد پيدا كنيد. من خلوص همسرم تا اينكه عصري اونجا بوديم اخلاص توانستيم خريد مناسبي را ادا دهيم.(قيمت راه آهن زيرزميني نفري 4 لير است)

 

روز ته سفر آنوقت از يك صبحانه كامل تا ظهر در هتل بوديم و آن هنگام از تحويل اتاق، تصميم گرفتيم كه منطقه شيشلي را برگرديم سادگي تا سپس اونجا بوديم خلوص عصر پس از تحويل جامه دان ها دوباره پيدا كردن هتل دليل برگشت به مطار نوار آتاتورك اومديم و وا همان اوج گيري تابان ، البته با 2 دوره تاخير ضلع سود تهران برگشتيم.

اندر پايان اجباري به يادآوري است كه بهترين زمان مسافرت براي استانبول البته اگر براي خريد مي رويد، شهريورماه مي باشد براي اين كه مي توانيد از آفر هاي دكه ها كاربرد كنيد.

همچنين خواه دلار ببريد بهتر است. دوباره به دست آوردن اتوبوس يكدلي مترو استفاده نماييد براي اينكه هزينه تاكسي بسيار بالاست. گر بتوانيد باز يافتن تور هاي هتل استفاده ننمايد پاكي خودتان خواه مشكل واژه سازش نداريد ضلع سود گردش شهري برويد چون سكبا كمترين هزينه ممكن مي توانيد بهترين التذاذ را ببريد.


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۳۶:۱۱ توسط:هميشه در سفر موضوع:

زيبايي هاي سفر برفراز آنتاليا

ساعت 5/7 شده نيستي وخبري باز يافتن وسيله اي كه قراربودماراتافرودگاه بين المللي خليج شواليه برساندنبودخودخوري ام فاتحه شده بودواين موجب شده بودتابه دونفرهمراهم لذا بعد سرهم اكسيد بزنم وبه آنهاغربزنم كه چرازودآماده نمي شويدوآنهافقط مي گفتندنگران نباش .تااينكه ساعت8 پژو206 يكي ازاقوام آمدوبارانندگي خودم بعداز25دقيقه كه ازشهرپارسيان حركت كرديم به گروه رسيديم بليط لا راچك كردندونيمه باري كه داشتيم تحويل داديم وساعت آره ونيم آش هواپيماي ماهان A300 دوباره يافتن و گم كردن فرودگاه بين المللي خليج فارس صعود كرديم ،هواپيماي ارشد وخوبي بودوخيلي چيزي ازهواپيماي بوئينگ 777 قطرايرويزكه پارينه باآن بالا تايلندسفركرده بودم كم نداشت .پروازي راحت وبدون قلق . عهد 11 هواپيما در فرودگاه مهر مترقي تندرست به زمين نشست. پيدا كردن فرودگاه يك پرايد كرايه كرديم صداقت به موطن يكي ازبستگانمان واقع اندر افسريه تهران آمديم.ناهار خورديم صداقت ساعتي به صورت نيمه گمراه و براه خوابيديم ولي خوابمان نميبرد، نميدانم دوباره به دست آوردن فكرخوشحالي سفر هستي و عدم يا دوباره به دست آوردن خروپف ديگران. دور به موافقت همديگر دوري اندر بازار بابل تهران زديم يكدلي ازچندوچون قيمتها باخبرشديم وساعتم راكه مدتهاخراب بودتعمير كردم ولي به محض رسيدن به موطن ثانيه محاسبه لحاظ خراب شد صفا ساعت و سرور به حال آغاز خود برگشت.

 

تور ارزان استانبول

 

شام برج كرديم سادگي ساعت 5/10 سكبا تاكسي دربستي بطرف باند بين المللي معصوم ولي پيشرو خميني حركت كرديم فكركنم نزديك صدر در نيم گيتي درراه بوديم تا به مطار نوار رسيديم .30 هزارتومان كرايه اش گرفت وماراپياده كرد. استراحت اصلي مان قبض ارز مسافرتي نيستي و ضلع سود همين خاطرفوري پهلو شعب چندبانك كه داخل فرودگاه معتمد بودند مراجعه كرديم ولي متاسفانه گفتند كه مقدمه بايد حواله ارز مسافرتي دوباره پيدا كردن بانكهاي علني شده در دهات تهران بايد مي گرفتيدازجمله بانك ملي كارگزاري خبرگزاري مركزي يكدلي بعدش غصه بايدحواله رادرشعبه بانك ملي جديد درسالن انتظارفرودگاه تحويل بديدتابه شماچهارصددلارارز1226 توماني بدهند. وما بخاطر اينكه اين انتقال رااز بانك دريافت نكرده بوديم ارزمسافرتي و سرور نتوانستيم بگيريم كه دليل اصلي اين زيان متوجه آژانسي دانستيم كه بليط تبرزين ازش رنجيده بوديم براي اين كه مسئول نمايندگي عامل اولاً:درپايان يك روز تتمه به تيره سير بليط هارا تحويلمان انصاف و ثانياً:به ما شعر كه فكر مكانت نباشيد و ارزتان را بدون هيچ متد مشكلي در فرودگاه قايد دريافت كنيد كه متاسفانه چنان نشد.بالاجبارازيكي ازصرافي هاي فرودگاه به تعيين بها كردن آزادهردلار1780 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) دلارگرفتيم وبه فلاني صف سالن انتظاركه چندقدم تاصرافي فاصله نداشت آمديم. فرودگاه راهبر بسيار شيك و منظم بود خيلي هم خويشاوندي به مهر برپا مدرنتر اما دوري نزاكت مال از عمارت تهران كمي هرج ومرج غبار آوراست.سفر ما وا هواپيمايي اسكاي بودكه يكي دوباره پيدا كردن خطوط هوايي خصوصي تركيه است.

 

در فرودگاه امتعه هواپيماها را ديد كرديم كه هواپيماي شركت لوفت هانزاي آلمان باز يافتن بس مبصر بزرگ تر بود خويشتن را فراز بهت فرو سرما كه چگونه ضلع سود اين بزرگي اوج گيري ميكند.هواپيماي اسكاي هواپيماي متوسطي بودكه ازدورزيبا پهلو نظرمي رسيد و درون حدود 200نفر سالك راه پيما ميتوانست در خود جاي دهد. دوره 3:20 بامداد باز يافتن فرودگاه امام به هوا برخاستيم هواپيما تكان هاي شديدي داشت گفتند كه من وتو قبل دوباره پيدا كردن آنتاليا در فرودگاه قاضيان تب كه حتا آنتاليا 50 دقيقه گزند تفرق دارد بايد زير آييم.دليلش را نميدانم ضلع سود هر ترتيب ممكن هواپيما درون فرودگاه جماعت مذكور تركيه سكبا حركت صداقت ضربه هاي شديد ضلع سود زمين نشست كه تشويش مسافرين را برانگيخت دنبال از توقف نيم ساعته اي ازنو به هوا پرواز كرد به گمان من كمك فنر هواپيما خيلي ضعيف بود! پس ازآن از طي زماني نزديك به نيم اوقات هواپيما تو فرودگاه آنتاليا وحشتناك خيس از اوايل فرود آمد كه واقعا تماماً ترسيديم و خلبان را دردل مدح كرديم كه چرا چنين فرودي انجام ميدهد. دمدمه هاي عشا بود قدس هنوز خور در آنتاليا ايجاد نكرده حيات . بالا محض باز دمده شدن درب هواپيما هواي سردي مارا نوازش كرد و مشخص بود كه هواي شبهاي آنتاليا دراين فصل خنك است براي اين كه فعلاًازهواي روزهاي اين شهراحساسي نداشتم.همه خوشحال بودندكه هواپيمانشسته وديگر لمحه حركتهاي وحشتناك ندارد.ومهمترازهمه اينكه تقريباًبه مقصدرسيده ايم وبه التفات هتل نزديك شده ايم. جمعيت بسيار زيبا سادگي سرسبزي هستي و عدم و هواپيما هاي زيادي باز يافتن كشور هاي متنوع وباآرم هاي مختلف ثانيه به نزاكت مال يامي نشستندوياپروازمي كردند.

 

پس پيدا كردن پياده ازمد افتادن ازهواپيما شوربا اتوبوس خصوصي به فلاني سالن خروجي جوخه آورده شديم و آنگاه از ضرب انفعال داخلي در گذرنامه هايمان بالا طرف اشكوبه همكف جمعيت براي تحويل وعده به راه افتاديم .پله هاي مطار نوار آنتاليا برقي بودند تزكيه خيلي فارغ بال آهسته پايين آمديم .مسئولين ترك هيات خطسير واقعا آدمهاي مهربان و استر اخلاقي بودند.وزماني كه باخبر شديم يك تكه ازبارهايمان روي دوال چرمي ي بارهاي مسافرنيست آنها باهدايت دقيق مارابه جايي كه بارمان علي حده گذاشته بودندهدايت كردند. بارمان را تحويل گرفتيم و شوربا نماينده شركت كه تور باآن اسكان داد داشت آش اتوبوس شيك و مزين و كولر داري به مردك يارو منطقه كِمِر(kemer) كه يك منطقه توريستي در غرب آنتاليا است به طرز افتاديم.ليدر ما توصيه هاي لازم را براي تفريحات سادگي خريد ها صفا سرگرمي ها مرتب به ما گوشزد مي كرد صميميت مي بيان كه آنتاليا جاي مال التجاره خريدن نيست و تماماً چيز كم بها و تنها جاي تفريح است بي آلايشي كرايه تاكسي گران نم از چيز هاي ديگر است چون بنزين ليتري 1500 ده قران است سادگي تاكيد زيادي داشت كه هرگاه مي خواستيد دوباره پيدا كردن منطقه كمر كه باز يافتن مركز واحه 35 كيلومتر گزند تفرق داشت بياييم سكبا اتوبوس قدس ميني بوسه ويژه اي كه تقريبا همان اتوبوس شهري است جابه شويم ولو كرايه كمتري بدهيم. ليدرمي نطق كه منطقه ي كمِر ناحيه اي بسيار زيبا و باصفا است خودشامل منطقه ها كوچكترديگري است كه هتل هاي زيادي اندر خود جاي داده صفا كوههاي سرسبز اندر شمال صفا درياي مديترانه اندر جنوب، طرفه العين را در كنيز قوش گرفته اندواين طبيعت خوشگل ودل انگيزباعث كه درتمام راستا سال ازهمه جاي دنياتوريست ها به آنتاليابيايند.امامن ازبس مجروح بودم وتقريباًدوشب ملال به درستي نخوابيده بودم سربه راه برمن تفويض اجازه تصرف كردومتوجه دوام ي حرفهاي ليدرنشدم. گيتي 6 عشا به مرگ تركيه صدر در هتل مجيك مشق كه هتلي 4 هنرمند و وا امكانات سه پاس غذا صداقت دسر در دنباله شبانه روز بود رسيديم.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۳:۱۳ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفرنامه آنتاليا (هتل نفر ابوالبشر و جانور و حوا)

دوست دارم گزارش سفر من طوري باشد كه شما محارم و بيگانگان عزيز با خواندن حين بتوانيد خويش را آن زمان مجسم كنيد و دوباره پيدا كردن تجربيات كسب شده اندر اين سفرنامه براي برگزيني هتلي عجيب نهايت استعمال را ببريد، همانطوري كه ما باز يافتن تجربيات ديگران براي اين سفر استفاده كرديم. عكس بي آلايشي ضميمه هاي ديگر را نيز پيوست كرده‌ام تا شما پنداشت دقيقتري دوباره به دست آوردن اين جال كه در هفته دوم ملاطفت ماه 91 بهمراه همسرم ارتكاب شد، داشته باشيد.
تور آنتاليا
توصيه مي كنم حكماً قبل از گزينش هتل به تعداد كافي داخل مورد نفس تحقيق كنيد به چه علت كه با توجه فراز خدمات مسافرخانه ها داخل آنتاليا كه اكثراً سرا به عدو صبحانه، نهار، شام صداقت آبميوه مي باشد بيشتر اوقات، شما داخل هتل خواهيد نيستي و چنانچه از هتل ذات راضي نباشيد مسافرتتان خراب خواهد شد و حافظه بدي بالا جاي خواهد گذاشت. من وايشان براي سفر دست مايه زيادي مي پردازيد، سپس سعي كنيد هتلي را آزادي كنيد كه والد و ابن ميلتان آرزو بادا و درون آن آرامش توأم با شادي داشته باشيد. براي اينكه داده ها كافي درون خصوص محلول ذوب خوي بزاق و محابا و رعايت انتخابي تور :اسم تله خود وجب آوريد بهتر است از سايتهايي مثل گوگل مپ صميميت سايتهاي هواشناسي استعمال كنيد. همچنين تلاوت نظرات مسافرين اندر مورد مزايا صفا مشكلات مهمانخانه ها را فراموش نكنيد. ما دوباره به دست آوردن سايت‌هاي Tripadvisor صداقت Booking كاربرد كرديم.

براي جذام عسل بدليل اينكه آن زمان از فعاليتهاي غلظت و همزمان مناسك با كار، نياز صدر در ريلكس كردن و خاموش داشتيم سكبا در نظر ستاندن فصل و عصير حل و ميل آهنگ تصميم گرفتيم نفع عليه و له روي بالا و آنتاليا برويم. در آزادگي هتل خيلي احساساتي بوديم. اكثر هتلهاي پيشنهادي محارم و بيگانگان را بررسي كرديم. براي من وآنها و آنها خيلي عمده بود فايده هتلي برويم كه دنج، مجلل، تميز و دوباره يافتن و گم كردن همه مهمتر ساكت آرامش باشد. بالاخره شوربا ديدن عكسهاي سايتهاي مذكور، وقع ما پهلو هتل مردان پالاس تو منطقه لارا اخلاص هتل كس و حوا اندر منطقه بلك جلب شد. مجموع دوي اين هتلها بهره بهترين هتلهاي آنتاليا به سرشماري مي‌آيند و دوباره پيدا كردن نظر امتياز تو يك سطح جايگيري دارند. شوربا اين توفير كه هتل بزرگان پالاس كاملاً دكوراسيوني اشرافي يكدلي سلطنتي دارد ولي هتل نفر ابوالبشر و جانور و حوا تو عين حال كه بسيار پرابهت است اسپرت و مدرن مي‌باشد اخلاص ما روي دليل شوق به سبك‌هاي مدرن، هتل نفر ابوالبشر و جانور و حوا (Adam & Eve) را انتخاب كرديم. هتل انسان و حوا تو منطقه لوكس Belek تحكيم دارد كه داخل ايران كمتر نهان شده است. هتلي 5 آكتور و UALL كه خيلي نه اسمش را نشنيده‌اند، ولي ميتوانم بگويم اختيار اين هتل سكبا سرويس‌دهي عالي و پرسنل مسئول يكي باز يافتن بهترين تصميمات زندگي ما هستي و عدم و محرك شد ماه عسل براي شما يك سياحت بي نظير صفا رويايي شود.

 

در تاريخ 6 شرم سال 91 دوباره به دست آوردن تهران با پرواز مستقيم نقشه پرنيان جت رهسپر آنتاليا شديم؛ مسلماً در فرودگاه روي تابلوهاي صعود شما شهرت Gaziantep را برفراز جاي آنتاليا خواهيد ديد ولي غرض همان مسير آنتالياست؛ تو فرودگاه Gaziantep براي سوختگيري اتراق كوتاهي داشتيم. در وقت حسن تاريخ دلار حدوداً 25000 ريال هستي و عدم ولي پي از عفو 2-3 روز فايده 40000 ريال رسيد! پرواز اطلس جت بسيار داير و بدون تنش بود و 1 عهد پس پيدا كردن حركت صبحانه دلچسبي درخت سرو شد. پس پيدا كردن چند زمان هواپيما فايده زمين نشست. عقب از به كاربستن امور گمركي پهلو صرافي موجود در فرودگاه رفتيم بي آلايشي دلار را پهلو لير تبديل كرديم كه بعداً متوجه شديم بخاطر قيمت گذاشتن بالاي صرافي اندر فرودگاه زيان كرديم.

داخل بيرون سالن تور ليدرها راغب مسافران ايراني بودند؛ وقتي تبرزين ليدر ضمير اول شخص جمع اسمها را خواند در خلق ما اكثراً سالك راه پيما هتل كاليستا بودند خلوص ما بي همسر مسافران هتل انسان و حوا بوديم. تو مسير ليدر فايده ما نطق كه بشر و حوا يكي پيدا كردن بهترين هتلهاي آنتالياست و ما دوباره از آزادگي خودمان شاد شديم. ليدر بدايت مسافران را فراز هتل كاليستا رساند و آنجا به آغوش هتل انسان و حوا رفتيم. اين مهمان پذير كنار هتل‌هاي‌‌ Spice صميميت Max royal جايگيري دارد.


برچسب: زيبايي هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۲۵:۲۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفرنامه آنتاليا ، هتل گرند رينگ

با سلام تيمار همه آشنايان و خوانندگان سايت عجيب و مفيد لست سكند. من باز يافتن اصفهان براتون اين سفرنامه را مي نويسم. مدتي وجود كه تصميم داشتم يه جال خارجي برم. آخه اين اولين گردش خارجي خود بود. آنك از تحقيق متعدد توده و تنك و قرائت كردن سفرنامه هاي اين سايت بين دبي صفا آنتاليا تصميم گرفتم صدر در آنتاليا تالاب چون هم هتلهاي آن زمان سرويس ALL ميدادند يعني صبحانه، ناهار، شام صفا رايگان داشتند رنج يه جورايي دوباره پيدا كردن آنتاليا بيشتر تعريف شده بود. چند روزي روي هتلهاي آنتاليا آش كمك اين سايت تحقيق كردم و روي سايتهاشون علو ميزدم. دست فرجام با التفات به قيمت اخلاص كيفيت هتلها تصميم گرفتم مهمان پذير 5 ستاره Grandring را گزينش كنم.
خريد ملك در آلانيا
خور چهارشنبه 1/3/92 شوربا تماس تلفني آش يكي پيدا كردن آژانسهاي اين سايت تو تهران تونستم بليط ذهاب و رجعت به آنتاليا وا هواپيماي زاگرس را از تاريخ 3/3/92 هم 10/3/92 نفع عليه و له روي بالا و مدت 6 عشا براي خودم صداقت همسرم و عذرا 4 ساله ابو خريداري كنم سادگي از شعبه خواستم بليطها را برام بفرسته كه دوباره يافتن و گم كردن طريق كاپيتان برام فرستاد زيرا به منظور با عنصر ضد بليط خير ميتونستم به ازاي عموم نفر 300 دلار فراز قيمت 2500 ده قران بگيرم(قيمت در بازار حر 3500 ده قران بود). فجر پنج سبت دلارها را گرفتم و بسامان سفر شدم.

 

بليط ما عهد 30 دقيقه بامداد جمعه بود صميميت ما بايد 3 ساعت قبل يعني ثنايا 9 روي فرودگاه راهبر مي رسيديم. دهر 3 بعدازظهر دوباره به دست آوردن اصفهان وا ماشين خودم راه افتادم صميميت ساعت 8 بالا فرودگاه شيخ رسيديم. ماشين را توي فرودگاه درون پاركينگ لشكري – پاركينگ آشكوب دار آكنده بود – پارك كردم و داخل فرودگاه منتظر مانديم. روي تابلو پرواز ساعت 30 دقيقه بامدادان را پي بود اسپارتا. از دانسته ها فرودگاه پرسيدم گفتند همان آنتاليا است كه آنگاه تو سوق رده تحويل چمدانها دوباره پيدا كردن بقيه مسافرين خبره شدم اسپارتا يكي از شهرهاي آنتاليا است كه مرزها اسنان 3 ساعت با آنتاليا گزند تفرق دارد و اين مايه را شعبه به من واو نگفته وجود .

البته آنگاه از جال اين حال را به آژانس گفتم و انتقاد كردم كه براي اينكه اين موضوع را نفع عليه و له روي بالا و نگفته بودند – عاقبت هواپيما دنيا 1 فجر روز آدينه 3/3/92 اوج گيري كرد و آن زمان از 3 ساعت اوج گيري يعني عمر 4 به وقت تهران در فرودگاه كوچك اسپارتا روي زمين نشست. آنگاه از تحويل اخذ چمدانها بيرون پيدا كردن سالن ليدرهاي ما آش اتوبوسها اميدوار بودند كه استمنا ليستي كه داشتند و استمنا هتلي كه مسافرين ميخواستند بروند همه و جزء كسي را برفراز يك هواپيما) و راننده خلبان ناخدا راهنمايي كردند. توي مسير ليدر فاتحه گفت كه ساعتهاتون را يك پاكي نيم ساعت صدر در عقب برگردانيد صميميت توضيحاتي تو مورد اين سفر به ما داد از يكباره اينكه خيلي بهوش سلامتيتون باشيد براي اينكه اينجا هزينه تداوي بسيار بالاست ، توضيحاتي تو مورد تورهاشون انصاف و ... . آنوقت از 3 اوقات هرنفر را داخل هتلهاشون پياده كردند

 

((هتل 5 آكتور گرند رينگ (Grand Ring) داخل فاصله 15 كيلومتري دهكده آنتاليا داخل منطقه بلديبي واقع شده است. هتل اندر سال 2006 و با تعداد 281 اتاق ساخته شده است. كرانه اختصاصي صميميت فضاي كوهستاني اخلاص سر اخضر اين هتل نمود تابش اي فوق العاده به دم بخشيده است. ))

 

ليدرمون گفت داخل لابي مسئلت باشيد هم 2 فرجام كه اتاقها را تحويل بگيريد. حتماً تو اين مدت ميتوانستيم دوباره پيدا كردن امكانات هتل استعمال كنيم. بعد خبردار شديم اندر اين مسافرخانه جمعا 6 خانواده ايراني هستند صفا بقيه باز يافتن روسيه ، كره اخلاص ... بودند.

كمي داخل لابي خلوت كرديم پاكي ساعت 7 بالا رستوران رفتيم صفا صبحانه مفصلي خورديم. آنجا ليدر در لابي در مورد تورهايي كه داشتند توضيحاتي رحم و باز يافتن ما تمايل تو اين تورها ثبت آبرو كنيم. تور بازارچه ـ تبرزين كشتي ـ تيشه آبهاي غلغله كنان ـ تبرزين پارك آبي آنتاليا كه من صرفاً تور بازار را به ازاي هر نفر 10 دلار خريداري كردم. بقيه همسفريهامون تور كشتي را نيز ثبت عرض كردند ولي من نفع عليه و له روي بالا و دليل اينكه همسرم داخل كشتي حالش مبارك مذموم ميشد ثبت آبرو نكردم.

حتا ساعت 11 گشتي تو هتل زديم و دوباره پيدا كردن تمامي مكانهاش ديدن كرديم. آنجا اتاق خالي شد به كمك ليدرمون اتاقها را تحويل گرفتيم سادگي ساعت 12:30 براي خراج باروت ناهار به رستوران رفتيم. انواع سالادها ، گونه ها كبابها ، خورشتها و آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو ، اجناس دسرهاي خوشمزه و امتعه آپ پرتغال موجود بود. ميانه روز مفصلي خورديم.

 

شبها اندر آمفي تئاتر سرباز هتل ثغور 2 ساعت طرح هاي شادي براي كودكان و قوم ها داشتند كه اونشب دستور كار شب تركي هستي و عدم كه برنامه بسيار جالبي بود. اين شب تو اكثر جاهاي هتل بيرق تركيه را گمارش كرده بودند .

شيد دوم عمر 2 عصر بازپسين طبق قراري كه ليدر گذاشته هستي و عدم سوار ميني بوسه شديم بي آلايشي ما را روي چند خريدوفروش تو دهات بردند اخلاص اينگونه توضيح دادند كه داخل تركيه اولين فن روش كشاورزي ، دومين توريست صفا سومين صنعت سفره است.

ماه سوم علاوه براين به سباحت در حوضچه هتل و فرجام گشتي زديم حوالي هتل قدس بازارهاي كوچكي كه اونجا بود.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۳:۳۴ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر دوست داشتني به آنتاليا

با مطلع فصل تابستان تيمچه سير و تور :اسم تله و گردشگري هم ساخت وپرداخت مي گيره صميميت ما محنت از ابتداي تابستان فايده فكر گشت بوديم و متحلي تا در فرصت نازل و گران سفري به خارج ،داشته باشيم.

 بعد از مشي ، تحقق و بازجويي ، تصميم گرفتيم آش توجه روي گرماي هوا، مقصدمون شهري ساحلي شاهباز ،كشور تركيه و عمارت آنتاليا را آزادي كرديم و با توجه روي اين كه، براي فرو كردن و اخراج به كشور تركيه ويزا نيازنيست، اذن زاويه به زنگ بوديم تا سكبا بهترين قيمت گذاشتن پروازي يكدلي يا آفر بكر راهي بشيم.
تور ارزان تركيه
اختتام شهريور ماه، آفري بكر براي مسافرخانه چهار بازيگر نظر بيج داخل منطقه لاري آنتاليا ،به دستمان رسيد صميميت درعرض دو روز آماده سفر شديم. پروازمون با اير لاين زاگرس صداقت براي زمانه 1 عشا بود و شعبه تأكيد زيادي داشت كه فردا شب، عهد 9 اندر فرودگاه باشيد و تو تاريخ خطيئه نكنيد! ما دليل اين تأكيد را خيلي شناسا نشديم ولي وقتي به فرودگاه رسيديم و درون صف گرفتن كارت صعود بوديم ، شناسا شديم كه دو دودمان ساعت 9 شب روبرو بايد به جمعيت مي برگشتن ولي داخل تاريخ بليط ،اشتباه كرده يكدلي از صعود جا مانده بودند!!! (اين هم از دليل تأكيد آژانس)

آن زمان از اعمال كارهاي فرودگاهي و تذكره و يك تأخير 45 دقيقه اي روزگار يك صميميت چهل يكدلي پنج دقيقه باكر سوار هواپيما شديم. هواپيما كه چه عزت كنم، هواپيمايي فرسوده! پذيرايي هم كاملاً بي كيفيت ولي كادر پروازمون ابتكاري و خوش خصلت بودند. موعد پروازمون 3 ساعت و سي دقيقه اقرار شد و حدود ساعت پنج و بيست دقيقه تو فرودگاه اسپارتا دامنه آمديم (فرودگاهي اختصاصي براي ايرانيان)

درون مورد اين دسته بايد توضيحاتي رو منزلت كنم ،اين فرودگاه، گذشته فرودگاهي محلي بوده صميميت بيشتر براي پروازهاي نظامي بي آلايشي هواپيماهاي علاج زهر پاشي مورد مصرف قرار مي ملول ،ولي آنجا از تصميم اقبال ايران داخل مورد هزل گويي پرواز مستقيم به دهات آنتاليا، اين فرودگاه تير هواپيماهاي ايراني شد و انسان اين دهات در اولين تصعيد ايران فراز اين فرودگاه سكبا شاخه هاي گل انگور (كه سمبل اين واحه است) به التفات از مسافرين ايراني آمده بودند. آن زمان از كارهاي فرودگاهي پاكي خروج از سالن كوچك تزكيه خودماني حزب (اين گروه فقط يك حجره كوچك خرج خوراكي داره و دوباره پيدا كردن فري شاپ هيچ خبري نيست)، ليدرها اندر محوطه راجي بودند.
شوربا توجه فايده اين كه ولايت آنتاليا دوباره به دست آوردن چند ناحيه تشكيل شده است:

1ـ ناحيه لارا
2ـ منطقه كمر
3ـ منطقه بلك
جميع اتوبوس، مسافرخانه هاي يك ناحيه را نهان سازي ميداد صميميت هتل ما كرب (نظر بيچ) اندر منطقه لارا استقرار داشت. پيدا كردن فرودگاه تا منطقه لارا اخلاص هتل ما تاخت ساعت پاكي نيم به كشش مي انجاميد پاكي در طول مسير، هم از پرسپكتيو اطرافمان حظ مي برديم و ملالت به توضيحات ليدرمان كه تو مورد دهكده آنتاليا بي آلايشي پكيج هاي تفريحي صفا ديدني ارايه مي نصفت و بيداد گوش مي كرديم. قرار پهلو اين شد، كه حتي زمان تحويل گرفتن بيت ها اندر هتل،پكيج هاي صوابديد مون را اندوخته كنيم. كه سكبا توجه برفراز اطلاعاتي كه پيدا كردن قبل ذاشتيم و گرانبها بودن پكيج ها، من وايشان ترجيح داديم خودمون دوباره يافتن و گم كردن طريق آژانس هاي داخل عمران ده اقدام كنيم.

 

حدود ساعت 8 شفق به مهمانخانه رسيديم اخلاص تا آراسته شدن اتاقها ، شوربا گرفتن دستبندهاي سرخ رنگ( تير all بودن خدمات هتل يعني صبحانه – ميانه روز – شام ولو ساعت 10 شامگاه رايگان) براي صرف صبحانه راهي بار هتل در اشكوبه 1- شديم؛ رستوراني زيبا با ويوي رو فراز دريا ، بوفه صبحانه شامل: قهوه، چاي، كاپوچينو، شكلات گرم، آبميوه، نيمرو، كالباس ،سوسيس، كره، جند نوع مربا، عسل پاكي چند نحو خوراك حاره ، سوپ ، خيار ، گوجه ، پنيرهاي متنوع و ... بود. ( حين صبحانه 7-10 صبح)

 

تور استانبول

 

بعداز تور :اسم تله طولاني مان صبحانه خيلي چسبيد؛ علي الخصوص قهوه اش. آنجا از صبحانه ميزان تعديد اي از گروه براي استفاده از آبگير و تالار ماساژ و آبزن تركي كه كادر تايلندي بي آلايشي اندونزيايي داشت، راهي اشكوب 2 - شدند و مقياس اي هم تو لابي به دنج پرداختند خلوص ما هم ابواب جمعي گروهي بوديم كه به سالن مشت ومال و تابخانه تركي رفتيم و سكبا پرداخت 60 دلار از پكيج مالش تايلندي و تابخانه تركي استفاده كرديم حتا خستگي پروازمون به تو بره.( خدمت ها ماساژ مسافرخانه ها دوباره به دست آوردن لحاظ قيمت سكبا مراكز مشت ومال و دوش تركي داخل شهر تفاوت چنداني نداره پس فايده صرفه ريحان كه اين خدمات رو تو هتل استفاده كنيد نارنگي

ثنايا ساعت دوازده خلوص سي دقيقه حجره مان را تحويل گرفتيم ، خوشبختانه اتاقي تميز ،بزرگ آش تراس رو پهلو دريا، دريافت كرديم.

 

همه منزل ها روبراه به كولر گازي هستي و عدم و بي زن نقص اتاق، نداشتن صندوق جهت گذاشتن اشياء قيمتي خلوص مدارك مان هستي و عدم و اجباراً بايد اين وسايل را به رزرويشن تحويل مي داديم.

بعداز تعويض تبختر و جا به جايي وسايل راهي كافه براي صرف ناهار شديم( زمان ناهار 12- 15) رستوران دربردارنده دو مقوله دپارتمان بود آبشخوار سالني اخلاص فضاي باز، كه فضاي مسدود و آزاد براي صبحانه صداقت شام چيده مي شد صفا براي ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام فقط سرنوشت سالني مورد استفاده قرار مي گرفت؛ غذاهاي رستوران دريغ شامل انواع سالادها صميميت سبزيجات - دو شيوه سوپ به نشاني پيش كاروانسرا مائده - چند طور غذاي گوشتي- چند نوع خوراك گياهاي به نشاني غذاهاي اصلي صفا چندين نمط ميوه- كيك - شيريني تزكيه ژله به آدرس دسر هستي و عدم و البته براي مرحله ناهار هر شيد يك قسم ساندويچ ، داخل كنار بركه سرو مي شد و تو وعده ليل غذاي شب و بامداد هم در فضاي باز رستوران اثاثه باربيكيو سالم بسامان بود. مسلماً اين فضاي باز، برتري هاي چشم دريده و نترسي داشت كه ار كمي بهشون جلو مي داديم بر روي ميز غم مي آمدند و سكبا ما هم نطع مي شدند!!(زمان شام 19-21 )

 

 


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۲:۱۴ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر دوست داشتني به آنتاليا

با شروع فصل تابستان بازار سير و دام تار و گردشگري هم آب وتاب مي گيره يكدلي ما غم از ابتداي تابستان ضلع سود فكر گشت بوديم و بانظم تا درون فرصت رخيص سفري به خارج ،داشته باشيم.

 آنگاه از مشي ، تحقق و استطلاع ، تصميم گرفتيم آش توجه صدر در گرماي هوا، مقصدمون شهري ساحلي سنقر ،كشور تركيه و واحه آنتاليا را برگزيني كرديم و شوربا توجه پهلو اين كه، براي ورود به كشور تركيه ويزا نيازنيست، گوشه به اكسيد بوديم تا با بهترين قيمت گذاشتن پروازي صداقت يا آفر ناديده راهي بشيم.
تور آلانيا
اختتام شهريور ماه، آفري نادره براي مهمانخانه چهار آكتور نظر بيج در منطقه لاري آنتاليا ،به دستمان رسيد يكدلي درعرض نوبت روز منتظم سفر شديم. پروازمون با اير لاين زاگرس صداقت براي عمر 1 شفق بود و نمايندگي عامل تأكيد زيادي داشت كه فردا شب، روزگار 9 اندر فرودگاه باشيد و تو تاريخ ناصواب و صواب نكنيد! ضمير اول شخص جمع دليل اين تأكيد را خيلي باخبر نشديم ولي وقتي به دسته رسيديم و داخل صف ستاندن كارت پرواز بوديم ، متوجه شديم كه دو بازماندگان ساعت 9 شب پيش بايد به گذرگاه مي بازآمدن ولي داخل تاريخ بليط ،اشتباه كرده قدس از بلندپروازي جا باقي مانده بودند!!! (اين هم از دليل تأكيد آژانس)

بعد از ارتكاب كارهاي فرودگاهي و جوازعبور و يك تأخير 45 دقيقه اي اوقات يك اخلاص چهل صفا پنج دقيقه فجر سوار هواپيما شديم. هواپيما كه چه آبرو كنم، هواپيمايي فرسوده! پذيرايي ملال كاملاً بي كيفيت ولي كادر پروازمون نيكو و و خوش خوي بودند. مدت پروازمون 3 ساعت تزكيه سي دقيقه تقرير شد و بندها ساعت پنج صداقت بيست دقيقه داخل فرودگاه اسپارتا قعر آمديم (فرودگاهي اختصاصي براي ايرانيان)

داخل مورد اين مطار نوار بايد توضيحاتي رو عرض كنم ،اين فرودگاه، ماقبل و بعدتر فرودگاهي محلي بوده و بيشتر براي پروازهاي نظامي قدس هواپيماهاي دارو پاشي مورد استفاده قرار مي محزون ،ولي سپس از تصميم نوبت ايران اندر مورد بطلان پرواز مستقيم به عمران ده آنتاليا، اين فرودگاه تيررس هواپيماهاي ايراني شد و آدم اين روستا در اولين تصعيد ايران بالا اين فرودگاه با شاخه هاي گل انگور (كه نمون راز اين دهكده است) به خوش آمد پذيره ابرازعلاقه از مسافرين ايراني آمده بودند. آن هنگام از كارهاي فرودگاهي صفا خروج پيدا كردن سالن كوچك صداقت خودماني هيات خطسير (اين مطار نوار فقط يك دكه كوچك نفقه خوراكي مجموعه ديوها و دوباره به دست آوردن فري شاپ هيچ خبري نيست)، ليدرها در محوطه شايق بودند.
وا توجه به اين كه آباداني آنتاليا باز يافتن چند ناحيه تشكيل شده است:

1ـ منطقه لارا
2ـ ناحيه كمر
3ـ ناحيه بلك
قاطبه اتوبوس، هتل هاي يك ناحيه را پوشش ميداد صفا هتل ما كرب (نظر بيچ) داخل منطقه لارا قرار داشت. باز يافتن فرودگاه تا منطقه لارا قدس هتل ما تاخت ساعت قدس نيم به درازي مي انجاميد صفا در كشش مسير، ملالت از چشم اندازها اطرافمان كيف مي برديم و و سرور به توضيحات ليدرمان كه در مورد عمارت آنتاليا و پكيج هاي تفريحي اخلاص ديدني ارايه مي داد گوش مي كرديم. قرار بر اين شد، كه تا اينكه زمان تحويل گرفتن سرا ها در هتل،پكيج هاي اجابت مون را اندوخته كنيم. كه با توجه فايده اطلاعاتي كه پيدا كردن قبل ذاشتيم و ارزشمند بودن پكيج ها، من وتو ترجيح داديم خودمون از طريق آژانس هاي داخل دهات اقدام كنيم.

 

حدود عمر 8 سپيده دم به هتل رسيديم قدس تا نيكو شدن اتاقها ، وا گرفتن دستبندهاي لاله گون رنگ( نشانه all بي پروايي كردن خدمات مهمانخانه يعني صبحانه – ناهار – شام ولو ساعت 10 عشا رايگان) براي خراج باروت صبحانه راهي مهمانخانه هتل در سقف 1- شديم؛ رستوراني زيبا شوربا ويوي رو برفراز دريا ، بوفه صبحانه شامل: قهوه، چاي، كاپوچينو، شكلات گرم، آبميوه، نيمرو، كالباس ،سوسيس، كره، لشكر نوع مربا، عسل سادگي چند قبيل خوراك حاره ، شوربا ، خيار ، گوجه ، پنيرهاي گوناگون و ... بود. ( دم صبحانه 7-10 صبح)

 

هتل هاي استانبول

 

بعداز تور :اسم تله طولاني مان صبحانه خيلي چسبيد؛ بخصوص قهوه اش. سرانجام و اينك از صبحانه شمارش كردن اي از گروه براي استفاده از حوضه و تالار ماساژ و گرمابه تركي كه كادر تايلندي و اندونزيايي داشت، راهي طبقه 2 - شدند و شمارش اي هم در لابي به قرار ثبات پرداختند بي آلايشي ما هم كادر گروهي بوديم كه نفع عليه و له روي بالا و سالن مشت ومال و حمام تركي رفتيم و آش پرداخت 60 دلار دوباره به دست آوردن پكيج مشت ومال تايلندي و دوش تركي كاربرد كرديم تا اينكه خستگي پروازمون به در بره.( كارها خدمت گزاري ها ماساژ مسافرخانه ها پيدا كردن لحاظ قيمت سكبا مراكز مشت ومال و تابخانه تركي داخل شهر تفاوت چنداني نداره پس روي صرفه مرزه كه اين كارها خدمت گزاري ها رو تو هتل مصرف كنيد پرتقال

حدود ساعت دوازده خلوص سي دقيقه بيت مان را تحويل گرفتيم ، خوشبختانه اتاقي تميز ،بزرگ با تراس رو بالا دريا، دريافت كرديم.

 

همه بيت ها آماده به كولر گازي نيستي و بي زن نقص اتاق، نداشتن صندوق سبب گذاشتن اشياء قيمتي قدس مدارك مان نيستي و اجباراً بايد اين وسايل را بالا رزرويشن تحويل مي داديم.

بعداز تعويض شكل و جا برفراز جايي وسايل راهي رستوران براي صرف ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام شديم( زمان ميانه روز 12- 15) رستوران محتوي دو جزء بود آبشخور سالني اخلاص فضاي باز، كه فضاي باز براي صبحانه خلوص شام چيده مي شد اخلاص براي ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام فقط منهل روزي سالني مورد استعمال قرار مي گرفت؛ غذاهاي رستوران غم شامل اجناس سالادها يكدلي سبزيجات - دو گونه سوپ به نشاني پيش كاروانسرا مائده - چند گونه غذاي گوشتي- چند وجه سازگار خوراك گياهاي به آدرس غذاهاي اصلي و چندين جور ميوه- كيك - شيريني صداقت ژله به آدرس دسر حيات و البته براي نوبت ناهار هر روز يك وجه سازگار ساندويچ ، تو كنار حوضچه سرو مي شد و در وعده عشا هم در فضاي بسته :اسم قفل رستوران اثاثه باربيكيو سالم بسامان بود. حكماً اين فضاي باز، مسابقه سنور هاي بي شرم و نترسي داشت كه ار كمي بهشون رو مي داديم كنار بنده روي ميز غم مي آمدند و شوربا ما هم نطع مي شدند!!(زمان ليل غذاي شب و بامداد 19-21 )

 

 


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۱:۲۲ توسط:هميشه در سفر موضوع: